Branża własności intelektualnej

ttconsultants_automotiveicon

Własność intelektualna Przemysłowe

Własność intelektualna (IP) to składnik wartości niematerialnych i prawnych, taki jak projekt, pomysł lub znak towarowy, który daje twórcy wyłączne prawo do jego używania przez ograniczony okres, który może zostać sprzedany, licencjonowany lub odziedziczony.
Własność intelektualna dzieli się na dwie kategorie: własność przemysłowa, która obejmuje patenty, znaki towarowe i wzory przemysłowe; oraz prawa autorskie, które chronią dzieła literackie, artystyczne i muzyczne, a także filmy, spektakle i audycje.
Własność intelektualna jest chroniona systemem przepisów prawnych, które różnią się w zależności od kraju. Generalnie jednak właściciel własności intelektualnej ma prawo pozwać każdego, kto korzysta z niej bez pozwolenia.
Na rzecz promowania i ochrony własności intelektualnej działa kilka organizacji, na przykład Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Znaków Towarowych (INTA).

Autonomiczne MARKETINGOWE

 • Rozwiązania IP
 • Inteligencja technologiczna
 • Badania biznesowe
 • Usługi IP
 • Analiza portfela patentów
 • Wsparcie w zakresie sporządzania projektów i ścigania

Wyszukiwanie zdolności patentowej

Łączenie sztucznej inteligencji z analizą ekspercką w celu oceny wynalazków pod kątem nowości i wynalazczości, zwiększając siłę zgłoszenia patentowego. 

Wyszukiwanie unieważnienia

Podejście hybrydowe oparte na sztucznej inteligencji i LLM do wyczerpującej analizy patentów i NPL, identyfikacja stanu techniki, który może krytycznie ocenić ważność istniejących patentów. 

Wyszukiwanie naruszeń

mieszanie AI z profesjonalistą ekspertyza aby wykryć potencjalne naruszenia patentów i stworzyćING wspierający wykresy roszczeń o pomoc prawną. 

Swoboda działania (FTO)

Przeglądy i spostrzeżenia ekspertów wspomagane sztuczną inteligencją umożliwiają wprowadzanie innowacji bez naruszania istniejących patentów. 

Wyszukiwanie projektu

Wyszukiwanie wspomagane przez sztuczną inteligencję i kierowane przez ekspertów identyfikuje odpowiednie patenty projektowe, usprawniające proces innowacji w granicach prawnych.

Najnowocześniejsze wyszukiwanie

Hybryda oparta na sztucznej inteligencji analizy w celu śledzenia najnowszych osiągnięć w dziedzinach technicznych, informujące o strategicznych decyzjach badawczo-rozwojowych. 

Standardowe niezbędne patenty

Łączenie narzędzi AI z narzędziami naszego zespołu ekspertyza do zidentyfikować i zarządzaj patentami Standard Essential, zapobiegając naruszeniom. 

Monitorowanie Patentów

Monitorowanie postępów w patentach, działań innowatorów i trendów w zakresie zgłoszeń przy użyciu kombinacji sztucznej inteligencji i analiz eksperckich, aby zapewnić Ci aktualne informacje i przewagę w Twojej branży. 

Komercjalizacja portfela patentowego

AI wspiera analiza hybrydowa portfela patentowego dla identyfikacja możliwości licencjonowania i komercjalizacji. 

Zarządzanie portfelem patentów

Wykorzystanie sztucznej inteligencji obok człowieka ekspertyza dla efektywnego zarządzania i strategicznej optymalizacji portfeli patentowych, identyfikacja możliwości składania wniosków i przejęć. 

Fuzje i przejęcia – należyta staranność

Integracja sztucznej inteligencji z analizą ekspercką w celu dokładnej oceny aktywów własności intelektualnej podczas fuzji i przejęć. 

Ranking patentów

Sztuczna inteligencja i ocena oparta na ekspertach w celu strategicznego rankingu patentów na potrzeby podejmowania decyzji i analizy konkurencji. 

Opracowywanie patentów i ilustracje

Opracowywanie projektów patentów i ilustracje prowadzone przez doświadczonych specjalistów patentowych, wzmocnione sztuczną inteligencją i LLM w celu uzyskania solidnego projektu wniosku patentowego. 

Postępowanie patentowe i odpowiedź Urzędu na działania

Strategie wspierane przez sztuczną inteligencję i wskazówki ekspertów umożliwiające umiejętne poruszanie się w procesach ścigania patentów i skuteczne reagowanie na działania urzędu. 

Analiza krajobrazu

Kompleksowe mapowanie krajobrazu patentowego z wykorzystaniem AI, połączone z profesjonalną analizą, do zrozumieć i odkryć kluczowe trendy technologiczne. 

skauting technologiczny

Scouting oparty na sztucznej inteligencji, wsparty spostrzeżeniami ekspertów, identyfikuje wiodących technologii i możliwości partnerstwa. 

Test porównawczy konkurencji

Wykorzystuj zaawansowane analizy oparte na sztucznej inteligencji i spostrzeżenia ekspertów do porównywania konkurentów, dzięki czemu możesz dostosować się do aktualnych trendów konkurencyjnych. 

Analiza białych znaków

Sztuczna inteligencja i prognozowanie trendów technologicznych oparte na ekspertach, identyfikacja luki w innowacyjności i pomysły nadające się do opatentowania. 

Śledzenie technologii

Wspomagane sztuczną inteligencją monitorowanie i analiza trendów technologicznych w celu uzyskania strategicznych wniosków biznesowych. 

Rozwiązania w zakresie badań rynku

Indywidualne rozwiązania w zakresie badań rynku za pomocą pionierski nowatorski analiza trendów wschodzących technologie, co prowadzi do świadomych decyzji biznesowych.

Technologia 360° i rozwiązania rynkowe

Cwszechstronny wgląd w środowiska biznesowe i krajobraz technologiczny, usprawniający planowanie strategiczne. 

Raporty

Najnowsze raporty

Uzyskaj najnowsze informacje na temat technologii dzięki naszym raportom branżowym

klientem Opinie

blogi

Najnowsze blogi

Zdobądź najnowsze informacje na temat technologii dzięki naszym blogom branżowym

 

Bądźmy w kontakcie

  TOP

  Poproś o bezpłatną próbkę

  Nasze profile społecznościowe:

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

    Poproś o oddzwonienie!

    Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy