USŁUGI IP

skauting technologiczny Usługi

Wzmacnianie pozycji Twojej firmy z usługami rozpoznawczymi technologii wspomaganej sztuczną inteligencją

Wykorzystując mieszankę Sztuczna inteligencja i LLM technologia z ekspertyzakwaśny usługa wyszukiwania technologii hybrydowych zapewnia ci praktyczne spostrzeżenia i innowacyjne podejścia. Odkryj nowe możliwości bez zmartwień dzięki naszym innowacja zwiady usługi, w tym badanie patentów, badanie własności intelektualnej i badanie technologii korporacyjnych. 

Potrzebujesz pomocy w zakresie usług skautingu technologicznego?

Oparte na sztucznej inteligencji Platforma zastrzeżona

Wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję/GPT do sugerowania nowych i innowacyjnych pomysłów.

Zapewnia wiarygodny wgląd w najdokładniejsze i wszechstronne dane technologiczne

Autonomiczne Metodologia

Usługi skautingu technologicznego

Autonomiczne Metodologia

Dlaczego warto wybrać konsultantów TT Dla usług skautingu technologicznego?
 • Biegła umiejętność korzystania z patentowych i niepatentowych baz danych na różnych platformach do wyszukiwania technologii.  
 • Ponad 60 ekspertów w dziedzinie technologii i przemysłu z ponad 15-letnim doświadczeniem.  
 • Własność oparte na automatyzacji badanie technologii, badanie patentów i system ostrzegania obsługiwany przez XLSCOUT.  
 • Hybrydowe podejście do identyfikacji luk technologicznych i szarych obszarów poprzez analizę białych znaków.  
 • Podejście macierzowe oparte na Triz do znajdowania wykonalnych rozwiązań problemów.  
 • Identyfikacja potencjalnych partnerów do strategicznej współpracy poprzez licencjonowanie i nabywanie własności intelektualnej.  
 • Kompleksowa analiza techniczno-komercyjna.  
 • Własne repozytorium do analizy technologii, informacji o firmach i konkurencji.  
 • Patenty, NPL, rynek, biznes, produkty komercyjne i scouting technologiczny możliwości.  

Kto to robi Służymy?

szkoła

Szkoła/Uniwersytety

fortunę 500

Organizacje z listy Fortune 500

startupy

Startups

Kancelarie Prawne

Kancelarie Prawne

Innowatorzy

Innowatorzy

Korporacje

Korporacje

Klienci Opinie

+
Wykonane projekty jakościowe
+
lata doświadczenia
+
KRAJE

Szukam:

-Zwiadowcainnowacyjne i obiecujące technologie

-Analizuj trendy technologiczne 

-Oceniaj konkurentów 

-Ocena możliwości rynkowych 

Zidentyfikować obiecujące technologie 

Analizuj trendy technologiczne 

Oceniaj konkurentów 

Oceń możliwości rynkowe 

Skorzystaj z usług konsultantów TT Usługi wyszukiwania technologii patentowych

Grupa 377@2x

Dostęp do zastrzeżonej platformy XLSCOUT wspomaganej sztuczną inteligencją i LLM oraz wiedzy ludzkiej

Grupa 378@2x

Spostrzeżenia umożliwiające podejmowanie strategicznych decyzji

Grupa 379@2x

Identyfikacja potencjalnych obszarów innowacji i trendów technologicznych 

Grupa 377@2x

Ocena konkurentów i możliwości rynkowych 

Gotowy, aby pozostać na czele krzywej w Twojej branży?

Uczyć się więcej:

Walizka Badania naukowe

Latest blogi

W wiadomościach

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest skauting technologiczny?

Skauting technologii to wyczerpujący proces ocena istniejącej własności intelektualnej i rynku komercyjnego w celu wskazania nowości, wykonalne metody rozwoju portfela. 

Jakie problemy wiążą się ze scoutingiem technologii?​

Wyzwania obejmują namierzanie wykonalny rozwiązań, uznając potencjalne zasoby współpracy za niewystarczające ekspertyza w prowadzeniu działań scoutingu technologicznego oraz niedobór skutecznych narzędzi. 

Jaki jest koszt badania technologii?

Koszty mogą wahać się od kilkuset do kilku tysięcy dolarów, w zależności od potrzeb klienta i złożoności domeny. Każdy raport z rozpoznania technologii jest dostosowywany do specyfikacji klienta.

W jaki sposób można wykorzystać technologie oparte na sztucznej inteligencji i LLM w obszarze rozpoznania technologii?

Technologie oparte na sztucznej inteligencji i LLM mogą to zrobić pomoc poprzez automatyzację analiza danych w zakresie rozpoznania technologii, poszukiwania patentów i identyfikacja trendów rynkowych. Mogą efektywnie przetwarzać ogromne źródła informacji, umożliwiając szybszą identyfikację obiecujących technologii, skracając czas poszukiwania i usprawniając proces podejmowania decyzji w branżach opartych na technologii.

Kto prosi o projekt rozpoznania technologii?

Przedsiębiorstwo chcące rozszerzyć swoją działalność na nowy obszar, przedsiębiorstwo planujące podniesienie jakości produktu poprosiłoby o scouting.

Jakie są dostępne narzędzia do prowadzenia scoutingu technologii?​

Zbadanie technologii jest zazwyczaj przeprowadzane poprzez hybrydowe podejście do analizy ręcznej i zautomatyzowaną analizę techniczną przez narzędzie. 

Jednym z takich narzędzi jest XLSCOUT – opracowane przez nas repozytorium wykorzystujące sztuczną inteligencję i podejście do uczenia maszynowego, umożliwiające uzyskiwanie odpowiednich danych scoutingu IP w jednym miejscu. 

Jak przeprowadzić scouting technologii?

Analiza scoutingowa przeprowadzana jest poprzez segmentację interesującej technologii na podtechnologie, cechy i zastosowania.

Następnie proces obejmuje analizę, mapowanie i przeprowadzanie analiz segmentowanej wiedzy dotyczącej własności intelektualnej i innej niż własność intelektualna w celu uzyskania informacji związanych z ewolucją technologii, analizą konkurencji, luką technologiczną, możliwościami rozwoju i dostępną listą potencjalnych zasobów lub możliwości współpracy.

Jak możemy wyprzedzić konkurencję poprzez badanie technologii?

Przez stale monitorowanie i ocenianie nowych i wschodzących Innowacyjny technologie, identyfikacja potencjalne szanse i zagrożenia, oraz lewarowanie zdobyte spostrzeżenia pozwalają podejmować strategiczne decyzje i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. 

Jakie branże mogą skorzystać na scoutingu technologii?

Wiele branż może korzyści od Zasilany AI skauting technologiczny, w tym opieka zdrowotna, energia, produkcja, technologie informacyjne, towary konsumpcyjne i transport. Każda branża, która opiera się na innowacjach i technologii w celu ulepszenia swoich produktów, usług i operacji, może to zrobić korzyści od skautingu technologicznego. 

Jak startupy mogą skorzystać na scoutingu technologii?

Startupy mogą skorzystać na badaniu technologii, identyfikując potencjalnych partnerów, inwestorów lub cele przejęć. Mogą także wykorzystywać badanie technologii do identyfikowania nowych technologii, które pomogą im wyprzedzić konkurencję, ulepszyć produkty lub usługi albo usprawnić działalność. Wykorzystując badanie technologii, start-upy mogą uzyskać dostęp do szerszego zakresu zasobów, wiedzy specjalistycznej i technologii, które mogą pomóc im rozwijać się i odnosić sukcesy w swojej branży.

Czy mogę skorzystać z usług wyszukiwania technologii w celu znalezienia rozwiązań dla konkretnych wyzwań w mojej branży?

Absolutnie! Usługi skautingu technologicznego wyróżniają się w wyszukiwaniu rozwiązań. Systematycznie skanują horyzont technologiczny w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań, adresując szczególne wyzwania z jakimi borykają się branże, zapewniając Cię pozostawać w czołówce innowacji.

Czy są sektory, w których rozpoznawanie własności intelektualnej staje się bardziej krytyczne niż inne w usługach rozpoznawania technologii?

Chociaż badanie własności intelektualnej jest powszechnie cenne, sektory o szybkim tempie innowacji, takie jak farmaceutyka, informatyka i energia odnawialna, często odnoszą większe korzyści. Bycie na bieżąco z rozwojem własności intelektualnej w tych branżach ma kluczowe znaczenie, aby uniknąć naruszeń i wykryć możliwości współpracy lub przejęć.

Czy proces tech scoutingu jest dostosowany tylko dla dużych korporacji?

Przede wszystkim skauting technologiczny odpowiada na zróżnicowane potrzeby dużych korporacji. Jednak ambitne start-upy i średnie firmy poszukujące dogłębnych spostrzeżeń i strategii stosowanych przez duże korporacje również mogą odnieść ogromne korzyści z tej usługi.

Jak często firma powinna angażować się w usługi wyszukiwania technologii, aby uzyskać optymalne wyniki?

Częstotliwość usług skautingu technologicznego zależy od tempa innowacji w branży i celów strategicznych firmy. Jednakże, biorąc pod uwagę dynamiczny charakter technologii i ciągłe zmiany w krajobrazie własności intelektualnej, zalecane są okresowe przeglądy, przynajmniej raz na rok lub dwa razy w roku.

Jak ważna dla start-upów jest integracja usług rozpoznania technologii na wczesnym etapie ich podróży biznesowej?

Dla startupów operacyjny w branżach opartych na technologii wczesna integracja usług rozpoznania technologii może pomóc zapewniać przewagę konkurencyjną. To im pomaga zidentyfikować luki rynkowe, potencjalne konflikty własności intelektualnej oraz wschodzących trendów, umożliwiając im skuteczniejszą zmianę i dostosowywanie strategii biznesowych.

Kiedy potrzebujesz usług skautingu technologicznego wspomaganego sztuczną inteligencją?

Optymalizacja portfolio technologii

 • Ocena technologii: Okresowo oceniaj technologie pod kątem strategicznego znaczenia i zgodności z celami korporacyjnymi. 
 • Redukcja kosztów: Identyfikowanie efektywności i środków oszczędnościowych w operacjach technologicznych. 
 • Strategiczne dostosowanie technologii: Dopasuj strategie technologiczne do szerszych celów biznesowych i trendów w zakresie innowacji. 

Inicjatywy dotyczące ekspansji i wzrostu

 • Strategia penetracji rynku: Wykorzystaj wiedzę technologiczną do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących nowych wejść na rynek lub wprowadzenia produktów na rynek. 
 • Analiza technologii konkurencji: Przeprowadzaj dokładne oceny technologii konkurencji, aby zidentyfikować strategiczne zalety i zagrożenia. 
 • Nadzór nad innowacjami: Śledź najnowocześniejsze trendy technologiczne, aby utrzymać konkurencyjne portfolio. 
 • Fuzje i przejęcia oraz spółki osobowe: Identyfikuj potencjalne fuzje, przejęcia lub możliwości partnerstwa poprzez analizę technologii i rynku. 

Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach technologicznych

 • Analiza naruszeń: Wykrywaj potencjalne naruszenia technologii i oceniaj narażenie na ryzyko. 
 • Przygotowanie strategii prawnej: Przygotuj się na wyzwania prawne, poznając słabe i mocne strony swoich zasobów technologicznych. 
 • Zgodność z przepisami: Upewnij się, że wszystkie technologie są zgodne z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi i krajowymi. 
 • Skuteczne rozstrzyganie sporów: Opracuj skuteczne strategie rozwiązywania sporów technologicznych przy minimalnym wpływie. 

Wsparcie decyzji strategicznych

 • Spostrzeżenia oparte na analizach: Wykorzystaj zaawansowaną analitykę, aby uzyskać głęboki wgląd w wydajność technologii i dynamikę rynku. 
 • Optymalizacja inwestycji w badania i rozwój: Kanał inwestycji badawczo-rozwojowych w oparciu o szczegółową analizę efektywności technologii i potrzeb rynku. 
 • Zarządzanie portfelem technologii: Podejmij decyzję o utrzymaniu, rozwoju lub zbyciu technologii na podstawie ocen strategicznych. 
 • Możliwości licencjonowania i przychodów: Poznaj strategie licencjonowania i możliwości uzyskania przychodów z niewykorzystanych technologii. 

Przyszłościowe planowanie i planowanie strategiczne: 

 • Ocena trwałości i zrównoważonego rozwoju: Zmierz długoterminową stabilność technologii w zmieniającym się krajobrazie rynkowym. 
 • Prognozowanie trendów technologicznych: Przewiduj przyszłe zmiany technologiczne, które mogą mieć wpływ na kierunek strategiczny. 
 • Podejmowanie decyzji w sprawie odnowień technologii: Podejmuj świadome decyzje dotyczące odnowienia technologii w oparciu o potencjalne przyszłe korzyści. 
 • Dywersyfikacja portfolio technologicznego: Zapewnij odporność portfela na wahania rynkowe i zakłócenia technologiczne. 
Gotowy do optymalizacji strategii rozpoznania technologii?

W TT Consultants rozumiemy kluczową rolę scoutingu technologicznego w utrzymanie przewagę konkurencyjną w dzisiejszym dynamicznym krajobrazie innowacji. Nasze usługi są dostosowane tak, aby pomóc Ci odkryć i wpływ nowe technologie, które mogą na nowo zdefiniować Twoją strategię rynkową i wzmocnić Twoją przewagę konkurencyjną. 

Skonsultuj się z nami, aby ulepszyć swoje podejście do rozpoznania technologii. Oferujemy kompleksowe oceny, które pozwolą dostosować Twoje wysiłki badawcze do strategicznego biznesu Cele, zapewniając, że każda inwestycja technologiczna napędza Twoją firmę do przodu. Naszym zobowiązaniem jest zapewniać praktyczne spostrzeżenia, dzięki którym znajdziesz się w czołówce innowacji w branży i trendów rynkowych. 

Nasze badanie technologii obejmuje rygorystyczną analizę i wykorzystuje state-of-the-art Narzędzia AI umożliwiające dostarczanie precyzyjnych i istotnych spostrzeżeń. Oceniamy potencjalne technologie pod kątem ich strategicznego dopasowania, potencjału rynkowego i zgodności z długoterminowymi celami. Każda szansa jest oceniana pod kątem jej innowacyjnego wpływu i praktycznego zastosowania, aby mieć pewność, że nie tylko dotrzymasz kroku, ale będziesz liderem w swojej branży. 

Wychodzimy poza tradycyjne metody scoutingu, włączając zaawansowaną analitykę, w tym modele sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego zidentyfikować nie tylko istniejących technologii, ale także prognozuje pojawiające się trendy. Nasze podejście obejmuje szczegółową ocenę otoczenia konkurencyjnego, potencjalnych możliwości współpracy i kompleksowych strategii zarządzania ryzykiem. 

Rozumiejąc, że innowacja nie zna granic, nasze usługi badania technologii obejmują perspektywę globalną, aby zapewnić Ci dostęp do technologii transformacyjnych na całym świecie. Pomagamy Ci poruszać się po międzynarodowych rynkach i ekosystemach technologicznych, upewniając się, że Twoja strategia scoutingu jest tak szeroka i włączająca, jak to konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania Cele. 

W naszej misji optymalizacji Podczas badania Twojej technologii bierzemy pod uwagę szeroki zakres czynników wykraczających poza zwykłe specyfikacje techniczne. Dynamika rynku, względy regulacyjne i krajobraz własności intelektualnej są integralną częścią naszego podejścia, zapewniając wykorzystanie każdej możliwości technologicznej wykonalne, zrównoważony i zapewnia wyraźną przewagę konkurencyjną. 

Unieważnienie patentu Czytaj więcej

W TT Consultants specjalizujemy się w badaniu technologii poprzez opracowywanie niestandardowych strategii, które są idealnie dopasowane do celów biznesowych. Nasz proces rozpoczyna się od dogłębnej analizy obecnych i powstających technologii, oceny ich znaczenia, potencjalnego wpływu i strategicznego dopasowania do Twojej branży.
To szczegółowe podejście wykorzystuje głęboką wiedzę naszych specjalistów, którzy biegle poruszają się po złożonym krajobrazie trendów technologicznych i dynamiki rynku. Naszym głównym celem jest zapewnienie, że każda zidentyfikowana technologia wspiera nadrzędną strategię biznesową Twojej firmy, wzmacniając w ten sposób wartość i potencjał Twojego portfolio technologii.

Podczas kluczowych faz, takich jak rozwój produktu, dywersyfikacja rynku lub strategiczne punkty zwrotne, ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby mieć pewność, że nasze wysiłki w zakresie poszukiwania technologii są płynnie zintegrowane z ich potrzebami biznesowymi. To oparte na współpracy podejście pozwala nam skutecznie wykorzystać pełny potencjał pojawiających się technologii i innowacyjnych rozwiązań.
Uznajemy kluczowe znaczenie zrozumienia nie tylko aspektów technicznych, ale także żywotności rynku i krajobrazu regulacyjnego, które są tak samo istotne dla skutecznego rozpoznania technologii, jak i dla jej późniejszej integracji i zastosowania.

Nasze działania scoutingowe prowadzimy ze szczególną dbałością o szczegóły, koncentrując się na odkrywaniu możliwości rozwoju i minimalizowaniu ryzyk. Dokładnie analizujemy krajobraz technologiczny, aby mieć pewność, że wskazane przez nas technologie są nie tylko najnowocześniejsze, ale także strategicznie rozmieszczone, aby zwiększyć sukces Twojej firmy.
Każda szansa jest oceniana pod kątem jej potencjału w zakresie wzmocnienia Twojej przewagi konkurencyjnej i obecności na rynku. Technologie, które nie są już zgodne z kierunkiem strategicznym lub nie spełniają standardów innowacji, mogą być rekomendowane, co umożliwi lepszą alokację zasobów w kierunku bardziej obiecujących i wpływowych obszarów.

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na konsultację i rozpocząć precyzyjne i przewidywalne kształtowanie strategii rozpoznania technologii. 

Powiązane usługi

Analiza krajobrazu

Śledzenie technologii

Analiza białych znaków

Test porównawczy konkurencji

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  Zabezpiecz swoje innowacje i odblokuj potencjał rynkowy dzięki naszym Zintegrowane podejście AI.

  Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby skontaktować się z naszymi ekspertami

   Przekształcanie pomysłów w aktywa strategiczne

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy