Który międzynarodowy organ ds. poszukiwań powinien wybrać wnioskodawca PCT?

Home / Blog / Postępowanie patentowe / Który międzynarodowy organ ds. poszukiwań powinien wybrać wnioskodawca PCT?

Traktat o współpracy patentowej (PCT) to umowa międzynarodowa, która umożliwia zgłoszeniom patentowym ubieganie się o ochronę swoich wynalazków w wielu krajach za pomocą jednego zgłoszenia. Jednym z kluczowych etapów procesu PCT jest wybór Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA). Dla osoby ubiegającej się o PCT wybór odpowiedniego organu ds. poszukiwań międzynarodowych ma kluczowe znaczenie.  

International Search Authority (ISA) to organizacja wyznaczona przez Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) do przeprowadzania międzynarodowych poszukiwań zgłoszeń patentowych złożonych w ramach PCT. Podstawową rolą ISA jest ocena zdolności patentowej wynalazku i zidentyfikować odpowiedni stan techniki mogących mieć wpływ na nowość i nieoczywistość wynalazku. ISA przeszukuje opublikowaną literaturę patentową i niepatentową w celu zidentyfikowania odpowiedniego stanu techniki i przygotowuje międzynarodowy raport z poszukiwań (ISR), zawierający pisemną opinię na temat zdolności patentowej wynalazku. 

Spis treści

System PCT ma obecnie 24 międzynarodowo szukanie władze i wybór jednego może być an przytłaczający zadanie dla wnioskodawcy. Poniżej znajdują się Międzynarodowe Organy Poszukiwań zgodnie z porozumieniami z Biurem Międzynarodowym WIPO. 

Austriacki Urząd Patentowy 

Eurazjatycki Urząd Patentowy 

Indyjski Urząd Patentowy 

Biuro Własności Intelektualnej Singapuru 

Australijski Urząd Patentowy 

Egipski urząd patentowy 

Japoński Urząd Patentowy 

Turecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych 

Narodowy Instytut Własności Przemysłowej (Brazylia) 

Europejski Urząd Patentowy (EPO) 

Koreańskie Biuro Własności Intelektualnej 

Krajowy Urząd Własności Intelektualnej, Przedsiębiorstwo Państwowe „Ukraiński Instytut Własności Intelektualnej (Ukrpatent)” 

Kanadyjski Urząd Własności Intelektualnej 

Hiszpański Urząd Patentów i Znaków Towarowych 

Biuro Własności Intelektualnej Filipin 

Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) 

Narodowy Instytut Własności Przemysłowej Chile 

Fiński Urząd Patentów i Rejestracji (PRH) 

Federalna Służba Własności Intelektualnej (Rospatent) (Federacja Rosyjska) 

Nordycki Instytut Patentowy 

Chińska Krajowa Administracja Własności Intelektualnej (CNIPA) 

Izraelski Urząd Patentowy 

Szwedzki Urząd ds. Własności Intelektualnej (PRV) 

Wyszehradzki Instytut Patentowy 

Poniżej przedstawiono kilka ważnych punktów, o których należy pamiętać:  

Jakość i reputacja Urzędu 

Jakość i reputacja ISA mogą mieć znaczący wpływ na wynik poszukiwań i ostateczny sukces zgłoszenia patentowego. Ważne jest, aby wybrać organ, który ma doświadczenie w przeprowadzaniu dokładnych i dokładnych poszukiwań i jest szanowany w międzynarodowej społeczności patentowej. W przeszłości EPO zapewniało wyższy odsetek pozytywnych raportów z wyszukiwania niż KIPO, CNIPA i USPTO. Ponadto można oczekiwać, że egzaminatorzy EPO znajdą bardziej odpowiednie rozwiązania ze stanu techniki, a co za tym idzie, więcej wniosków odrzucą w obliczu trudnego badania. 

Ekspertyza techniczna

Kolejnym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest wiedza techniczna organu poszukiwawczego. Organ poszukiwawczy powinien posiadać wiedzę specjalistyczną w odpowiedniej dziedzinie technologii, aby móc sporządzić kompleksowy raport z wyszukiwania.  

Czas realizacji 

Czas potrzebny organowi poszukiwawczemu na dostarczenie ISR może być również istotnym czynnikiem dla wnioskodawców. Wiadomo, że niektóre instytucje zajmujące się wyszukiwaniem zapewniają krótszy czas realizacji, co może mieć kluczowe znaczenie dla tych, którzy chcą szybko złożyć wniosek patentowy. USPTO oferuje opcje przyspieszonego wyszukiwania za dodatkową opłatą, co może być przydatne dla wnioskodawców poszukujących krótszego czasu realizacji. 

Koszty: 

Opłaty za wyszukiwanie pobierane przez różne organy zajmujące się wyszukiwaniem mogą się znacznie różnić. Wnioskodawcy muszą wziąć pod uwagę swój budżet i wybrać instytucję poszukiwawczą, która zapewnia dobry stosunek jakości do ceny. Rosyjski urząd własności intelektualnej jest najtańszy, EPO jest najdroższym ISA dla małych podmiotów, natomiast dla większych podmiotów (tj. firmy zatrudniającej ponad 500 pracowników) najdroższym ISA jest USPTO, gdyż USPTO jest jedynym ISA, w którym opłaty rządowe dla dużego podmiotu są dwukrotnie wyższe niż dla małego podmiotu
Opcje ISA posortowane według kosztów od najwyższego do najniższego dla wnioskodawców małych podmiotów obejmują: 

 • Europejski Urząd Patentowy (EPO) 
 • Australijski Urząd Patentowy (IPAU) 
 • Biuro Własności Intelektualnej Singapuru (IPOS) 
 • Japoński Urząd Patentowy (JPO) 
 • Izraelski Urząd Patentowy (ILPO) 
 • Amerykańskie Biuro Patentów i Znaków Towarowych (USPTO) 
 • Koreański Urząd Własności Intelektualnej (KIPO) 
 • Rosyjska Federalna Służba Własności Intelektualnej (Rospatent) 

Wybierz język

Przy wyborze międzynarodowego organu ds. poszukiwań należy również wziąć pod uwagę język raportu z poszukiwań. Protokół z przeszukania zostanie sporządzony w języku organu poszukiwawczego, który może nie być językiem ojczystym wnioskodawcy. Wybór organu odpowiedzialnego za wyszukiwanie, który oferuje raport w języku preferowanym przez wnioskodawcę, może ułatwić zrozumienie raportu i udzielenie na niego odpowiedzi. 

Zasięg regionalny

Niektóre instytucje zajmujące się wyszukiwaniem mają zasięg regionalny i mogą być lepiej zaznajomione z lokalnymi przepisami i praktykami patentowymi. Na przykład Europejski Urząd Patentowy (EPO) znany jest z dostarczania kompleksowych raportów z poszukiwań patentów ubiegających się o ochronę w Europie. 
Biorąc pod uwagę te czynniki, wnioskodawcy mogą podjąć świadomą decyzję przy wyborze międzynarodowego organu ds. poszukiwań dla swojego wniosku PCT.

Oto niektóre Of Połączenia Popularne władze wyszukiwania Połączenia Wnioskodawcy wykorzystani W razie zamówieenia projektu Połączenia Aplikacja PCT oraz Ich mocne strony:

 1. Europejski Urząd Patentowy (EPO)

  EPO jest szanowanym organem znanym z kompleksowych i dokładnych raportów z poszukiwań, które obejmują większość krajów europejskich. EPO jest również znane z szybkiego czasu realizacji i oferuje raporty wyszukiwania w wielu językach. Opłaty pobierane przez EPO są ogólnie uważane za rozsądne. 

 2. Koreański Urząd Własności Intelektualnej (KIPO) 

  KIPO jest znane ze swojej wiedzy technicznej w dziedzinie elektroniki, półprzewodników i technologii informatycznych. Raporty wyszukiwania KIPO są dostępne w języku angielskim i koreańskim. 

 3. Japoński Urząd Patentowy (JPO)

  JPO jest znane ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie inżynierii mechanicznej i technologii informatycznych. Raport wyszukiwania JPO jest dostępny w języku angielskim i japońskim. 

 4. Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)

  USPTO jest znane ze swojej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie informatyki, biotechnologii i wyrobów medycznych. Raport wyszukiwania USPTO jest dostępny w języku angielskim.  

 5. Chińska Krajowa Administracja Własności Intelektualnej (CNIPA)

  CNIPA znana jest ze swojej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie elektroniki, komunikacji i informatyki. Raport wyszukiwania CNIPA jest dostępny w języku chińskim i angielskim. 

Ponadto wybór ISA zależy również od konkretnych potrzeb, celów lub ograniczeń wnioskodawcy. Przykładowo, jeśli chcesz, aby dokładne przeszukanie Twojego zgłoszenia patentowego w terminie i pieniądzach nie stanowiło problemu, powinieneś wybrać EPO. Zapewnia nie tylko kompleksowy raport z wyszukiwania, ale także zapewnia łatwą zieloną flagę dla Twojego wniosku, gdy zostanie on wprowadzony do europejskiej fazy krajowej.  

W innym przykładzie, jeśli w jednym zgłoszeniu zgłoszono wiele wynalazków, a zgłaszający chcą wyszukać wszystkie wynalazki, ale mają niski budżet, najlepszym rozwiązaniem będzie KIPO, ponieważ kosztuje mniej niż EPO. EPO pobiera dodatkowe opłaty za wyszukiwanie więcej niż jednego wynalazku zastrzeżonego w jednym zgłoszeniu. Co więcej, KIPO jest również przydatne dla nowych start-upów, które mają ograniczony budżet i nie są pewne swojej przyszłości, ale chcą złożyć wiele wniosków PCT. Ponadto, jeśli głównym celem wnioskodawcy jest kupowanie czasu poprzez odroczenie terminów, Federacja Rosyjska oferuje najniższy koszt. Zatem wybór ISA może się różnić w zależności od konkretnych potrzeb wnioskodawcy i/lub aplikacji PCT.

Poniższa lista przedstawia Międzynarodowe Organy Poszukiwań (ISA) wybrane przez wnioskodawców ze Stanów Zjednoczonych do zastosowań PCT, zgodnie z centrum danych statyki IP WIPO: 

 1. Europejski Urząd Patentowy (EPO): 41.2% 
 2. Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO): 40.8% 
 3. Koreański Urząd ds. Własności Intelektualnej (KIPO): 14% 
 4. Federalna Służba Własności Intelektualnej (Rospatent) Federacja Rosyjska: 1.7%

Wnioski 

Podsumowując, wybór międzynarodowego organu ds. poszukiwań może znacząco wpłynąć na proces ubiegania się o patent. Kandydaci powinien wziąć pod uwagę język, wiedzę techniczną, realizację czas, koszt,zasięg regionalny as dobrze as ocenić specyfikę związaną z aplikacją PCT przed wyborem a organ wyszukiwania. Istotne jest wybranie organu, który oferuje dobry stosunek jakości do ceny i może dostarczyć kompleksowy raport z wyszukiwania, aby zapewnić najlepszy możliwy wynik a zgłoszenie patentowe. 

O TTC

Nieustannie dostrzegamy wartość nowych technologii wdrażanych przez naszą wykwalifikowaną załogę kierowniczą z doświadczeniem przypominającym naszych profesjonalistów. Podobnie jak profesjonaliści z zakresu własności intelektualnej, których wspieramy, nasz głód rozwoju nigdy się nie kończy. IMPROWIZUJEMY, ADAPTUJEMY i WDRAŻAMY w sposób strategiczny.

Konsultanci TT oferuje szereg wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań do zarządzania własnością intelektualną, począwszy od

i wiele więcej. Dostarczamy rozwiązania pod klucz zarówno kancelariom prawnym, jak i korporacjom wielu branż.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy