Warunki korzystania

Strona główna / Warunki korzystania

Niniejsze warunki użytkowania („Warunki”) mają zastosowanie do strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ttconsultants.com oraz wszelkich innych stron internetowych powiązanych z TT Consultants, które kierują widza lub użytkownika do niniejszych Warunków (łącznie „Witryna”). W niniejszych Warunkach terminy „TTC”, „my” i „nas” odnoszą się do TT Consultants, prywatnej firmy utworzonej zgodnie z prawem Indii, z siedzibą pod adresem 413, Bestech Business Tower, Mohali Bypass, Parkview Residence Colony, Sector 66, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Pendżab 160055, Indie.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób uzyskujących dostęp do Witryny lub korzystających z niej w jakikolwiek sposób. Należy pamiętać, że korzystanie z naszej Witryny oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i bycie prawnie związanymi. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Warunków, powinieneś zaprzestać dostępu lub korzystania z Witryny.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego pisemnego powiadomienia. Użytkownik ma obowiązek okresowo przeglądać niniejsze Warunki pod kątem aktualizacji/zmian. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian będzie oznaczało akceptację i zgodę na zmiany.

1. TWOJE KONTO

1.1. Oświadczasz i gwarantujesz, że wszelkie informacje podawane w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny są i pozostaną prawdziwe, dokładne i kompletne oraz że będziesz regularnie utrzymywać i aktualizować takie informacje. Zgadzasz się, że jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, możemy zakończyć Twój dostęp do korzystania z Witryny według własnego uznania.

1.2. Aby uzyskać dostęp do niektórych usług lub obszarów Witryny, może być konieczne zarejestrowanie się u nas lub podanie nam informacji. W odniesieniu do takiej rejestracji/informacji możemy odmówić Ci przyznania, a Ty nie możesz używać nazwy użytkownika (lub adresu e-mail), która może: (a) być już używana przez kogoś innego; (b) interpretowane jako podszywanie się pod inną osobę; (c) należą do innej osoby; (d) naruszać własność intelektualną lub inne prawa jakiejkolwiek osoby; (e) być obraźliwe; i/lub (f) zostać przez nas odrzucone z innego powodu, według naszego wyłącznego uznania.

2. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

2.1. Treść zawarta w Witrynie, taka jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy audio, wideo, dane, muzyka, oprogramowanie i inne materiały (łącznie „Treść”) stanowi własność grupy TTC lub jest na nią licencjonowana i jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami i innymi prawami własności. Gromadzenie, aranżacja i montaż całej zawartości Witryny stanowią wyłączną własność grupy TTC i są chronione indyjskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

3. INFORMACJE O PRODUKCIE

3.1. Wszystkie opisy, obrazy, odniesienia, funkcje, treść, specyfikacje, produkty i ceny produktów opisanych lub przedstawionych w Witrynie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

3.2. Od czasu do czasu w Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów lub ich dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

3.3. Wszystkie informacje, w tym ceny, opis i dostępność naszych produktów, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania.

3.4. Żadne elementy Witryny nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży naszych produktów i usług opisanych w Witrynie ani udostępnienia takich produktów i usług na Twoim obszarze.

4. ZAKAZ NIEZGODNEGO LUB ZABRONIONEGO UŻYTKOWANIA

4.1. Z Witryny można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem i jest ona dostępna wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, który będzie ograniczony do takich czynności, jak przeglądanie Witryny, kontaktowanie się z nami, dostarczanie informacji do Witryny i pobieranie informacji o produkcie do recenzji. TTC wyraźnie zabrania korzystania z Witryny w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem.

4.2. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych (w tym wymagań dotyczących minimalnego wieku) w związku z korzystaniem z naszej Strony. Wyrażasz zgodę i gwarantujesz, że Witryna oraz nasze produkty i usługi będą przez Ciebie wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Potwierdzasz, że przeczytałeś i w pełni rozumiesz Politykę prywatności TTC w odniesieniu do Strony. Ponadto niniejszym zgadzasz się, że warunki takiej Polityki prywatności są dla Ciebie akceptowalne.

6. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

6.1. W Serwisie mogą znajdować się linki do stron internetowych osób trzecich, w tym serwisów społecznościowych i producentów produktów. TTC nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność, działania, brak działań, ustawienia prywatności, politykę prywatności, warunki i zawartość jakiejkolwiek takiej witryny internetowej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się i zrozumienie warunków, polityk prywatności, ustawień i funkcji udostępniania informacji każdej takiej witryny internetowej strony trzeciej. Linki i funkcje interaktywne do witryn stron trzecich znajdujące się w Witrynie w żaden sposób nie stanowią naszego poparcia dla witryn stron trzecich. Inne witryny mogą zawierać łącza do Witryny za naszą zgodą lub bez niej, a my możemy blokować wszelkie łącza do lub z Witryny. KORZYSTASZ ZE STRON INTERNETOWYCH I ZASOBÓW OSÓB TRZECICH NA WŁASNE RYZYKO.

7. WYŁĄCZENIA GWARANCJI

7.1. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMI I ZGADZA SIĘ, ŻE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, chociaż TTC stara się zapewnić bezpieczeństwo dostępu i korzystania z Witryny, TTC nie może i nie gwarantuje, że Witryna lub jej serwer będą wolne od błędów , nieprzerwany, wolny od nieuprawnionego dostępu (w tym hakerów stron trzecich lub ataków typu „odmowa usługi”) lub w inny sposób spełniający Twoje wymagania. Zgadzasz się nie pociągać nas do odpowiedzialności w jakikolwiek sposób za takie problemy.

7.2. NINIEJSZA STRONA I WSZYSTKIE ZAWARTOŚCI STRONY SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM JEST, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU . KORZYSTAJĄC Z STRONY, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE KORZYSTA Z STRONY NA WŁASNE RYZYKO, ŻE PONOSISZ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z WSZYSTKIMI NIEZBĘDNYMI SERWISAMI LUB NAPRAWAMI WSZELKIEGO SPRZĘTU, KTÓREGO UŻYWASZ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NASZEJ STRONY ORAZ ŻE TTC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z JEJ WITRYNY.

7.3. Witryna (w tym między innymi cała treść lub inna jej część) zawiera wyłącznie informacje ogólne i za pośrednictwem tej Witryny nie zapewniamy profesjonalnych porad ani usług. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub podjęciem jakichkolwiek działań, które mogą mieć wpływ na Twoje finanse lub firmę, powinieneś skonsultować się z wykwalifikowanym profesjonalnym doradcą. Korzystanie z tej Witryny odbywa się na własne ryzyko i przyjmujesz na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko strat wynikających z korzystania z niej, w tym między innymi w związku z utratą usług lub danych. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub karne, ani za jakiekolwiek inne szkody wynikające z umowy, ustawy, czynu niedozwolonego (w tym, bez ograniczeń, zaniedbania) lub z innego powodu, związane z lub powstałe w wyniku korzystania z tej Strony, nawet jeśli wiedzieliśmy lub powinniśmy byli wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód.

8. ODSZKODOWANIE

8.1. Użytkownik zabezpieczy i zabezpieczy firmę TTC, jej właściciela, licencjobiorcę, podmioty stowarzyszone, spółki zależne, spółki należące do grupy (w stosownych przypadkach) oraz ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, agentów i pracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia lub żądania lub działania, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, podjęte przez jakąkolwiek osobę trzecią lub karę nałożoną w wyniku lub wynikającą z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków i/lub naszej Polityki prywatności lub naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawa, zasad lub regulacji lub praw (w tym naruszenia praw własności intelektualnej) strony trzeciej .

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1. W żadnym wypadku TTC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, następcze lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z:
a) korzystanie lub niemożność korzystania z Serwisu; Lub
b) nieuprawniony dostęp lub modyfikacja transmisji lub danych użytkownika; Lub
c) jakąkolwiek inną kwestię.

9.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność Strony podczas okresowych prac konserwacyjnych lub jakiekolwiek nieplanowane zawieszenie dostępu do Strony.

9.3. Rozumiesz i zgadzasz się, że odpowiedzialność TTC będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i w żadnym przypadku nie przekroczy 1000 INR.

10. PRZEGRANIENIE ROSZCZEŃ

10.1. Zgadzasz się, że wszelkie roszczenia, które możesz mieć w związku z Twoją relacją z TTC, muszą zostać zgłoszone w ciągu sześciu miesięcy od powstania takiego roszczenia; w przeciwnym razie zgadzasz się, że Twoje roszczenie zostaje trwale przedawnione.

11. ZAKOŃCZENIE

11.1. TTC zastrzega sobie prawo, bez uprzedzenia i według własnego uznania, do zamknięcia Twojego konta lub możliwości korzystania z Witryny, a także do zablokowania lub uniemożliwienia przyszłego dostępu do Witryny i korzystania z niej, jeśli naruszysz którykolwiek z niniejszych Warunków. Po takim rozwiązaniu Twoje prawo do korzystania z Witryny natychmiast wygasa. Wyrażasz zgodę na to, że jakiekolwiek zakończenie Twojego dostępu do Witryny lub korzystania z niej może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia oraz że możemy natychmiast dezaktywować lub usunąć Twoje informacje i wszystkie powiązane z nimi pliki i/lub zablokować dalszy dostęp do takich informacji lub plików .

11.2. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zakończenie Twojego dostępu do Witryny lub do jakichkolwiek takich informacji lub plików i nie będziemy zobowiązani do udostępniania Ci takich informacji lub plików po takim zakończeniu .

11.3. Po rozwiązaniu umowy wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze swej natury mają obowiązywać po rozwiązaniu umowy, w tym między innymi wszelkie oświadczenia i gwarancje, zabezpieczenia, postanowienia dotyczące własności i ograniczenia odpowiedzialności, pozostaną w mocy po rozwiązaniu.

12. PRAWO WŁAŚCIWE I MIEJSCE

12.1. Niniejsze Warunki podlegają prawu [INDII] i zgodnie z nim będą interpretowane, a sądy w [CHANDIGARH] będą miały wyłączną jurysdykcję w celu rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszymi Warunkami; pod warunkiem, że TTC ma prawo zwrócić się do dowolnego sądu z powództwem w związku z naruszeniem jej praw własności intelektualnej.

12.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne przez właściwy sąd, wówczas postanowienie to zostanie uznane za odrębne od niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

12.3. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna lub niewykonalna w jakiejkolwiek jurysdykcji, wówczas
(a) w tej jurysdykcji zostaną one ponownie zinterpretowane w maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo, aby jak najwierniej zrealizować zamierzenie, a pozostała część niniejszych Warunków pozostanie w pełnej mocy i skuteczności; I
(b) w każdej innej jurysdykcji wszystkie niniejsze Warunki pozostaną w pełnej mocy.

13. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

13.1. Możesz do nas dotrzeć o godz [email chroniony] za wszelkie zapytania.

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

    Poproś o oddzwonienie!

    Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy