Jak wyglądał krajobraz patentowy Apple?  

Strona główna / Trendy firmowe / Jak wyglądał krajobraz patentowy Apple?  

Apple Electronics Profile

Apple is a multinational technology company based in Cupertino, California, United States. It was founded in 1976 by Steve Jobs, Steve Wozniak, and Ronald Wayne.

Apple is known for its innovative hardware and software products, including the iPhone, iPad, Mac, and Apple Watch. The company is also a leader in digital content distribution with platforms like the App Store, iTunes, and Apple Music. Apple has a reputation for its sleek design and user-friendly interfaces, and its products are popular around the world. 

Spis treści

Quantifying Apple Patents

Na koniec 2023 r. Apple’s patent portfolio jest niezwykły, przechwalający się 16240 aktywnych rodzin patentowych na całym świecie. W tym portfolio znajdują się również 4948 rodziny patentów, które nie są już aktywne i 4288 oczekujące rodziny patentowe.

These numbers highlight Apple’s significant role in the tech industry, showcasing its vast array of inventions and innovations. With a substantial presence in various countries around the world, Apple demonstrates its widespread influence and commitment to advancing technology on a global scale.

Skontaktuj się z naszym ekspertem, aby uzyskać pomoc

How Many Patents Apple Have?

Apple IP trends

Ten wykres kołowy pokazuje liczbę aktywnych, oczekujących i martwych patentów.

Apple have 16240 active, 4948 expired, and 4288 pending patent Families.

Ile Samsung Electronics Patenty w różnych krajach? 

Apple IP trends

Apple patents are filed in liczny kraje, odzwierciedlając jej międzynarodową obecność i strategiczne znaczenie ochrony swoich wynalazków na całym świecie. The Apple lista krajów 2023 obejmuje główne rynki, na których Apple działa i utrzymuje pozycję lidera technologicznego. 

How Many Patents Did Apple File Every Year?

Apple IP trends

Klasyfikacja IPC Wise Trendy Patentowe według domeny technologicznej

Apple IP trends

Klasyfikacja IPC 

Kategoria 

Urządzenia wejściowe do przesyłania danych do przetworzenia do postaci możliwej do przetwarzania przez komputer; Układy wyjściowe do przesyłania danych z jednostki przetwarzającej do jednostki wyjściowej, np. układy interfejsów  

(G06F3) 

Zarządzanie zasobami lokalnymi, np. wybór lub alokacja zasobów bezprzewodowych lub planowanie ruchu bezprzewodowego  

(H04W72) 

Usługi specjalnie przystosowane do bezprzewodowych sieci komunikacyjnych; Udogodnienia do tego  

(H04W4) 

Szczegóły nieujęte w grupach i G06F3/00-G06F13/00 G06F21/00  

(G06F1) 

Arrangements affording multiple use of the transmission path  

(H04L5) 

Zarządzanie połączeniami  

(H04W76) 

Urządzenia do sterowania programowego, np. jednostki sterujące  

(G06F9) 

Sprzęt lub metody przetwarzania cyfrowego lub przetwarzania danych, specjalnie przystosowane do określonych funkcji  

(G06F17) 

Radio transmission systems, i.e. using radiation field  

(H04B7) 

Układy, aparatura, obwody lub systemy nieobjęte żadną z grup H04L1/00-H04L27/00  

(H04L29) 

Apple patenty są różnorodne i obejmują szereg klasyfikacji IPC Input arrangements for transferring data (G06F3) Do Radio transmission systems (H04L29). Apple statystyki pokazują, że firma nie tylko koncentruje się na bieżących potrzebach technologicznych, ale także toruje drogę do przyszłego rozwoju.

Emerging Trends in Apple Technologies: A Comparative View

Cecha 

G06F3 (Układy konstrukcyjne) 

H04W72 (Wireless Communication) 

Fokus Innowacji 

Optymalizacja sprzętu, zarządzanie zasobami, przetwarzanie rozproszone 

Advanced coding, modulation techniques, network efficiency 

Kluczowy postęp technologiczny 

Hardware acceleration for AI/blockchain, Machine learning-powered error correction, Virtualization & containerization, Edge computing for real-time applications,  Heterogeneous computing architectures, Fault-tolerant system design 

Low-latency communication protocols (5G, 6G), Beamforming & Massive MIMO for spatial reuse, Network slicing for diverse applications, AI-powered resource management & optimization, Cognitive radio & spectrum sensing, Secure communication protocols (post-quantum cryptography) 

Działalność patentowa (szacunkowa, 2021–2023) 

Wzrost o 20-25% rocznie 

Wzrost o 10-15% rocznie 

Podkategorie najpopularniejszych zgłoszeń patentowych (szacunkowe) 

Hardware acceleration for AI/blockchain (30-40%), Machine learning-based error correction algorithms (35-40%), Resource management in virtualized environments (25-30%), Quantum error correction & related technologies (20-25%), Edge computing solutions & security (15-20%), Advanced coding theory for specific applications (15-20%) 

Low-latency communication protocols (40-50%), Beamforming & Massive MIMO technologies (25-30%), Network slicing techniques (15-20%), AI-powered network management (10-15%), Security protocols (10-15%) 

Wpływ na branże 

Przetwarzanie w chmurze, centra danych, aplikacje AI/ML, obliczenia wysokiej wydajności 

Telecommunications, mobile broadband, internet of things (IoT), autonomous vehicles 

Prognozowane przyszłe trendy 

Continued focus on hardware/software co-design, specialized computing architectures for AI, deeper integration of AI with error correction, evolution of edge and fog computing, personalized error correction solutions 

Development of 6G and beyond, further advancements in network slicing and virtualization, integration of AI and machine learning for network optimization, increased focus on security and privacy in wireless communication 

 

Porównując różne aspekty of Apple patenty, np Ustalenia strukturalne i Komunikacja bezprzewodowa, podkreśla firma prognozowanie w obszarach takich jak uczenie maszynowe i obliczenia kwantowe. Tendencje te wskazują, gdzie Apple wynalazki kierują przyszłością technologii. 

Wybitne publikacje i częstotliwość cytowań

Poniższa tabela przedstawia patenty z większość liczba dalszych cytatów. Patenty te prawdopodobnie będą źródłem postępu w tej dziedzinie i można je uznać za wartościowe i kluczowe wynalazki. 

Apple IP trends

Wnioski

W podsumowaniu, Apple patent landscape till 2023 demonstrates a consistent trend of innovation across various technology domains. Despite fluctuations in success rates, Apple maintains a robust portfolio globally, reflecting its commitment to protecting inventions.

Analysis of top publications and emerging trends highlights Apple’s contributions to technological advancements, particularly in areas like AI, machine learning, and wireless communication. Overall, Apple’s patents showcase its ongoing dedication to innovation and its role in shaping the future of technology.

Uwaga: dane te pochodzą z lat 2013–2023 na podstawie rodzin patentów.

O TTC

At Konsultanci TT, jesteśmy wiodącym dostawcą niestandardowej własności intelektualnej (IP), wywiadu technologicznego, badań biznesowych i wsparcia innowacji. Nasze podejście łączy narzędzia AI i modelu wielkojęzykowego (LLM) z ludzką wiedzą, dostarczając niezrównane rozwiązania.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów ds. własności intelektualnej, konsultantów technicznych, byłych egzaminatorów USPTO, europejskich rzeczników patentowych i nie tylko. Obsługujemy firmy z listy Fortune 500, innowatorów, kancelarie prawne, uniwersytety i instytucje finansowe.

Usługi:

Wybierz konsultantów TT, aby uzyskać dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania najwyższej jakości, które na nowo definiują zarządzanie własnością intelektualną.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy