Jak wyszukiwać patenty w bazie danych WIPO?

Strona główna / Blog / Własność intelektualna / Jak wyszukiwać patenty w bazie danych WIPO?

Wprowadzenie

Połączenia Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) jest samofinansującą się organizacją międzynarodową Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), która ma 193 sygnatariuszy w swoich państwach członkowskich. WIPO powstało na mocy Konwencji WIPO w 1967 roku. Organizacja została utworzona w celu promowania tworzenia własności intelektualnej i egzekwowania ochrony własności intelektualnej na całym świecie. 

Przed utworzeniem WIPO proces zgłaszania patentu był dla wnioskodawcy bardzo czasochłonnym i kosztownym procesem, ponieważ składał wniosek o patent w różnych jurysdykcjach. Spowodowało to ograniczenie tworzenia własności intelektualnej na całym świecie. WIPO powstało w celu promowania współpracy pomiędzy swoimi państwami członkowskimi oraz we współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi. Jej siedziba znajduje się w Genewie i Szwajcarii. 

Utworzenie WIPO umożliwiło zgłaszającemu patent złożenie międzynarodowego zgłoszenia wskazującego różne państwa bez konieczności zwracania się do każdego państwa z osobna. WIPO umożliwia nie tylko dokonywanie zgłoszeń międzynarodowych, ale także udostępnia bazy danych i platformy umożliwiające przeszukiwanie istniejącej własności intelektualnej. 

Spis treści

PATENTSKOP WIPO 

WIPO udostępnia bazę danych wyszukiwania patentów o nazwie KATALOG PATENTÓW. Ta baza danych umożliwia użytkownikowi dostęp do złożonych na szczeblu międzynarodowym wniosków dotyczących Traktatu o współpracy patentowej (PCT), a także dokumentów patentowych uczestniczących krajowych i regionalnych urzędów patentowych. Wyszukiwanie patentów WIPO umożliwia dostęp do patentów w różnych językach poprzez automatyczne tłumaczenie tekstu. Dokumenty można przeglądać w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, koreańskim, japońskim, arabskim itp.  

KATALOG PATENTÓW umożliwia użytkownikowi wykonanie 5 rodzajów wyszukiwań, a mianowicie:

Proste wyszukiwanie

Proste wyszukiwanie

Proste wyszukiwanie to podstawowa platforma wyszukiwania udostępniana przez firmę PATENTSCOPE, na której użytkownik może uzyskać dostęp do dokumentów patentowych, przeszukując dowolne z 7 dostępnych pól wyszukiwania w „Sekcja terenowa”. Te 7 pól poszukiwań to: 

 • Strona tytułowa 
 • Jakiekolwiek pole 
 • Pełny tekst 
 • Numer identyfikacyjny 
 • Międzynarodowy Klasyfikacja (IPC) 
 • nazwy 
 • Data publikacji 
Proste wyszukiwanie 2

Proste wyszukiwanie wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Można wprowadzić maksymalnie 3 symbole wieloznaczne na zapytanie dla niezalogowanych użytkowników i maksymalnie 7 symboli wieloznacznych na zapytanie dla zalogowanych użytkowników. 

Tam są kilka kroków których należy przestrzegać, aby wykonać a Proste wyszukiwanie in KATALOG PATENTÓW:     

 • Wybierz pole wyszukiwania 
 • Dodaj wyszukiwane hasła do wyszukiwania 
 • Uruchom wyszukiwanie 

Kilka przykładów podczas wykonywania prostego wyszukiwania w KATALOG PATENTÓW

Pole Definicja Przykłady użycia Komentarze
FP
Strona tytułowa
FP:("chłodzenie akumulatora samochodowego"~10) FP:(Drake) FP:( WO2010000001) FP:( EP2002001709) FP:( "dostarczyć* drona"~5) FP:(wybrać?icit?) FP:( bateria^ 10 i chłodzenie^3)
Wyszukiwanie odbywa się w sekcji Pole według tytułu, streszczenia, liczb, nazw itp.
EN_ALL
Dowolne pole — wszystko w języku angielskim
EN_ALL:("chłodzenie akumulatora samochodowego"~10)/ (dron lub quadkopter)
Wyszukiwanie odbywa się w dowolnym z pól (w języku angielskim).
EN_ALLTXT
Pełny tekst — tekst w języku angielskim
EN_ALLTXT:("chłodzenie akumulatora samochodowego"~10)/ (dron lub quadkopter)
Wyszukiwanie odbywa się w pełnym tekście odniesienia patentowego (w języku angielskim).
ALLNUM
Wszystkie numery i identyfikatory
This function can be used to search against the application number, the PCT publication number, the national publication number, and the priority number in WIPO patents ALLNUM:(US201000*) ALLNUM:(29876 CU) ALLNUM:(2019 1233 MX)
Podczas wyszukiwania konkretnego numeru referencyjnego patentu, w polu wyszukiwania wprowadzany jest numer referencyjny patentu. Baza danych przeszukuje wartość według numeru zgłoszenia, numeru publikacji PCT, numeru publikacji krajowej i numeru pierwszeństwa.
IC
Klasa międzynarodowa
Układ scalony:(A lub A61F lub „A61F7” lub „A61F7/00”)
Umożliwia wyszukiwanie odniesień patentowych sklasyfikowanych w ramach określonej(-ych) klasyfikacji międzynarodowej
IM
Nazwa wynalazcy
W:(WAYNE, Bruce)
Umożliwia wyszukiwanie referencji patentowych u konkretnego wynalazcy
PA
Nazwa wnioskodawcy
PA:(KORPORACJA, Bayer)
Umożliwia wyszukiwanie referencji patentowych z konkretnymi cesjonariuszami
DP
Data publikacji
DP:(2020) DP:(202001) DP:( 20200112) DP:([01.01.2010 TO 01.12.2019])
Umożliwia wyszukiwanie referencji patentowych, które zostały opublikowane w określonym przedziale czasowym.

Wiecej opcji 

PATENTSCOPE zapewnia również Wiecej opcji interfejs, który jest zaawansowaną wersją prostego interfejsu wyszukiwania. Jest to bardziej przydatne i skuteczne narzędzie, ponieważ oferuje szeroką gamę operatorów, które umożliwiają dostosowywanie wyników za pomocą operatorów logicznych, operatorów zbliżeniowych, operatorów zasięgu i operatorów symboli wieloznacznych. 

Etapy przeprowadzania wyszukiwania zaawansowanego:

Inna opcja wyszukiwania podczas wyszukiwania zaawansowanego: 

 • W wyszukiwaniu zaawansowanym użytkownik może uzyskać pomoc od asystentów zapytań wraz z przykładami zapytań podczas tworzenia ciągu wyszukiwania, co może pomóc w lepszym zrozumieniu i przeprowadzeniu wyszukiwania.  
 • Użytkownik może wybrać jedną lub więcej jurysdykcji do wyszukiwania. Użytkownik może przejść do sekcji Biura, aby wybrać wymagane władza.
 • A użytkownik mogą również ograniczać odmienione słowa do ich rdzenia lub formy. Na przykład słowa fmający, fished, fish i fisher sprowadzają się do rdzenia słowa fish, więc wyszukiwanie fisher zwraca wszystkie różne odmiany wybierając opcję stemplowania. Użytkownicy muszą odznacz dotychczasowy stemming opcja if one nie chcesz wyszukać warianty terminu i chcieć aby wyszukać dokładną frazę/słowo kluczowe/zdanie.
 • użytkownicy mogą ograniczać do pokazać tylko pierwszej członek rodziny patenty podczas gdye przeprowadzenie wyszukiwania z wykorzystaniem tej opcji.

Wyszukiwanie kombinacji pól

Istnieje inny typ interfejsu wyszukiwania udostępniany przez firmę PATENTSCOPE. Nazywa się to Wyszukiwanie kombinacji pól. Ten interfejs PATENTSCOPE umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie patentów i uzyskiwanie do nich dostępu w różnych krajach poprzez łączenie różnych dziedzin wyszukiwania patentów. Pozwala użytkownikowi na bardziej strukturalne i węższe wyszukiwanie w porównaniu do poprzednich dwóch interfejsów. Łącząc różne pola wyszukiwania, użytkownik może zaoszczędzić dużo czasu, usuwając niektóre niepotrzebne patenty z listy wyników, używając różnych operatorów i łącząc pola podczas wyszukiwania. 

Proces wyszukiwania kombinacji pól: 

 • Wybierz pola wyszukiwania, takie jak streszczenie, IPC, cesjonariusze, wynalazcy, daty itp., w których należy przeprowadzić wyszukiwanie. 
 • Wpisz wyszukiwane hasła w wybranych polach zgodnie z potrzebami wyszukiwania użytkownika.  
 • Wybierz biura, języki, łodygi, uwzględnij NPL, w oparciu o potrzeby użytkownika. 
 • Wykonaj wyszukiwanie. 
 • Do wyszukiwania łączonego dostępne są trzy różne sekcje, mianowicie sekcja operatora, sekcja pola i sekcja wartości. 
 • W sekcji Operator użytkownik może wybrać Operatory BOOLEAN ROLNICZE & OR podczas wyszukiwania. 
 • W sekcji Pole użytkownik może dokonać wyboru różne dostępne pola i wybierz opcje w wymaganym polu
 • W wartość sekcję, użytkownik może wchodzić wyszukiwane hasła w wybranym polu wyszukiwania.
 • W razie potrzeby użytkownik może dodać więcej pól wyszukiwania i usunąć pole wyszukiwania oparte na jego potrzeby.
 • W tym interfejsie dostępne są również opcje takie jak Biura, Języki, Osoba samotna, Uwzględnij kredyty zagrożone. Te opcje działają w taki sam sposób, jak w interfejsie wyszukiwania zaawansowanego wyjaśnione powyżej.

Ekspansja międzyjęzykowa/Interfejs wyszukiwania informacji międzyjęzykowych (CLIR) 

Czwartym rodzajem interfejsu wyszukiwania udostępnianego przez PATENTSCOPE jest Międzyjęzykowy interfejs rozszerzeń. Nazywa się go także międzyjęzycznym interfejsem wyszukiwania informacji (CLIR). Interfejs ten umożliwia zwiększenie możliwości wyszukiwania w zbiorach danych PCT i krajowych patentów. Interfejs ten umożliwia użytkownikom różnych języków wyszukiwanie w ich języku. Wyszukiwane hasło można wpisać w różnych językach, a termin/fraza zostanie przetłumaczona przez specjalne oprogramowanie opracowane przez WIPO na kilka innych języków.  

Obecnie wyszukiwanie międzyjęzykowe jest dostępne w różnych językach, takich jak angielski, francuski, niemiecki, japoński, hiszpański, chiński, holenderski, włoski itp.,  

 • Na poziomie precyzji użytkownik może wybrać poziom precyzji wyszukiwania. Dostępne opcje to Wysoka, Średnia, Niska i Najniższa.
 • Dostępny jest tryb ekspansji z typami automatycznymi i nadzorowanymi, umożliwiający identyfikację i wybór domen technicznych, w których użytkownik chce przeprowadzić wyszukiwanie. Tryb automatyczny automatycznie identyfikuje domenę techniczną i synonimy oraz przeprowadza wyszukiwanie.  
 • Użytkownik musi umieścić wyszukiwane hasła w sekcji Wyszukiwane hasła. Jeżeli użytkownik wybierze tryb nadzorowanej rozbudowy, interfejs wyświetli automatycznie wykrytą domenę wyszukiwania. Może dodać inne domeny techniczne spośród dostępnych domen technicznych w sekcji domen.  
 • Po wybraniu domen technicznych dostępna jest opcja rozszerzonych synonimów. Tutaj użytkownik może wybierz synonimy. 
 • Po wybraniu pliku synonimy, użytkownik ma możliwość wyszukiwania.
 • Użytkownik może wybrać język, w którym chce przeprowadzić wyszukiwanie. W wybranym języku wyświetla się automatyczne zapytanie i na tej podstawie użytkownik może rozpocząć wyszukiwanie. 

Kroki przeprowadzania wyszukiwania międzyjęzykowego 

Wyszukiwanie związków chemicznych 

Piątym interfejsem wyszukiwania udostępnianym przez WIPO jest Wyszukiwanie związków chemicznych Interfejs. Z opisanych powyżej czterech interfejsów może korzystać każda osoba bez konieczności posiadania konta użytkownika WIPO. Jednak z tego interfejsu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające dane uwierzytelniające konto WIPO. Interfejs ten umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie patentów i kredytów zagrożonych, które wspominają o konkretnym związku chemicznym. 

Proces wyszukiwania związków chemicznych:

Przykładowa tabela 

Poniższa tabela przedstawia przykłady użycia różnych funkcji pola podczas korzystania z bazy PATENTSCOPE.

Pole Definicja Przykłady użycia
PD
Data priorytetowa
PD:(2020) , PD:(202001) , PD:( 20200112) , PD:([01.01.2010 TO 01.12.2019])
AD
Data aplikacji
AD:(2020) AD:(202001) , AD:( 20200112) , AD:([01.01.2010 TO 01.12.2019])
DP
Data publikacji
DP:(2020) DP:(202001) , DP:( 20200112) , DP:([01.01.2010 TO 01.12.2019])
DG
Data przyznania
DG:(2020) , DG:(202001) , DG:( 20200112) , DG:([01.01.2010 TO 01.12.2019])
AN
Numer aplikacji
Application numbers with or without the country code can be used in various forms. AN:(US2010*)
PN
Numer publikacji
Publication numbers with or without the country code can be used in various forms. PN:(CU121*) , PN:(JP1997764886) , PN:(JP9887665) , PN:(JP09098765) , PN:(JPH9764457) , PN:(JPH9-098765)
WO
Numer publikacji WIPO
WO:(2010/000152)
CPC
Spółdzielcza klasyfikacja patentowa
CPC:(A61F7/00)
IC
Klasa międzynarodowa
Układ scalony:(A lub A61F lub „A61F7” lub „A61F7/00”)
KLASYFIKACJA
Wszystkie klasyfikacje
KLASYFIKACJA:(A61F 7/00)
IN
Nazwa wynalazcy
W:(WAYNE, Bruce)
PA
Nazwa wnioskodawcy
PA:(KORPORACJA, Bayer)
ALLNUM
Wszystkie numery i identyfikatory
This function can be used to search against the application number, the PCT publication number, the national publication number, and the priority number in WIPO patents ALLNUM:(US201000*) , ALLNUM:(29876 CU) , ALLNUM:(2019 1233 MX)
CTR
Państwo
CTR: (USA lub CN)
EN_AB
Abstrakt w języku angielskim
EN_AB:("car battery cooling"~10) EN_AB:(drone or quadcopter)
EN_ALL
Angielski Wszystkie
EN_ALL:("car battery cooling"~10) EN_ALL:(drone or quadcopter)
EN_ALLTXT
Angielski tekst
EN_ALLTXT:("car battery cooling"~10) EN_ALLTXT:(drone or quadcopter)
EN_CL
Roszczenia angielskie
EN_CL:("car battery cooling"~10) EN_CL:(drone or quadcopter)
EN_DE
Opis w języku angielskim
EN_DE:("car battery cooling"~10) EN_DE:(drone or quadcopter)
EN_TI
Angielski tytuł
EN_TI:("car battery cooling"~10) EN_TI:(drone or quadcopter)
FP
Strona tytułowa
FP:("car battery cooling"~10) , FP:(Drake) , FP:( WO2010000001) , FP:( EP2002001709) , FP:( "deliver* drone"~5) , FP:(elect?icit?) , FP:( battery^10 and cooling^3)

Ponadto, WIPO is nie ograniczone tylko do do wyszukiwania patentów, ale można go również wykorzystać do wyszukiwania w dziedzinach Znaki towarowe, projekty, oznaczenia geograficzne, i Ochrony Odmian Roślin.

O TTC

Nieustannie dostrzegamy wartość nowych technologii wdrażanych przez naszą wykwalifikowaną załogę kierowniczą z doświadczeniem przypominającym naszych profesjonalistów. Podobnie jak profesjonaliści z zakresu własności intelektualnej, których wspieramy, nasz głód rozwoju nigdy się nie kończy. IMPROWIZUJEMY, ADAPTUJEMY i WDRAŻAMY w sposób strategiczny.

Konsultanci TT oferuje szereg wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań do zarządzania własnością intelektualną, począwszy od wyszukiwania zdolności patentowych, wyszukiwania unieważnień, FTO (swoboda działania), optymalizacji portfela patentów, monitorowania patentów, wyszukiwania naruszeń patentów, opracowywania patentów i ilustracji i wiele więcej. Dostarczamy rozwiązania pod klucz zarówno kancelariom prawnym, jak i korporacjom wielu branż.

Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy