USŁUGI IP

Swoboda działania / Wyszukiwanie zezwolenia patentowego

Pokonaj globalne bariery patentowe utrudniające komercjalizację produktów z opartą na sztucznej inteligencji hybrydową analizą swobody działania

Zapewnij sobie drogę do sukcesu rynkowego dzięki usługom konsultantów TT zapewniającym swobodę działania (FTO). Nasi wykwalifikowani eksperci, korzystając z zaawansowanej platformy opartej na sztucznej inteligencji i LLM, identyfikują możliwe do wyegzekwowania patenty, które mogą stwarzać ryzyko dla komercjalizacji Twojego produktu.

Unikaj kosztownych naruszeń i przeszkód prawnych dzięki naszej kompleksowej analizie FTO patentów. Niezależnie od tego, czy jesteś w fazie opracowywania, czy przygotowujesz się do uruchomienia, nasza wyszukiwarka FTO zapewnia jasność i spokój ducha, których potrzebujesz, aby kontynuować pewne działania.

Niestandardowe rozwiązania wyszukiwania FTO umożliwiające bezpieczne wprowadzenie produktu na rynek

Autonomiczne Metodologia

Metodologia@2x

Autonomiczne Metodologia

Dlaczego warto wybrać konsultantów TT dla wyszukiwania FTO/wyszukiwania zezwolenia patentowego?
 • Doświadczony zespół liczący ponad 250 członków, w tym dr. posiadacze, byli egzaminatorzy USPTO, agenci patentowi i posiadacze tytułu magistra, posiadający wiedzę specjalistyczną w kluczowych dziedzinach. 
 • Swoboda wyrażania opinii poparta znajomością języka ojczystego w ponad 16 krajachs, w tym CN, JP, KR, z regionalną bazą danych zapewniającą dokładne wyniki wyszukiwania w języku ojczystym. 
 • Kompleksowe wyszukiwanie informacji o zezwoleniach patentowych w ponad 15 bazach danych. 
 • Analiza rodziny w celu identyfikacji poziom zagrożenia naruszeniem patentu. 
 • Wyniki tymczasowe i stała komunikacja kierować strategią poszukiwania patentów na prawo do działania. 
 • Indywidualne plany cenowe dla każdego budżetu i zestawu wymagań. 
 • Umowy o zachowaniu poufności podpisane z klientami w celu ochrony wrażliwych informacji. 

Kto to robi Służymy?

szkoła

Szkoła/Uniwersytety

fortunę 500

Organizacje z listy Fortune 500

startupy

Startups

Kancelarie Prawne

Kancelarie Prawne

Innowatorzy

Innowatorzy

Korporacje

Korporacje

Klienci Opinie

+
Wykonane projekty jakościowe
+
lata doświadczenia
+
KRAJE

Szukam Do

– Usprawnij zarządzanie portfelem IP

– Ogranicz ryzyko naruszenia

– Oceń inwestycję na rynku

– Rozważ kierunek rozwoju produktu

– Znajdź możliwości licencjonowania

Usprawnij zarządzanie portfelem IP

Ogranicz ryzyko naruszenia

Oceń inwestycję na rynku

Rozważ kierunek rozwoju produktu

Znajdź możliwości licencjonowania

Skorzystaj z usług konsultantów TT Analiza swobody działania
Grupa 377@2x

Zastrzeżona platforma wspomagana sztuczną inteligencją i LLM, uzupełniona ludzką wiedzą

Grupa 378@2x

Indywidualne wyszukiwanie patentów w zakresie swobody działania (FTO) dostosowane do potrzeb Twojej firmy

Grupa 379@2x

Najlepszy raport dotyczący swobody działania (FTO) zawierający przydatne informacje

Ogranicz ryzyko i podejmuj świadome decyzje z szybkim wyszukiwaniem FTO

Uczyć się więcej:

Walizka Badania naukowe

Latest blogi

W wiadomościach

Najczęściej zadawane pytania

Wyszukiwanie w ramach swobody działania (FTO), zwane także wyszukiwaniem dotyczącym zezwolenia patentowego, ma na celu identyfikację patentów, które potencjalnie naruszają lub potencjalnie blokują obowiązujące patenty w jurysdykcji, w której występują interesy. 

Wyszukiwanie patentów FTO chroni wynalazcę przed przyszłymi sporami sądowymi i ryzykiem naruszeń po komercjalizacji produktu.  

Główne cechy fgotowość do działania w patentach wyszukiwanie obejmuje ramy czasowe, status prawny, datę wygaśnięcia i jurysdykcję interesów

Dlaczego swoboda działania jest ważna?

Przeszukanie FTO chroni firmy przed niezamierzonymi naruszeniami. Przez identyfikacja potencjalne bariery patentowe, firmy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące modyfikacji produktów, potrzeb licencyjnych lub zmian strategicznych. 

W jaki sposób TT Consultants zapewnia dokładność opinii dotyczącej swobody działania?

Konsultanci TT wykorzystuje zaawansowane narzędzia AI, takie jak XLSCOUT i opierają się na ich wielojęzyczności ekspertyza aby zapewnić wyczerpujące i dokładny wolność do działać opinia. Dzięki funkcjom języków ojczystych dla ponad 16 krajów możemy z dużą precyzją zagłębiać się w międzynarodowe bazy danych patentów. 

Co wyróżnia Konsultantów TT w zakresie usług wyszukiwania FTO?

Nasze podejście jest całościowe. Oprócz naszej głębi ekspertyza w wolności działać wyszukiwania patentowego, nasza siła leży w naszych możliwościach w zakresie języków ojczystych, narzędziach opartych na sztucznej inteligencji i naszym zaangażowaniu w zapewnianie praktycznej wolności działać opinia, która ma pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych. 

Ile kosztuje wyszukiwanie FTO?

Koszt wyszukiwania patentów w zakresie swobody działania (FTO) waha się do 30000 XNUMX USD, w zależności od charakteru złożoności, zasięgu geograficznego i innych parametrów. ​

Podczas wyszukiwania każdy dokument będący własnością publiczną, niezależnie od tego, czy jest to przyznany patent, zgłoszenie patentowe czy odniesienie niepatentowe, istniejący w dniu lub wcześniej w dniu przeprowadzania wyszukiwania, a który obejmuje główne aspekty wynalazku zgodnie z wymagania klienta/wnioskodawcy/wynalazcy uważa się za stan techniki, znany również jako stan techniki. Odniesienia niepatentowe obejmują artykuły badawcze, prace dyplomowe, standardy, białe księgi, e-maile, rozmowy, biuletyny, produkty, artykuły, filmy, wpisy na blogach, wszelkie publikacje internetowe itp.

Indywidualne, ans mnie, podmiot, który ma an zamiar dla produkt komercjalizacja w konkretnym jurysdykcja powinien przeprowadzić Analiza FTO aby mieć pewność, że ich produkt tego nie robi naruszyćed każdy obowiązujący patenty. 

Jaka jest rola firmy zajmującej się poszukiwaniem patentów w przeprowadzaniu wyszukiwania FTO?

Rola firmy poszukującej patentów w prowadzeniu FTO patent szukanie jest zapewniać kompleksową analizę odpowiednich patentów i innych praw własności intelektualnej, które mogą mieć znaczenie dla danego produktu lub usługi. Firma wyszukująca dokona przeglądu odpowiednich patentów, wniosków patentowych i innych rejestrów publicznych, aby ocenić, czy istnieje jakiekolwiek potencjalne ryzyko naruszenia związane z produktem lub usługą. 

Jakiego rodzaju informacje zawiera raport wyszukiwania FTO?

A wolność do działać raport wyszukiwania zazwyczaj obejmuje kompleksową analizę odpowiednich patentów i innych praw własności intelektualnej, w tym ocenę potencjalnego ryzyka naruszenia. Raport może także zawierać zalecenia dotyczące minimalizacji ryzyk prawnych związanych z danym produktem lub usługą. Dodatkowo raport może zawierać informacje na temat krajobrazu patentowego dla odpowiedniego obszaru technologicznego, w tym wszelkich pojawiających się trendów lub kluczowych graczy na rynku. 

Jakie są konsekwencje nieprzeprowadzenia analizy swobody działania?

Konsekwencje nieprzeprowadzenia analizy swobody działania mogą być znaczące. Jeżeli produkt lub usługa narusza istniejący patent lub inne prawo własności intelektualnej, właściciel tego prawa może mieć możliwość dochodzenia odszkodowania lub wydania nakazu uniemożliwiającego sprzedaż lub używanie produktu lub usługi na rynku. Może to skutkować znacznymi kosztami prawnymi, utratą przychodów i uszczerbkiem na reputacji firmy. Przeprowadzenie analizy swobody działania może pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnego ryzyka naruszeń i umożliwić firmom podjęcie kroków w celu ograniczenia tego ryzyka przed wprowadzeniem produktu lub usługi. 

Czy można przeprowadzić wyszukiwanie FTO dla produktu lub usługi, która została już wprowadzona na rynek?

Wyszukiwanie FTO (Freedom to Operate) można przeprowadzić dla produktu lub usługi, która została już wprowadzona na rynek. Celem wyszukiwania FTO jest ocena, czy produkt lub usługa narusza prawa własności intelektualnej innych osób. Nawet jeśli produkt lub usługa została już wprowadzona na rynek, nadal mogą być przedmiotem potencjalnych roszczeń o naruszenie, a wyszukiwanie FTO może pomóc w zidentyfikowaniu takiego ryzyka. 

Czy konsultanci TT mogą pomóc w opracowaniu strategii po uzyskaniu patentu na swobodę działania w zakresie wyszukiwania?

Absolutnie. Poza wyszukiwaniem FTO nasz zespół oferuje konsultacje strategiczne, udziela klientom wskazówek dotyczących ograniczania ryzyka, potencjalnych możliwości uzyskania licencji i skutecznego poruszania się po krajobrazie patentowym w oparciu o wyniki wyszukiwania. 

W jaki sposób konsultanci TT zapewniają dokładność „szybkiego wyszukiwania FTO”?

W TT Consultants my wpływ nasze autorskie narzędzia AI i obszerne bazy danych optymalizacji efektywność naszego „szybkiego wyszukiwania FTO”. Chociaż jest szybki, priorytetem jest dokładność, oferując cenne wstępne spojrzenie na potencjalne bariery patentowe. 

Jak często firma powinna aktualizować swoją analizę FTO?

Okresowa aktualizacja analizy FTO jest kluczowa, szczególnie w szybko rozwijających się branżach. TT Consultants zaleca przeprowadzanie przeglądu FTO w kluczowych momentach rozwoju lub co najmniej raz w roku w celu uwzględnienia nowych zgłoszeń patentowych i zmian w krajobrazie prawnym. To proaktywne podejście pomaga utrzymać swoją swobodę działać i dopasowuje się do zmieniającego się krajobrazu rynkowego i technologicznego.

Czy wyszukiwanie FTO może pomóc w negocjacjach dotyczących licencji patentowych?

Tak, kompleksowe przeszukiwanie FTO może znacząco pomóc w negocjacjach dotyczących licencji patentowych. Przez identyfikacja potencjalnych naruszeń patentów i rozumiejąc krajobraz patentowy, przedsiębiorstwa będą mogły przystąpić do negocjacji świadome i przygotowane. Szczegółowe FTO konsultantów TT Raporty zapewniać cenne spostrzeżenia, pomagając klientom wpływ swoje stanowisko podczas rozmów licencyjnych. 

Jaki wpływ ma wyszukiwanie FTO na strategie badawczo-rozwojowe?

Wyszukiwania FTO odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu strategii badawczo-rozwojowych. Umożliwiają one firmom wczesne sygnalizowanie potencjalnych naruszeń patentów omijać kosztownych sporów prawnych i ponownie skoncentrować swoje wysiłki badawczo-rozwojowe na ścieżkach innowacji o niższym ryzyku. Usługi FTO świadczone przez firmę TT Consultants mają na celu informowanie i udoskonalanie strategii badawczo-rozwojowych, zapewniając ich innowacyjność i zgodność z prawem. 

W jaki sposób konsultanci TT mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka zidentyfikowanego podczas wyszukiwania FTO?

Na identyfikacja ryzyko w wyszukiwaniu FTO, TT Consultants nie przestań tylko raportować. Ściśle współpracujemy z klientami w celu opracowania strategii łagodzenia skutków, czy to poprzez korekty projektu, ubieganie się o licencje, czy też unikanie niektórych jurysdykcje. Nasze kompleksowe podejście sprawia, że ​​klienci są nie tylko poinformowani o potencjalnych ryzykach, ale także wyposażeni w strategie pozwalające im skutecznie przeciwdziałać. 

Czy TT Consultants oferuje globalne możliwości wyszukiwania FTO?

TT Consultants specjalizuje się w przeprowadzaniu globalnych poszukiwań FTO, lewarowanie ludzkiej, wielojęzyczny ekspertyza oraz międzynarodowe bazy danych zapewniające pokrycie w całym zakresie liczny jurysdykcje. Rozumiejąc, że innowacje i rynki mają charakter globalny, zapewniamy, że analizy FTO naszych klientów odzwierciedlają międzynarodowy zakres patentów, oferując im panoramiczny widok na ich swobodę działać na calym swiecie.

Kiedy potrzebujesz kompleksowej swobody patentowej, aby móc działać?

Wczesne fazy rozwoju i innowacji 

 • Analiza FTO w celu ukierunkowania badań: Kieruj innowacjami dzięki wczesnej analizie FTO, aby uniknąć naruszenia patentów.  
 • Zidentyfikuj zarośla patentowe: Poruszaj się po gąszczu patentów dzięki strategicznym spostrzeżeniom dotyczącym wyszukiwania FTO. 
 • Alokacja budżetu: Priorytetowo traktuj inwestycje w badania i rozwój, zapewniając wyraźną swobodę działania.

Rozwój i wejście na rynek 

 • Zarządzanie ryzykiem: Wyszukiwanie patentów FTO w celu zminimalizowania ryzyka naruszeń i kosztów postępowania sądowego przed wprowadzeniem produktu na rynek. 
 • Rozwój strategii rynkowej: Swoboda działania w poszukiwaniu nowych strategii wejścia na rynek. 
 • Opinia FTO dotycząca zaufania inwestorów: Swoboda działania opinii w celu zwiększenia zaufania inwestorów i zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego.

Rozbudowa i skalowanie 

 • Analiza rynku globalnego: Swoboda prowadzenia analiz patentowych w celu identyfikacji potencjalnych barier patentowych na nowych rynkach geograficznych. 
 • Wsparcie rozbudowy portfela: Raportowanie FTO w celu wsparcia decyzji o rozszerzeniu portfela patentów. 
 • Strategia wyszukiwania FTO pod kątem potrzeb licencyjnych: Strategia wyszukiwania FTO w celu odkrycia potrzeb licencyjnych, umożliwiająca strategiczne partnerstwa. 
 • Ocena skalowalności: Ocena linii produktów w świetle istniejących patentów pod kątem długoterminowego zysku. 

Bieżące zarządzanie portfelem 

 • Ciągłe monitorowanie FTO: Ciągła swoboda działania, poszukiwania patentów pod kątem zgodności i swobody operacyjnej. 
 • Strategiczne decyzje dotyczące własności intelektualnej: Analiza FTO pod kątem nabycia patentów, zbycia i ustaleń licencyjnych. 
 • Defensywne i ofensywne strategie własności intelektualnej: Wyszukiwanie i analiza patentów FTO pod kątem defensywnych i ofensywnych strategii własności intelektualnej. 
Gotowy do zabezpieczenia swojej swobody działania?

W TT Consultants podkreślamy znaczenie poszukiwań w zakresie swobody działania (FTO) jako kamienia węgielnego każdego podmiotu zaangażowanego w dziedzinę innowacji. Nasze usługi wyszukiwania FTO są starannie opracowane, aby ułatwić poruszanie się po skomplikowanym krajobrazie patentowym, zapewniając możliwość komercjalizacji Twoich innowacji bez naruszania istniejących praw własności intelektualnej. To strategiczne przewidywanie w zakresie analizy i raportowania FTO ma kluczowe znaczenie dla organizacji, które chcą bez obaw inwestować w nowe produkty lub technologie. 

TT Consultants może pochwalić się ponad 17-letnim doświadczeniem w zapewnianiu wolności działać (FTO) analizy i wskazówki, pomagające klientom poruszać się po środowisku patentowym w celu wprowadzenia innowacji bez ryzyka naruszenia. Nasi doświadczeni ekspertyza w wyszukiwaniu FTO i swobodzie patentowej działać gwarantuje, że Twoja podróż w zakresie rozwoju i komercjalizacji produktu będzie poparta solidnymi podstawami w postaci zrozumienia własności intelektualnej i przewidywania strategicznego. 

Nasze usługi FTO wykraczają daleko poza zapewnianie wolności wyrażania opinii. Angażujemy się w głęboką współpracę z naszymi klientami w celu opracowania dostosowanych strategii wyszukiwania FTO i obejścia pozwalających na obejście wszelkich wykrytych zagrożeń patentowych. To kompleksowe podejście do swobody wyszukiwania i analizy patentów ma na celu nie tylko identyfikację potencjalnych przeszkód, ale także zapewnienie praktycznych spostrzeżeń i strategii ograniczania tego ryzyka, zapewniając płynniejszą ścieżkę wprowadzenia innowacji na rynek. 

Nasza swoboda działania usługi wyszukiwania obejmuje: 

 • Aktywne patenty 
 • Oczekujące zgłoszenia patentowe, które zostały opublikowane 
 • Patenty wygasłe (ze względu na ich potencjalne zastosowanie w pokonywaniu przeszkód) 
 • Przeprowadzanie szerokich, pełnotekstowych przeszukiwań baz danych patentowych w wybranych przez Ciebie krajach 

Trzon naszej sprawności FTO leży w naszym zespole ekspertów zajmującym się poszukiwaniem patentów, którego wyjątkowe umiejętności w przeprowadzaniu poszukiwań i analiz patentów FTO wyróżniają nas. Ich dokładne i skrupulatne podejście do wolności działać wyszukiwanie ma kluczowe znaczenie identyfikacja patenty, które mogą stanowić ryzyko dla komercyjnego sukcesu Twojej innowacji. Zaangażowanie naszego zespołu w precyzję i doskonałość w zdjęcie analizy i raportowanie dają pewność, że zapewniamy Ci to, co najlepsze dokładny i wnikliwe opinie FTO. 

Integracja narzędzi opartych na sztucznej inteligencji z naszą wolnością działać procesów wyszukiwania, zwiększamy wydajność i dokładność naszych raportów i analiz FTO. Te zaawansowane technologie pozwalają nam skuteczniej przesiewać ogromne zbiory danych, zapewniając, że nasze zdjęcie poszukiwanie patentów i swoboda do działać analizy patentowe są nie tylko dokładne, ale także wydajny czasowo. Ta przewaga technologiczna jeszcze bardziej udoskonala naszą zdolność do oferowania zróżnicowanych i strategicznych opinii FTO, dostosowanych do wyjątkowych wyzwań i możliwości stojących przed naszymi klientami.

Przejrzystość i uczciwość stanowią kamień węgielny naszego podejścia do zapewniania wolności działać opinie i strategie. W TT Consultants zobowiązujemy się do dostarczania jasnych i uczciwych wskazówek na temat: zdjęcie wolność do działać, skupianie się na identyfikacja i nawigowanie po potencjalnym biznesie oraz ryzyko produktowe. Naszym celem jest umożliwienie Ci wszechstronnego wglądu w krajobraz FTO,  eumożliwia podejmowanie świadomych decyzji i planowanie strategiczne dla Twoich innowacji.

Unieważnienie patentu Czytaj więcej

TT Consultants świadczy usługi wyszukiwania FTO bez nadzoru, koncentrując się na rozwiązaniach strategicznych i precyzji.
Nasze podejście, dostosowane do specyficznych potrzeb klienta, zapewnia istotne i praktyczne spostrzeżenia, umożliwiające pewny postęp w zakresie innowacji.

Łączymy technologię AI z analizą ekspercką w celu kompleksowych wyszukiwań, w tym patentów obowiązujących i wygasłych jednokrotnie w celu uzyskania zezwoleń.
Ta strategia hybrydowa zapewnia szczegółowy krajobraz patentowy, wspierając świadome podejmowanie decyzji.

Wyróżniają nas jasne, strategiczne opinie FTO.
Kładziemy nacisk na zrozumiałe i praktyczne wskazówki, co czyni nas partnerem, do którego możesz śmiało zabezpieczyć ścieżkę rynkową Twojej innowacji.

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na konsultację i zacząć kształtować swoją swobodę działania w zakresie strategii wyszukiwania z precyzją i przewidywalnością. 

Powiązane usługi

Wyszukiwanie i analiza naruszeń

Wyszukiwanie unieważnienia patentu

Wyszukiwanie zdolności patentowej

Wyszukiwanie krajobrazu

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  Zabezpiecz swoje innowacje i odblokuj potencjał rynkowy dzięki naszym Zintegrowane podejście AI.

  Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby skontaktować się z naszymi ekspertami

   Przekształcanie pomysłów w aktywa strategiczne

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy