Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Talwar i Talwar Consultants Pvt. Ltd., zwana dalej TT Consultants i jej spółki stowarzyszone (z siedzibą w Mohali). https://ttconsultants.com (Strona"). Ta strona informuje użytkownika („TY”) o naszej polityce, która ma pomóc zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i zabezpieczamy dane osobowe, które nam przekazujesz, a także pomóc ci w podejmowaniu świadomych decyzji podczas korzystania z naszych usług.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (https://ttconsultants.com/). Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

 

Czym zajmują się konsultanci TT?

TT Consultants jest dostawcą usług wsparcia w zakresie wyszukiwania patentów i analiz. Oferujemy wysokiej jakości usługi w zakresie własności intelektualnej i wsparcia innowacji, w tym najważniejsze wyszukiwania w zakresie ścigania patentów i sporów sądowych, licencjonowania patentów i analizy naruszeń, ranking portfolio i analizy porównawcze konkurencji, badania i rozwój; działania wspierające wyszukiwanie. Naszym celem jest oferowanie innowacyjnych i zautomatyzowanych rozwiązań, które pomagają firmom zwiększyć efektywność i obniżyć koszty związane z postępowaniami patentowymi i sporami sądowymi. Konsultanci TT świadczą różnorodne usługi, począwszy od tworzenia własności intelektualnej, ścigania, postępowań sądowych i komercjalizacji własności intelektualnej.

 

Informacje, które zbieramy i sposób, w jaki je wykorzystujemy

Korzystanie z tej witryny internetowej jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak chcesz skorzystać z niektórych funkcji dostępnych na tej stronie, możesz zostać poproszony o przesłanie nam swoich danych osobowych, w tym między innymi imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz innych danych kontaktowych lub lokalizacji lub jednemu większej liczby czynników specyficznych dla Twojej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej. Możesz zdecydować się na przekazanie danych osobowych Konsultantom TT na kilka sposobów: osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub elektronicznie za pośrednictwem naszych stron internetowych.

 

Komunikacja

Konsultanci TT mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w połączeniu z danymi zebranymi i otrzymanymi ze stron internetowych osób trzecich nienależących do konsultantów TT, aby kontaktować się z Tobą w sprawie biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji („Komunikacja marketingowa”), które będą obejmować aktualizacje usług, produktów reklamy i oferty związane z naszymi Usługami, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

W dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji marketingowej poprzez:

  • Wybranie rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych wysyłanych do Ciebie poprzez skorzystanie z linku „zrezygnuj”, który znajduje się na dole wiadomości e-mail
  • Skontaktuj się bezpośrednio z naszym zespołem, korzystając z opcji „Skontaktuj się z nami”, którą znajdziesz w wysłanej przez nas wiadomości e-mail lub na stronie https://ttconsultants.com/contact-us stronie internetowej.

 

Praktyki stron trzecich

Witryna internetowa TT Consultants (https://ttconsultants.com) może zawierać łącza do innych witryn internetowych, które posiadają własne, odrębne zasady i warunki oraz politykę prywatności. Nie mamy kontroli nad treścią, polityką i praktykami jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Regulamin i polityka prywatności takich witryn regulują korzystanie z usług oferowanych na tych stronach.

 

Retencja danych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez cały okres Twojej relacji z nami i przechowujemy je tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, księgowych, sprawozdawczych lub w celu rozstrzygnięcia sporu. Zachowamy wszystkie dane potencjalnych klientów do czasu otrzymania prośby o rezygnację.

 

Prawa do ochrony danych

Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) i przepisy dotyczące prywatności innych krajów zapewniają użytkownikom określone prawa. Chociaż TT Consultants nie ma siedziby w Unii Europejskiej, prawa te mają zastosowanie do TT Consultants oferujących towary lub usługi użytkownikom w Unii Europejskiej lub w związku z monitorowaniem zachowań w Unii Europejskiej. Wśród tych praw znajduje się prawo do wiedzy o celu przetwarzania, rodzaju danych osobowych, których to dotyczy, o źródle informacji; jeśli nie zostały przekazane przez Ciebie bezpośrednio nam oraz jak długo dane będą przechowywane. Ponadto, jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować lub zażądać ich usunięcia, możesz to zrobić w dowolnym momencie. W pewnych okolicznościach możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych i poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych lub zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych. Podobnie, jeśli zebraliśmy i przetworzyliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem, ani nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodną z prawem podstawę przetwarzania inną niż zgoda. Na Twoją prośbę udostępnimy Ci dane osobowe, które przekazałeś konsultantom TT lub przekażemy je bezpośrednio innemu administratorowi, jeśli będzie to technicznie wykonalne.

 

Pliki Cookies

Cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookies są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i zapisywane na dysku twardym Twojego komputera. Stosowanie plików cookies pomaga poprawić skuteczność Konsultantów TT. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Strony.
 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. TT Consultants stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, aby zapewnić ciągłość działania i odzyskiwanie danych po awarii, aby ograniczyć dostęp do danych osobowych, aby szkolić personel i wykonawców w zakresie bezpieczeństwa danych i postępowania w zakresie wpływu na prywatność oceny zgodnie z prawem i polityką biznesową. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka przetwarzania Twoich danych osobowych. Konkretne środki, które stosujemy, obejmują między innymi zapory ogniowe, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie danych osobowych.

 

Naruszenie bezpieczeństwa

Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Jednakże dołożymy uzasadnionych starań, aby skontaktować się z Tobą, jeśli ustalimy, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa i istnieje uzasadnione ryzyko kradzieży tożsamości lub jeśli będzie to wymagane przez prawo.

 

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia [data] i pozostanie w mocy, z wyjątkiem ewentualnych zmian w jej postanowieniach w przyszłości, które wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i należy okresowo sprawdzać niniejszą Politykę prywatności. Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu przez nas jakichkolwiek zmian w Polityce prywatności na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie modyfikacji i zgodę na przestrzeganie i związanie się zmodyfikowaną Polityką prywatności. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię o tym albo za pośrednictwem adresu e-mail, który nam podałeś, albo poprzez umieszczenie widocznego powiadomienia na naszej stronie internetowej.

 

Skontaktuj się z nami

TT Consultants przestrzega RODO w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem:

 

Konsultanci TT

Biuro 502-503, Wieża A, V piętro,
Wieża biznesowa Bestech,
Sektor-66, Mohali,
Pendżab – 160055, Indie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

    Poproś o oddzwonienie!

    Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy