USŁUGI IP

Postępowanie patentowe I Odpowiedź na akcję pakietu Office

Twoja brama do rozwiązań szytych na miarę Usługi ścigania patentów i rozwiązania w zakresie reagowania na działania Urzędu Patentowego

Zapewniamy najnowocześniejsze hybrydowe ściganie patentów i reagowanie na działania urzędu usługi, dążąc do starannego zabezpieczenia praw patentowych naszych klientów. Nasz doświadczony zespół strategicznie analizuje zastrzeżenia urzędu patentowego, opracowuje zwycięską strategię ścigania patentów i przygotowuje skuteczną pisemną odpowiedź na działania urzędu, dzięki czemu wniosek patentowy szybko zostaje zatwierdzony.

Szukasz skutecznego wsparcia w zakresie działań Urzędu Patentowego?

Autonomiczne Metodologia

Postępowanie patentowe i postępowanie urzędu

Autonomiczne Metodologia

Dlaczego warto wybrać konsultantów TT Dla usług ścigania patentów
 • Częste szkolenia zespołowe prowadzone przez prawników z USA i Parlamentu Europejskiego on Zgłoszenia własności intelektualnej i usługi ścigania w urzędzie patentowym.
 • Szybkie terminy realizacji pozwalające uniknąć niepotrzebnych czynności biurowych.
 • Zapewnienie jakości dzięki wielopoziomowym kontrolom przeprowadzanym przez rzeczników patentowych i rzeczników patentowych, zapewniających znakomite przygotowanie patentów i ściganie.
 • Doświadczenie w opracowywaniu odpowiedzi na działania biurowe w różnych jurysdykcjach – USA, Europie, Indiach, Izraelu, Chinach, Japonii itp.
 • Elastyczny model pracy dostosowany do wymagań klienta/sprawy.
 • Zmiana zakresu roszczenia mająca na uwadze monetyzację i konkurencję.
 • Doświadczony wsparcie w postępowaniu patentowym zespół rzeczników patentowych, rzeczników patentowych, egzaminatorów Ex-USPTO, ekspertów merytorycznych i inżynierów.
 • Ekspertyza w zakresie reagowania na działania urzędów patentowych we wszelkiego rodzaju dziedzinach – oprogramowanie, elektronika, komunikacja, mechanika, nauki przyrodnicze itp.
 •  

Kto to robi Służymy?

szkoła

Szkoła/Uniwersytety

fortunę 500

Organizacje z listy Fortune 500

startupy

Startups

Kancelarie Prawne

Kancelarie Prawne

Innowatorzy

Innowatorzy

Korporacje

Korporacje

Klienci Opinie

+
Wykonane projekty jakościowe
+
lata doświadczenia
+
KRAJE

Szukam:

-Nawiguj w zakresie zgłaszania własności intelektualnej i ścigania Urzędu Patentowego

-Reaguj na działania pakietu Office 

-Pokonaj odrzucenia patentów 

- Wzmocnij roszczenia patentowe 

Nawiguj w zakresie zgłaszania własności intelektualnej i ścigania w Urzędzie Patentowym

Reaguj na działania pakietu Office 

Pokonaj odrzucenia patentów 

Wzmocnij roszczenia patentowe 

Skorzystaj z usług konsultantów TT Usługi w zakresie ścigania patentów i reagowania na działania biurowe
Grupa 377@2x

Doświadczeni specjaliści ds. wsparcia w zakresie ścigania patentów, posiadający wiedzę techniczną i prawną

Grupa 378@2x

Wytyczne strategiczne dotyczące reagowania na działania biura 

Grupa 379@2x

Ekspercka analiza odrzuceń i zastrzeżeń patentowych

Grupa 377@2x

Maksymalizuj prawdopodobieństwo przyznania patentu i ochrony

Gotowy do ochrony Twojego adresu IP Poprzez skuteczne ściganie patentowe?

Uczyć się więcej:

Walizka Badania naukowe

Latest blogi

W wiadomościach

Najczęściej zadawane pytania

Czy jeżeli zostanie wydane powództwo urzędowe, oznacza to, że mój wynalazek nie ma zdolności patentowej?

Nie, wystawienie powództwa urzędowego jest powszechną praktyką i de facto jednym z etapów procesu ścigania patentowego zgłoszenia patentowego. Powództwo urzędu patentowego wydawane jest przez dowolny urząd patentowy w celu sprawdzenia, czy patent został wydany na ważny wynalazek. Właściwa strategia ścigania patentów może pomóc w przeprowadzeniu postępowania sądowego w związku ze zgłoszeniem patentowym i uniknąć niepotrzebnych działań urzędu.

Czy istnieje określony format przygotowania odpowiedzi na pozew urzędu, podobny do projektu zgłoszenia patentowego?

Nie ma określonego formatu przygotowania odpowiedzi. Niezbędne jest jednak ustosunkowanie się do działań urzędu podniesionych w akcji urzędu. Pozostawienie lub odmowa udzielenia odpowiedzi lub spełnienia wymogów urzędu może skutkować wydaniem kolejnej czynności urzędu lub odrzuceniem zgłoszenia patentowego.

Korzystanie z usług składania wniosków patentowych i ścigania może pomóc w przygotowaniu kompleksowych odpowiedzi na działania urzędu patentowego, które skutecznie rozwiążą wszystkie zastrzeżenia.

Czy egzaminator może opierać się na różnych dokumentach w celu odrzucenia nieoczywistości/wynalazczości?

Tak. Egzaminator może połączyć dwa lub więcej dokumentów podczas badania wymogu nieoczywistości/wynalazczości, jeśli uzna, że ​​fachowiec byłby w stanie to zrobić i zgłosić sprawę do urzędu.

Egzaminator uzasadnia, dlaczego można połączyć różne dokumenty. Profesjonalne usługi wsparcia w zakresie postępowań patentowych mogą pomóc Ci zrozumieć, jak radzić sobie ze złożonymi odrzuceniami i zapewnić wsparcie w zakresie ścigania własności intelektualnej w oparciu o różne dokumenty, zapewniając silną reakcję.

Czy mogę dodać moją modyfikację do reklamacji w celu podniesienia zarzutów pozwu urzędu?

Po złożeniu wniosku patentowego do opisu i zastrzeżeń nie można dodać żadnej nowej rzeczy. W niektórych jurysdykcjach ekspert może zezwolić na włączenie do zastrzeżeń cech opisanych w złożonej specyfikacji. Usługi ekspertów w zakresie opracowywania projektów patentów i wsparcia w zakresie ścigania mogą pomóc w napisaniu zwycięskich odpowiedzi na działania urzędu, aby skutecznie odpowiedzieć na zastrzeżenia bez wprowadzania nowych kwestii.

Czy mogę porozmawiać z egzaminatorem, aby wyjaśnić mu wynalazek?

W różnych jurysdykcjach obowiązują różne przepisy dotyczące rozmów z egzaminatorem. Przykładowo w trakcie rozpatrywania wniosku patentowego można umówić się na rozmowę z egzaminatorem po wydaniu powództwa urzędowego, aby poznać jego punkt widzenia.

Podczas postępowania prowadzonego w urzędzie patentowym w Indiach przesłuchanie jest okazją do omówienia wynalazku z ekspertem. Usługi zgłaszania i ścigania własności intelektualnej mogą poprowadzić Cię przez proces komunikacji z egzaminatorami i skutecznej prezentacji Twojego wynalazku.

Pamiętaj, że solidny proces ścigania patentów, wspierany przez usługi wsparcia w zakresie opracowywania projektów patentów i ścigania oraz wskazówki ekspertów, może pomóc w pomyślnym prowadzeniu działań urzędu i zwiększyć szanse na zabezpieczenie cennego patentu na Twój wynalazek.

Czy poprzednia odpowiedź urzędu patentowego na powództwo może zostać wykorzystana jako punkt odniesienia przy udzielaniu odpowiedzi na nowe powództwo urzędu patentowego?

Choć wykorzystanie wcześniej przygotowanej odpowiedzi urzędu patentowego na pozew jako szablonu w przypadku nowych problemów może wydawać się kuszące, należy pamiętać, że każde powództwo urzędu jest wyjątkowe i może uwzględniać odmienne obawy lub zastrzeżenia ze strony USPTO.

Usługi ścigania patentów odgrywają integralną rolę w opracowywaniu indywidualnych odpowiedzi, które w szczególności uwzględniają każdy odrębny zarzut i są zgodne z procesem ścigania patentów w USA, aby zapewnić, że żadne krytyczne aspekty nie zostaną przeoczone.

Jak mogę zagwarantować, że moja strategia ścigania patentów jest zgodna z oczekiwaniami USPTO?

Zapewnienie synergii strategii ścigania patentów z oczekiwaniami USPTO może być złożone. Korzystając ze wsparcia w zakresie ścigania własności intelektualnej i biorąc pod uwagę niuanse związane z przygotowaniem patentu i ściganiem, niezwykle ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami wytycznych USPTO i zmianami legislacyjnymi.

Wsparcie w zakresie opracowywania i ścigania ze strony doświadczonych specjalistów może zapewnić wnikliwe strategie, zapewniając zgodność z oczekiwaniami USPTO, jednocześnie pomagając w skutecznym ściganiu wniosków patentowych.

Na co zwrócić uwagę, aby w kontekście nieoczywistości zastrzeżeń zapewnić zdecydowaną reakcję na działania urzędu?

Skonstruowanie skutecznej odpowiedzi na działania urzędu, zwłaszcza dotyczące zarzutów nieoczywistości, wymaga głębokiego zrozumienia zarówno cytowanej literatury, jak i zastrzeganego wynalazku.

Strategie mogą obejmować wykazanie braku motywacji do łączenia odniesień, wskazanie wyróżnionych korzystnych efektów lub uwydatnienie nieścisłości w rozumowaniu egzaminatora. Angażująca strategia i usługi w zakresie ścigania patentów, które kładą nacisk na pisanie zwycięskich odpowiedzi na działania urzędowe, mogą znacznie zwiększyć siłę przekonywania Twojej argumentacji.

W jaki sposób służby ścigania patentów mogą pomóc w minimalizowaniu prawdopodobieństwa przyszłych sporów sądowych?

Służby zajmujące się ściganiem patentów pomagają zapobiegawczo ograniczać ryzyko przyszłych postępowań sądowych, zapewniając, że wniosek patentowy jest sporządzany i rozpatrywany z uwzględnieniem potencjalnych sporów.

Obejmuje to solidną strategię ścigania patentów, która nie tylko koncentruje się na uzyskaniu przyznania patentu, ale także zapewnia, że ​​przyznany patent wytrzyma przyszłą kontrolę i potencjalne wyzwania. Ponadto szczegółowa analiza i strategiczna reakcja na działania urzędu w trakcie ścigania mogą położyć podwaliny pod solidny i niepodważalny patent, zmniejszając prawdopodobieństwo pomyślnego rozstrzygnięcia sporu w przyszłości.

W jaki sposób skuteczne przygotowanie i ściganie patentów zwiększa wartość portfela patentów na rynku komercyjnym?

Solidne przygotowanie i ściganie patentów może znacznie podnieść wartość komercyjną portfela patentów, zapewniając, że patenty są nie tylko uzasadnione pod względem prawnym, ale także strategicznie powiązane z celami biznesowymi.

Obejmuje to dokładne rozpatrywanie wniosków patentowych ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zastosowań komercyjnych i rynków. Skuteczna strategia ścigania patentów uwzględnia obecny krajobraz technologiczny, przyszłe trendy rynkowe i potencjalne obszary ekspansji technologicznej, zapewniając w ten sposób, że patenty będą miały wymierną i strategiczną wartość w zastosowaniach w świecie rzeczywistym.

Poszukiwanie usług w zakresie ścigania patentów i wsparcia w zakresie ścigania własności intelektualnej, które harmonizuje wiedzę prawniczą ze strategiczną perspektywą biznesową, może zapewnić, że Twoje patenty będą miały znaczenie handlowe i będą możliwe do obrony w scenariuszach spornych. To połączenie strategii i prawa ma fundamentalne znaczenie dla wzmocnienia portfela patentów, który jest zarówno solidny pod względem prawnym, jak i wartościowy komercyjnie.

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na konsultację i rozpocząć precyzyjne i przewidywalne kształtowanie strategii ścigania patentów.

Powiązane usługi

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  Zabezpiecz swoje innowacje i odblokuj potencjał rynkowy dzięki naszym Zintegrowane podejście AI.

  Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby skontaktować się z naszymi ekspertami

   Przekształcanie pomysłów w aktywa strategiczne

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy