USŁUGI IP

Krajobraz patentowy Analiza

Chcę przeanalizować krajobraz patentowy Do strategicznych decyzji biznesowych?

Autonomiczne Usługi analizy krajobrazu patentowego oferują dynamiczną mieszankę, integrując skrupulatną analizę ekspercką z Sztuczna inteligencja i LLM-włączone narzędzia. To potężne połączenie umożliwia nam identyfikowanie kluczowych graczy, dostrzeganie pojawiających się trendów i odkrywanie możliwości w zakresie globalnych innowacji. Nasze spostrzeżenia, wyciągnięte z dogłębnych poszukiwań i analiz krajobrazu patentowego, poprowadzą Cię przez zawiły obszar własności intelektualnej.

Potrzebujesz pomocy przy analizie krajobrazu patentowego?

Oparte na sztucznej inteligencji Platforma zastrzeżona

Techscaper zapewnia dokładny przegląd aktualnych trendów i przyszłych perspektyw technologii poprzez pryzmat technologii, zagłębiając się w najlepszą technologię na świecie

Wykorzystując własny obiektyw technologiczny, Company Explorer to szybki i praktyczny sposób na obserwowanie głównych rywali.

Konkurencyjna analiza technologii zielonej transformacji (GX) w celu identyfikacji trendów w zielonych technologiach.

Bądź na bieżąco z technologiami i trendami konkurencji, na których Ci zależy, bez poczucia przytłoczenia.

Autonomiczne Metodologia

Analiza krajobrazu patentowego

Autonomiczne Metodologia

Dlaczego warto wybrać konsultantów TT Do analizy krajobrazu patentowego?
 • Analiza konkurencyjnego krajobrazu patentowego porównanie obszarów technologii i badań i rozwoju oraz dogłębne badanie portfela patentów w celu zidentyfikowania ryzyka naruszeń FTO i własności intelektualnej.  
 • Identyfikacja białych znaków/luk w zakresie proaktywnego składania wniosków, działań badawczo-rozwojowych oraz potencjalnych możliwości zakupu patentu/firmy lub licencji za pomocą raporty dotyczące krajobrazu patentowego i dane rynkowe.  
 • Zautomatyzowane projektowanie krajobrazu patentowego i monitorowanie technologii dzięki autorskiemu narzędziu XLSCOUT AI, modułowi Techscaper.  
 • Oparta na sztucznej inteligencji analiza zbioru danych patentowych dla określonego obszaru technologii.  
 • Wyselekcjonowane taksonomie, modele uczenia danych i konfigurowalny pulpit nawigacyjny dla kompleksowych rozwiązań spostrzeżenia z analizy krajobrazu technologicznego 
 • Konkurencyjne kształtowanie krajobrazu dzięki indywidualnym analizom i interaktywnym wizualizacjom opartym na taksonomii i geografii. 
 • Ponad 250 technologicznych ekspertów prawnych posiadających wiedzę dziedzinową.  
 • Podejście hybrydowe zarówno w odniesieniu do patentów, jak i własności intelektualnej analiza.  

Kto to robi Służymy?

szkoła

Szkoła/Uniwersytety

fortunę 500

Organizacje z listy Fortune 500

startupy

Startups

Kancelarie Prawne

Kancelarie Prawne

Innowatorzy

Innowatorzy

Korporacje

Korporacje

Klienci Opinie

+
Wykonane projekty jakościowe
+
lata doświadczenia
+
KRAJE

Szukam:

-Monitoruj krajobraz patentowy konkurencji 

-Zidentyfikować kluczowych właścicieli patentów i technologii 

- Znajdź luki w technologiach

Monitoruj krajobraz patentowy konkurencji 

Zidentyfikować kluczowi właściciele patentów i technologie 

Znajdź luki w technologiach

Skorzystaj z usług konsultantów TT Usługa analizy krajobrazu patentowego

Grupa 377@2x

Wspomagana sztuczną inteligencją i LLM zastrzeżona platforma XLCSOUT uzupełniona ludzką wiedzą

Grupa 378@2x

Wyczerpujące raporty dotyczące krajobrazu patentowego dla docelowych obszarów technologii

Grupa 379@2x

Ocena docelowych technologii i zgłaszanie patentów

Grupa 377@2x

Identyfikacja kluczowych właścicieli patentów i potencjalnych ryzyk naruszeń 

Gotowy do zdobycia przewagi konkurencyjnej poprzez analizę patentów

Uczyć się więcej:

Walizka Badania naukowe

Latest blogi

W wiadomościach

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest analiza krajobrazu patentowego?

Patentowe zagospodarowanie terenu to kompleksowa analiza krajobrazu branżowego patentów dane ujawniające trendy biznesowe, naukowe i technologiczne. 

Raporty z analizy krajobrazu stanowią przegląd scenariuszy patentowych, rzucający światło na aktualne zrozumienie technologii i pomocny formułujesz strategie rozwoju, które pomogą Ci się rozwijać i doskonalić w tej konkretnej branży. 

Raporty dotyczące krajobrazu patentowego zazwyczaj koncentrują się na pojedynczej branży, technologii lub regionie geograficznym. 

Jakie są korzyści z przeprowadzania analizy krajobrazu za pomocą patentowego kształtowania krajobrazu?

Analiza krajobrazu dostarcza mapy umożliwiającej poruszanie się po konkurencyjnym krajobrazie i jest niezbędna do ustanowienia solidnych programów identyfikacji, wychwytywania i zarządzania innowacjami w każdym przedsiębiorstwie. 

 

Pomaga badaczom i naukowcom poznać aktualny stan wiedzy i poznać ważne szczegóły dotyczące danej technologii oraz potencjalnie zbudować, ulepszyć lub zmodyfikować tę sztukę. Pomaga także określić, kim są ważni właściciele technologii, co dodatkowo pomaga w rozważaniu potencjalnych fuzji/przejęć, licencjonowania itp.

 

Pomaga w analizie konkurencyjnego krajobrazu patentowego, zapewniając wczesny wgląd w to, co konkurenci i ich wynalazcy mają w przygotowaniu oraz na jakie produkty stawiają konkurenci, co dodatkowo pomaga określić fazę technologii. 

 

Pomaga zidentyfikować technologie, w których potencjalne innowacje mogą zostać wykluczone ze względu na liczne odniesienia patentowe lub szeroki język zastrzeżeń patentowych. Eksperci mogą oceniać nowe możliwości w zakresie badań i rozwoju, znajdując luki w krajobrazie (analiza zdolności patentowej, nowości lub „białej przestrzeni”) i w ten sposób uzyskać przegląd tego, jak „zatłoczony” lub „otwarty” jest obszar technologiczny. 

Jakie są kluczowe etapy prowadzenia badań i analiz krajobrazu?
 1. Ustal cel analizy krajobrazu patentowego i określ granice obszaru technologicznego, na którym się skupiasz.
 2. Wyszukuj, przeglądaj i udoskonalaj temat oraz przeprowadzaj dalsze oczyszczanie i normalizację danych
 3. Przeglądaj i sortuj patenty w ramach każdej odpowiedniej podkategorii technologii, produktu i/lub aplikacji.
 4. Twórz wykresy/tabele i wizualizacje dostarczające wniosków z danych.
Jakie ryzyko wiąże się z analizą krajobrazu adresów IP?

Obszar technologiczny stale się rozwija, a krajobraz co jakiś czas ulega znaczącym zmianom, dlatego analiza krajobrazu nie jest aktualna przez długi czas. Ponadto kompleksowe badania i analizy krajobrazu są kosztowne i nie wszystkie firmy mogą sobie na nie pozwolić. 

 

Ponadto przedstawienie wniosków z tak kompleksowych i obszernych raportów krajobrazowych zawsze stanowi wyzwanie i zapewnia analizę, która może być łatwo zinterpretowana i wykorzystana przez użytkowników. 

W jaki sposób analiza krajobrazu patentowego może pomóc w należytej staranności w zakresie własności intelektualnej?

Analizując krajobraz patentów/IP w konkretnym obszarze technologii, analiza krajobrazu patentowego elektryczne może pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i możliwości związanych z własnością intelektualną, co może być cenną informacją podczas procesu due diligence w przypadku fuzji i przejęć, partnerstw i umów licencyjnych. obszar stale się rozwija, a krajobraz co jakiś czas ulega znaczącym zmianom, dlatego analiza krajobrazu nie jest ważna przez długi czas. Ponadto kompleksowe badania i analizy krajobrazu są kosztowne i nie wszystkie firmy mogą sobie na nie pozwolić.  

Ponadto przedstawienie wniosków z tak kompleksowych i obszernych raportów krajobrazowych zawsze stanowi wyzwanie i zapewnia analizę, która może być łatwo zinterpretowana i wykorzystana przez użytkowników. 

W jaki sposób firmy mogą skorzystać z badań krajobrazu konkurencji?

Badanie krajobrazu konkurencji ujawnia strategiczne posunięcia, mocne i słabe strony konkurentów. Jest to niezbędne dla firm, które chcą zająć strategiczną pozycję na rynku, kierując decyzjami w zakresie badań i rozwoju, możliwościami fuzji i przejęć oraz strategiami wejścia na rynek.

Czy analizę krajobrazu patentów można wykorzystać do opracowania strategii ścigania patentów?

Tak, analizując krajobraz patentów w konkretnym obszarze technologii, analiza krajobrazu patentów może pomóc w opracowaniu strategii ścigania patentów identyfikacja potencjalne przeszkody i obszary, w których firma może być zmuszona do bardziej agresywnego działania w dążeniu do ochrony patentowej.

Jakie rodzaje obszarów technologii mogą skorzystać na analizie krajobrazu patentowego?

Analizę krajobrazu patentowego można przeprowadzić w dowolnym obszarze technologii, od tradycyjnych dziedzin, takich jak inżynieria mechaniczna i farmaceutyka, po wschodzących technologie takie jak sztuczna inteligencja i blockchain.

Czy przeszukiwanie krajobrazu adresów IP może ujawnić potencjalne cele w zakresie fuzji i przejęć?

Tak. Kompleksowe przeszukiwanie krajobrazu adresów IP może zidentyfikować kluczowi gracze i wschodzących tech, zapewniając wyraźniejszy obraz potencjalnych fuzji lub przejęć, które są zgodne ze strategicznymi celami firmy. 

Dlaczego sztuczna inteligencja jest istotna w obecnym tworzeniu mapy krajobrazu patentowego?

Sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowoczesnych map krajobrazu patentów, oferując dogłębne analizy w czasie rzeczywistym. W TT Consultants wykorzystujemy sztuczną inteligencję do wszystkiego, od konkurencyjnego kształtowania krajobrazu po analizę krajobrazu konkurencyjnego w zakresie własności intelektualnej, zapewniając naszym klientom przewagę. 

Czym usługi hybrydowego krajobrazu oparte na sztucznej inteligencji oferowane przez firmę TT Consultants różnią się od tradycyjnych analiz?

Usługi hybrydowego krajobrazu oparte na sztucznej inteligencji oferowane przez firmę TT Consultants kontrastują z konwencjonalną analizą dzięki wykorzystaniu wewnętrznych, patentowych narzędzi do kształtowania krajobrazu: XSDI, GTXI, Techscaper i Company Explorer. 

 •  XSDI wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby umożliwić ukierunkowane śledzenie konkurencji/technologii, scentralizowane przechowywanie danych i wielojęzyczne funkcje współpracy.  
 • Pulpit analityczny GTXI wykorzystuje zaawansowaną analizę do szybkiej identyfikacji technologii zielonej transformacji i oceny portfolio konkurencji.  
 • Techscaper korzysta z obszernej bazy danych w celu uzyskania kompleksowych informacji o trendach technologicznych. Tymczasem Company Explorer, autorskie narzędzie AI, pilnie monitoruje konkurencję, aby zapewnić strategiczne informacje.  

Te moduły oparte na sztucznej inteligencji zapewniają wydajność, dokładność i przyszłościowe perspektywy, odróżniając je od tradycyjnych metod poprzez wykorzystanie technologii do dogłębnych analiz opartych na danych w czasie rzeczywistym. 

Czy analizę krajobrazu patentowego można wykorzystać do identyfikacji potencjalnych nowych możliwości rynkowych?

Tak, analiza zgłoszeń patentowych i publikacji może pomóc w analizie krajobrazu patentowego zidentyfikować nowe technologie i potencjalne nowe możliwości rynkowe, które firma może zbadać. 

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na konsultację i rozpocząć precyzyjne i przewidywalne kształtowanie strategii dotyczącej krajobrazu patentowego. 

Powiązane usługi

Analiza białych znaków

Opracowywanie patentów i ilustracje

Śledzenie technologii

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  Zabezpiecz swoje innowacje i odblokuj potencjał rynkowy dzięki naszym Zintegrowane podejście AI.

  Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby skontaktować się z naszymi ekspertami

   Przekształcanie pomysłów w aktywa strategiczne

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy