USŁUGI IP

Patentability Search 
w USA

Elevate Your Global Innovations with TT Consultants' Expert Patentability Search Services

Embark on your innovation journey with Konsultanci TT as your steadfast ally in US patrakcyjność sSzukanie usługas. Our seasoned pblisko eeksperci, well-versed in global patent norms, delve into an extensive array of patent and nna-pblisko literature, employing pionierski nowatorski AI & LLM technologies to shape a resolute and adaptable approach to patrakcyjność analiza na całym świecie. Your innovation is secured and elevated through our integrated IP services, crafted to bolster your inventiveness w ciągu dotychczasowy patent krajobraz. 

+
Wykonane projekty jakościowe
+
lata doświadczenia
+
KRAJE

Co Oferujemy

Grupa 377@2x

Prowadzony przez eksperta, zatwierdzony przez eksperta

Specialized patentability analysis

Grupa 377@2x

Comprehensive Patentability Search

Comprehensive patent and NPL coverage

Grupa 377@2x

Łatwe w nawigacji raporty

Clear, strategic patentability reports

Grupa 377@2x

Podejście oparte na współpracy

Direct collaboration with analysts

Grupa 377@2x

Ekonomiczne i elastyczne rozwiązania

Customized, cost-effective patentability search solutions

Grupa 377@2x

Strategia hybrydowa

AI & LLM-powered patentability/novelty analysis and idea generation

Uzyskaj wstępną konsultację 

Autonomiczne Metodologia

Wyszukiwanie zdolności patentowej

Propel Your Innovations z konsultantami TT

Leverage our strategic, AI & LLM-accelerated U.S. Patentability Analysis, ensuring your inventions not only see the light of day but shine brilliantly in the marketplace. 

Commence Your Patentability Exploration in the USA Now

Why Trust TT Consultants for Patentability Search in the USA?

 • Dedicated team of 250+ members, specializing in various core domains 
 • In-depth novelty analysis from over 15+ global databases 
 • Flexible pricing plans, tailored to various budgets and requirements 
 • Optional success fee-based pricing plans 
 • Analytical reports available in 10+ languages 
 • Consistent updates and interim results, ensuring client-oriented control and direction. 
 • Generative AI powered Ideacue to suggest improvements upon existing ideas. 

Głosy zaufania: jakie są nasze USA Klienci muszą powiedzieć

Szukam:

- Zidentyfikować stanu techniki w celu unieważnienia patentu 

- Zapewniać dowód na nieoczywistość lub brak nowości 

- Ogranicz ryzyko naruszenia 

- Oceń inwestycję na rynku 

Skorzystaj z konsultantów TT Usługi wyszukiwania unieważnień patentów

Grupa 377@2x

Wspomagana sztuczną inteligencją platforma XLSOUT uzupełniona ludzką wiedzą

Grupa 378@2x

Indywidualna analiza ważności patentów dostosowana do Twoich potrzeb biznesowych

Grupa 379@2x

Kompleksowa analiza i wgląd w ważność patentów 

Grupa 377@2x

Ogranicz ryzyko naruszeń i podejmuj świadome decyzje biznesowe

Ogranicz ryzyko i podejmować świadome decyzje

Uczyć się więcej:

Walizka Badania naukowe

W wiadomościach

Najczęściej zadawane pytania

A patentability search involves examining patents, literature, and databases to ustalać whether your invention is novel and non-obvious, adhering to dotychczasowy patent laws. 

Leveraging AI & LLM technologies, a comprehensive database, and a skilled team, we ensure a meticulous examination of all potential prior arts relevant to your invention. 
 

Can TT Consultants assist in navigating through US patent application processes post patentability search?

Yes, our services extend beyond search, udzielanie pomocy w US patent application drafting, filing, and prosecution, ensuring your invention’s smooth journey towards patent grant. 

How are AI & LLM technologies utilized in patentability searches?

AI & LLM technologies enhance the search process, refining data analysis, ensuring relevance and comprehensiveness in identyfikacja prior art and literature.

Does TT Consultants provide patent search services outside the US?

Yes, TT Consultants offers comprehensive global patent search services, catering to various international jurysdykcje and patent landscapes. Our team is proficient in navigating both U.S. and international patent databases, ensuring thorough and precise search results regardless of geographic boundaries.

What industries does TT Consultants serve for patentability searches in the United States?

We cater to various industries including technology, healthcare, manufacturing, and more, że specyficzne dla branży ekspertyza in analiza zdolności patentowej for our US clients.

How does TT Consultants assure confidentiality during the patentability search process?

We adhere to strict confidentiality protocols, ensuring all your invention details and data are handled with utmost security and discretion. 
 

What differentiates TT Consultants’ patentability search services from others?

Nasz oddany nascentric approach, coupled with advanced technology and expert team, ensures a tailored, thorough, and strategic patentability search. 

In what formats can I receive the patentability search report?

Our reports are detailed, clear, and provided in various digital formats, ensuring easy comprehension and strategic alignment for your U.S. patent application 

 

Powiązane usługi

Komercjalizacja portfela patentowego w USA

Wyszukiwanie naruszeń patentów w USA

Patent Portfolio Optimization in USA

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  Poproś o oddzwonienie!

  Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy