Najlepsze wskazówki dotyczące opracowywania patentów

Home / Blog / Wyszukiwanie naruszeń / Najlepsze wskazówki dotyczące opracowywania patentów

Opracowywanie patentów stanowi rdzeń procesu składania wniosku patentowego do USPTO w celu uzyskania patentu. Odgrywa kluczową rolę w określeniu sukcesu lub niepowodzenia aplikacji. Biorąc pod uwagę jego centralne znaczenie dla wydawania patentów, niezwykle ważne jest, aby projekt patentu był zgodny z wytycznymi USPTO i był przedstawiony w odpowiedni sposób. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które pomogą Ci przygotować idealny wniosek. 

Spis treści

Co to jest opracowywanie patentów?

Patenty udzielane są na wynalazki, które są nowe i niepowtarzalne. Przyznają Ci wyłączne prawa do wynalazku i zabraniają innym używania, wytwarzania lub sprzedaży go bez pozwolenia. Aby zapewnić sobie ogromne korzyści prawne wynikające z patentu, należy złożyć wniosek w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO).  

Proces ubiegania się o patent rozpoczyna się od złożenia wniosku patentowego i wniesienia wymaganej opłaty. Zgłoszenie patentowe zawiera szczegółowy opis wynalazku, który podkreśla niepowtarzalność i oryginalność wynalazku. Tworzenie tego dokumentu nazywa się procesem opracowywania patentu.  

Części projektu patentowego

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją cztery części zgłoszenia patentowego: 

 1. Specyfikacja: obejmuje podkategorie, takie jak tytuł, dziedzina wynalazku, tło, podsumowanie, opis rysunków, szczegółowy opis i przykłady.  
 2. Reklamacje 
 3. Rysunki 
 4. Abstrakcyjny 

Wskazówki dotyczące opracowywania patentów

Opracowanie patentu może wydawać się skomplikowanym zadaniem, biorąc pod uwagę ogromne znaczenie, jakie mu się przypisuje dla uzyskania patentu. Jeśli jednak będziesz pamiętać o kilku podstawowych, choć często pomijanych kwestiach, może to okazać się: dość proste ćwiczenie. 

Poniżej znajduje się kilka ważnych rzeczy, o których należy pamiętać podczas opracowywania patentu:   

Wystarczający wymóg ujawnienia lub umożliwienia jest obowiązkowym warunkiem wstępnym każdego zgłoszenia patentowego. W uproszczeniu oznacza to, że zgłoszenie patentowe musi szczegółowo ujawniać, jak wykonać i wykorzystać wynalazek w taki sposób, aby osoba biegła w tej dziedzinie mogła go zrozumieć i wykonać.  

Stanowi to część porozumienia patentowego, tj. wynalazca ujawnia pełne szczegóły dotyczące sposobu wykonania wynalazku, tak aby po wygaśnięciu patentu wiedza mogła być wykorzystywana przez kogokolwiek w domenie publicznej. Ma to na celu zapewnienie społeczeństwu możliwości dalszego czerpania korzyści z wynalazku nawet po wygaśnięciu ważności patentu.  

Szczegóły muszą obejmować wszystkie cechy i niuanse wynalazku. Uporządkuj treść i nadaj dokumentowi spójną strukturę. Uporządkowany dokument ułatwia czytanie, a intencje są jaśniejsze, co ma ogromne znaczenie z punktu widzenia egzaminatora.  

Wniosek zawierający niejasne i trudne do zrozumienia sformułowania działa na szkodę twórcy. Egzaminatorzy mają zwykle ograniczony czas na zapoznanie się z ogromną liczbą wniosków składanych co roku. Większy czas poświęcony na zrozumienie dokumentu wpływa na czas dostępny na poszukiwanie patentu, co jest czynnością kluczową.  

Dlatego podczas redagowania należy unikać rozwlekłych treści i skupić się na przedstawianiu punktów w sposób jasny i zwięzły. Należy również zwrócić uwagę na wyeliminowanie wszelkich dwuznacznych zdań i uniknąć błędów ortograficznych i gramatycznych. Ponadto należy zachować spójność w całym dokumencie.  

Na przykład, jeśli używasz słowa pojemnik do opisania czegoś, musi ono pozostać takie samo w całym zgłoszeniu i nie może być używane zamiennie z naczyniem, pudełkiem lub jakimkolwiek innym synonimem.  

Patent zostaje udzielony wyłącznie na podstawie opisu i treści przedstawionych przez wynalazcę. Po przesłaniu nie można dodać więcej informacji do swojego pliku patentowego. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wszystkie szczegóły wynalazku zostały opisane dokładnie.  

Podanie niewystarczających lub błędnych danych może zdezorientować egzaminatora i spowodować odrzucenie wniosku. Nigdy nie należy zakładać, że egzaminator będący ekspertem automatycznie zrozumie wynalazek i sposób jego działania.  

Ponieważ opis musi również spełniać wymagania umożliwiające wykonanie, istotne jest, aby wszystkie szczegóły zostały podane precyzyjnie i skupiały się na wynalazku oraz jego działaniu.  

Rysunki patentowe to ilustracje wyjaśniające wynalazek i sposób jego działania. Zgłaszający zazwyczaj zatrudniają ekspertów od rysunków patentowych do tworzenia tych rysunków. Chociaż rysunki są kosztowną sprawą, są doskonałym sposobem na poszerzenie zakresu ujawnień. Wizualna reprezentacja towarzysząca słowu pisanemu ułatwia i upraszcza zrozumienie.  

Usługi opracowywania patentów 

Kilka firm oferuje usługi opracowywania projektów patentów, które upraszczają proces opracowywania projektów dla wynalazców. Usługi te są płatne, ale posiadanie specjalistycznej wiedzy na długiej drodze do złożenia wniosku patentowego może być ogromnym plusem, zwłaszcza jeśli składasz wniosek po raz pierwszy.  

Eksperci merytoryczni współpracują z Tobą, aby zrozumieć i sporządzić wniosek w sposób zgodny ze ścisłymi wytycznymi USPTO i uwzględnić Twoje pomysły w najlepszy i najbardziej szczegółowy możliwy sposób. Usługi są zorientowane na wyniki i dostosowane do budżetu klienta. Biorąc pod uwagę, że opracowanie patentu jest najważniejszym krokiem w staraniach o zabezpieczenie patentu, zatrudnienie doświadczonej firmy jest zdecydowanie opłacalne.

Wnioski

Prawa własności intelektualnej przyznają wynalazcy wyłączne roszczenie do wynalazku. Otwiera drzwi do czerpania korzyści finansowych ze swojego wynalazku poprzez sprzedaż, licencjonowanie i inne możliwości. Ale wszystko to zależy od zatwierdzenia Twojego wniosku w USPTO.  

To sprawia, że ​​przygotowanie wniosku patentowego jest najważniejszym aspektem Twoich dążeń do uzyskania patentu. Wyżej wymienione wskazówki mogą pomóc w przezwyciężeniu typowych błędów popełnianych przez wnioskodawców przy opracowywaniu patentów i przybliżyć Cię o krok do sukcesu.  

O TTC

Nieustannie dostrzegamy wartość nowych technologii wdrażanych przez naszą wykwalifikowaną załogę kierowniczą z doświadczeniem przypominającym naszych profesjonalistów. Podobnie jak profesjonaliści z zakresu własności intelektualnej, których wspieramy, nasz głód rozwoju nigdy się nie kończy. IMPROWIZUJEMY, ADAPTUJEMY i WDRAŻAMY w sposób strategiczny.

Konsultanci TT oferuje szereg wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań do zarządzania własnością intelektualną, począwszy od

i wiele więcej. Dostarczamy rozwiązania pod klucz zarówno kancelariom prawnym, jak i korporacjom wielu branż.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy