USŁUGI IP

Unieważnienie patentu 
Search in the USA

Your Go-To Authority in Patent Validity & Invalidation Analysis Service, Focused Exclusively on Patents

At TT Consultants, we elevate patent invalidity analysis in the US z innowacyjnymi AI-powered patent unieważnienie szukanie methodologies. Our experienced patent experts skillfully navigate through patent and non-patent literatura, oferując skoncentrowany na kliencie i elastyczne podejście do US patent validity & invalidation analysis. Your strategic advantage is forged through our hybrydowy IP validity search elektryczne , ensuring your innovations are secure, valid, and litigation ready.

+
Wykonane projekty jakościowe
+
lata doświadczenia
+
KRAJE

Co Oferujemy

Grupa 377@2x

Prowadzony przez eksperta, zatwierdzony przez eksperta

Specialized US and global Invalidation analysis.

Grupa 377@2x

Kompleksowe wyszukiwanie

Comprehensive patent and NPL coverage.

Grupa 377@2x

Łatwe w nawigacji raporty

Detailed patent validation reports and claims mapping.

Grupa 377@2x

Podejście oparte na współpracy

Direct engagement with our experts.

Grupa 377@2x

Ekonomiczne i elastyczne rozwiązania

Customized pricing plans for patent validation search.

Grupa 377@2x

Podejście hybrydowe

AI & LLM powered patent validity analysis.

Uzyskaj wstępną konsultację 

Autonomiczne Metodologia

Wyszukiwanie unieważnienia – USA

Secure Your Intellectual Property Edge in the USA z konsultantami TT

Harness the power of our meticulous US patent validity & invalidation analysis, enhanced by Sztuczna inteligencja i LLM technologies, and safeguard your własność intelektualna. 

Initiate Your Strategic US Patent Walidacja 

Dlaczego warto wybrać konsultantów TT Szukanie unieważnienia patentu w USA?

  • Doświadczony zespół liczący ponad 250 członków z doświadczeniem w kluczowych domenach  
  • Kompleksowa analiza stanu techniki z ponad 15 baz danych  
  • Indywidualne plany cenowe dla każdego budżetu i zestawu wymagań  
  • Dostępne plany cenowe oparte na opłatach za sukces  
  • Analiza i raportowanie w ponad 10 językach  
  • Wyniki tymczasowe i stała komunikacja umożliwiająca kontrolę nad kierunkiem poszukiwań. 

Głosy zaufania: jakie są nasze USA Klienci muszą powiedzieć

Szukam:

- Zidentyfikować stanu techniki w celu unieważnienia patentu 

- Zapewniać dowód na nieoczywistość lub brak nowości 

- Ogranicz ryzyko naruszenia 

- Oceń inwestycję na rynku 

Skorzystaj z konsultantów TT Usługi wyszukiwania unieważnień patentów

Grupa 377@2x

Wspomagana sztuczną inteligencją platforma XLSOUT uzupełniona ludzką wiedzą

Grupa 378@2x

Indywidualna analiza ważności patentów dostosowana do Twoich potrzeb biznesowych

Grupa 379@2x

Kompleksowa analiza i wgląd w ważność patentów 

Grupa 377@2x

Ogranicz ryzyko naruszeń i podejmuj świadome decyzje biznesowe

Ogranicz ryzyko i podejmować świadome decyzje

Uczyć się więcej:

Walizka Badania naukowe

Spostrzeżenia informacyjne od naszych ekspertów

W wiadomościach

Najczęściej zadawane pytania

What is the importance of conducting a patent validity/invalidation search in the US?

Conducting a patent validity/invalidation search is crucial in the US to ascertain the enforceability of a patent’s claims and to challenge the patentability of the claims of a competitor’s US patent, respectively. This ensures that your innovations are protected and mitigates risks associated with infringement lawsuits. 

How does TT Consultants ensure a comprehensive validity/invalidation search for US patents?

TT Consultants leverages an expert team, a vast database of US and non-US patents and non-patent literature, and state-of-the-art technologies like AI & LLM to ensure a thorough and detailed search. Our hybrid approach ensures all potential prior arts relevant to the US patents are identified and analyzed. 

A validity search aims to affirm the enforceability and strength of a patent’s claims in the US by searching for prior art that confirms its novelty and non-obviousness. Conversely, an invalidation search seeks to find prior art that challenges and potentially negates the patentability of a US patent’s claims. 

Can TT Consultants assist in invalidating a competitor’s patent in the US?

 Yes, TT Consultants can assist in identifying prior art that may be utilized to challenge the validity of a competitor’s patent during litigation or post-grant review processes in the US

Why is a US-centric approach essential in a patent validity/invalidation search?

US patents are governed by the United States Patent and Trademark Office (USPTO) and US patent law. A US-centric approach ensures that searches are conducted in alignment with the specificities and requirements of US patent regulations and litigation contexts. 

How does TT Consultants utilize AI & LLM in the patent invalidity/validity search process?

 TT Consultants employs AI & LLM powered Invalidator+ narzędzie to enhance search capabilities, optimize data processing, and refine analysis of US patents and related documents, ensuring a comprehensive and technologically advanced approach to your search strategy. 

What industries does TT Consultants cater to for patent validity/invalidation searches in the US?

TT Consultants caters to a diverse array of industries, including but not limited to technology, pharmaceuticals, biotechnology, electronics, and engineering, ensuring expert, industry-specific insights into your US patent validity/invalidation search. 

In which formats do TT Consultants provide validity/invalidation search reports?

TT Consultants provides clear, concise, and easy-to-navigate reports, alongside claims mapping charts, in various digital formats ensuring you have a clear visual presentation and understanding of relevant disclosures pertaining to US patents. 

How does TT Consultants handle confidential information during the US patent search process?

TT Consultants adheres to stringent confidentiality and data protection protocols, ensuring that all client information and project specifics related to your US patent search are handled with utmost security and discretion. 

Powiązane usługi

Patent Portfolio Commercialization in USA

Patent Infringement Search in USA

Patent Portfolio Management in USA

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

    Poproś o oddzwonienie!

    Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy