Czy można zmienić zgłoszenie patentowe po jego złożeniu?

Strona główna / Blog / Opracowywanie patentów i ilustracje / Czy można zmienić zgłoszenie patentowe po jego złożeniu?

Spis treści

Wprowadzenie

Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. To, czy można zmienić zgłoszenie patentowe po jego złożeniu, zależy od przedmiotu i dotychczasowy chanioły które zamierzasz wprowadzić w swoim zgłoszeniu patentowym. Aby lepiej zrozumieć, zrobimy to pierwsi dyskutować dlaczego jest taka potrzeba zmienić zgłoszenie patentowe po jego złożeniu. 

Wdlatego istnieje potrzeba zmiany zgłoszenia patentowego po jego złożeniu

Kiedy zgłaszający lub wynalazca złożył wniosek patentowy na swój wynalazek. Nowe pomysły mogą przyjść do głowy wynalazcy po złożeniu wniosku patentowego, a teraz wynalazca może chcieć wprowadzić ten nowy pomysł do swojego złożonego wniosku patentowego lub wynalazca wprowadza nowe funkcje w prototypie swojego produktu, którego patent został już zgłoszony, a teraz chce uwzględnić te nowe funkcje w swoim już złożył wniosek patentowy. Na szczęście urząd patentowy dopuszcza poprawki do złożonego zgłoszenia patentowego pod pewnymi warunkami i ograniczeniami, o których porozmawiamy w kolejnym rozdziale.  

Zasady i waruneks dla dotychczasowy Zmiany ina wniosek patentowy po złożeniu

Istnieją głównie dwa obszary, w których zgłaszający chce wprowadzić zmiany w już wypełnionym zgłoszeniu patentowym. 

 1. Pierwszym z nich jest nazwisko wynalazcy lub właściciela zgłoszenia patentowego. 
 2. Drugi to opis, rysunki i zastrzeżenia zgłoszenia patentowego. 

  1. Zasady i warunki dokonywania zmian w imieniu twórcy lub właściciela zgłoszenia patentowego: 
  W większości przypadków zgłaszający popełnia błędy, podając nazwisko wynalazcy lub właściciela do zgłoszenia patentowego. Zwłaszcza, gdy w projekt zaangażowanych jest wielu wynalazców lub właścicieli. Może to powodować problemy prawne w przyszłości, ponieważ zgodnie z prawem urzędu patentowego zgłaszający mają obowiązek ujawnienia wszystkich twórców, aby patent był ważny. 
  Na szczęście twórca lub właściciel zgłoszenia patentowego może naprawić ten błąd nawet po złożeniu wniosku patentowego. Wynalazca lub właściciel może przesłać plik Arkusz okładki nagrania do urzędu patentowego. Urząd patentowy przetworzy kartę tytułową nagrania i zaktualizuje odpowiednie zgłoszenie patentowe. 
  2. Zasady i warunki dokonywania zmian w opisie, rysunkach i zastrzeżeniach zgłoszenia patentowego: 
  Przejdźmy do scenariusza, w którym wynalazca chce wprowadzić zmiany lub dodać nowe elementy w opisie, rysunkach i zastrzeżeniach zgłoszenia patentowego, które zostało już złożone w urzędzie patentowym. 

  W przypadku zmian i uzupełnień w opisie zgłoszenia patentowego (już złożonego), wynalazca lub zgłaszający może poprawić każdy błąd gramatyczny i błąd w numerze akapitu. Zgłaszający może także dodawać lub usuwać słowa, zdania i akapit pod warunkiem, że te nowo dodane teksty w opisie już złożonego zgłoszenia patentowego nie może ujawniać żadnych nowych tematów. Innymi słowy, zgłaszający może dodać lub usunąć tekst opisu jedynie w celu wsparcia i dobrego wyjaśnienia zastrzeżeń i rysunków zgłoszenia patentowego. 
  Podobnie w przypadku zmiany roszczeń ww wniosek patentowy (już złożony), zgłaszający może dodać lub usunąć jedynie przedmiot, który można określić na podstawie opisu lub rysunków zgłoszenia patentowego (już złożonego). Oznacza to, że zakres nowego zastrzeżenia zgłoszenia po dodaniu lub usunięciu przedmiotu musi mieścić się w zakresie przedmiotu ujawnionym w oryginalnym opisie zgłoszenia patentowego, rysunkach lub zastrzeżeniach. 
  W przypadku zmian w rysunkach zgłoszenia patentowego, wnioskodawca może jedynie dokonać poprawek w oznakowaniu rysunku. Zgłaszający może wprowadzić jedynie te nowe rysunki, które mogą być określone w pierwotnym opisie zgłoszenia patentowego lub zastrzeżeniach. Zgłaszającemu nie wolno dodawać żadnych nowych elementów ani elementów do żadnego rysunku zgłoszenia patentowego (już złożonego). 
  Z powyższych zasad i warunków jasno wynika, że ​​urząd patentowy zezwala na dokonywanie zmian w nazwisku wynalazcy lub właściciela zgłoszenia patentowego nawet po jego złożeniu. Zgłaszający może także dokonać drobnych zmian w zgłoszeniu patentowym (które zostało już złożone). Urząd patentowy nie dopuszcza jednak dodania nowego przedmiotu do zgłoszenia patentowego już po dokonaniu zgłoszenia. 
  Istnieją jednak pewne metody i procesy, które zgłaszający mogą zastosować w celu dodania nowego przedmiotu do istniejącego zgłoszenia patentowego po jego złożeniu. Opisaliśmy te metody i procesy w następnej sekcji. 

Metody i procesów do zmiana a zgłoszenie patentowe po złożeniu

Zgłaszający może dodać nowy przedmiot do swojego istniejącego zgłoszenia patentowego po jego złożeniu, korzystając z dwóch metod i procesów. 

 1. Kontynuacja w części (CIP) 
 2. Aplikacja tymczasowa i nietymczasowa 

  1. Częściowa kontynuacja (CIP):
  Wnioskodawca może dodać nową tematykę poprzez złożenie wniosku kontynuacyjnego w części lub CIP. CIP umożliwia zgłaszającemu dodanie nowego przedmiotu lub nowych cech wynalazku do specyfikacji wniosku nadrzędnego. Wnioskodawca może dochodzić roszczeń w oparciu o nową treść dodaną w częściowej kontynuacji wniosku. Należy jednak wspomnieć, że nowo dodany przedmiot i nowe zastrzeżenia w CIP przysługują dacie złożenia wniosku CIP, natomiast istniejącemu przedmiotowi i zastrzeżeniom zgłoszenia nadrzędnego ujawnionym w CIP przysługuje data pierwszeństwa jednostki dominującej. 
  2. Zastosowanie tymczasowe i nietymczasowe: |
  Zgłaszający może złożyć tymczasowe zgłoszenie w zakresie ujawnionego przedmiotu wynalazku. Następnie przez najbliższe 12 miesięcy wnioskodawca może złożyć wniosek tymczasowy i powołać się na przedmiot ujawniony w poprzednim wniosku tymczasowym. Do zgłoszenia i roszczeń tymczasowych przysługuje data zgłoszenia wcześniej złożonego wniosku tymczasowego. 
  Jeżeli jednak zgłaszający chce powołać się na nowy przedmiot, który nie został ujawniony we wcześniej złożonym zgłoszeniu tymczasowym, wówczas zgłaszający musi go ujawnić we wniosku nietymczasowym. Następnie zgłaszający może zgłosić nowo dodany przedmiot w zgłoszeniu tymczasowym. Dość istotne jest, że przedmiotowi i żądaniom opartym na zgłoszeniu tymczasowym przysługuje data zgłoszenia tymczasowego. Jednakże nowo dodany przedmiot i zastrzeżenia zgłoszenia tymczasowego, które nie zostały ujawnione w poprzednim zgłoszeniu tymczasowym, są objęte datą zgłoszenia tymczasowego zgłoszenia. 

O TTC

Nieustannie dostrzegamy wartość nowych technologii wdrażanych przez naszą wykwalifikowaną załogę kierowniczą z doświadczeniem przypominającym naszych profesjonalistów. Podobnie jak profesjonaliści z zakresu własności intelektualnej, których wspieramy, nasz głód rozwoju nigdy się nie kończy. IMPROWIZUJEMY, ADAPTUJEMY i WDRAŻAMY w sposób strategiczny.

Konsultanci TT oferuje szereg wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań do zarządzania własnością intelektualną, począwszy od

i wiele więcej. Dostarczamy rozwiązania pod klucz zarówno kancelariom prawnym, jak i korporacjom wielu branż.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy