Smartphone Industry

ttconsultants_automotiveicon

smartphone Przemysłowe

The smartphone industry has come a long way since the first iPhone was released in 2007. Since then, the smartphone industry has seen immense growth, creating an ever-growing opportunity for innovation and technological advancement. Smartphones have become essential to our everyday lives, providing access to the internet, email, phone calls, social networks, apps, and more. This has created a massive market with a variety of devices at different prices, making it easy for users to find a device that fits their needs. Smartphone manufacturers have also seen an increase in competition, as more manufacturers have entered the market and created their own devices. This competition has led to new and innovative products, as the various manufacturers attempt to one-up each other.

Autonomiczne Usługi

 • Usługi IP
 • Inteligencja technologiczna
 • Badania rynku
 • Usługi IP
 • Analiza portfela patentów
 • Wsparcie w zakresie sporządzania projektów i ścigania
Umiejętność korzystania z baz danych patentowych i niepatentowych_
Standardowe niezbędne patenty

Korzystaj ze standardowych technologii i patentów branżowych, aby zapewnić kompatybilność produktów

Przygotowane wewnętrznie repozytorium do analizy technologii, informacji o firmach i konkurencji_
Wyszukiwanie unieważnienia

Określ wszelkie dokumenty patentowe/niepatentowe, które podważają nowość danego wynalazku

Najnowocześniejsze wyszukiwanie

Wysoce skoncentrowane wyszukiwanie w określonej dziedzinie technicznej w celu gromadzenia i dostrzegania pojawiających się trendów

Wyszukiwanie projektu

Odkryj niezbędne zajęcia projektowe, aby stworzyć strategię wyszukiwania w domenie technicznej

Wyszukiwanie zdolności patentowej

Określ, w jakim stopniu wynalazek ma zdolność patentową i czym różnią się wszystkie obszary od wynalazku ze stanu techniki

Potencjalny licencjobiorca Explorer zapewnia analizę ekspercką dotyczącą tego, którzy konkurenci z portfela będą zainteresowani
Swoboda działania (FTO)

Rozpoznaj, czy tworzenie i sprzedaż Twojego nowego produktu jest „bezpieczna” z komercyjnego punktu widzenia

Monitorowanie Patentów

Śledź obszar techniczny innowatorów, aby uważnie śledzić ich działania

Komercjalizacja portfela patentowego

Szybka analiza portfela rankingów patentów, którą można wykorzystać do generowania przychodów

Zarządzanie portfelem patentów

Oceń portfele patentów, aby zidentyfikować możliwości biznesowe dzięki zgłoszeniom i przejęciom

Zrozum swój portfel produktów i zidentyfikuj odpowiedni portfel zainteresowań
Opracowywanie patentów i ilustracje

Zdobądź dogłębne zrozumienie dziedziny technicznej i przygotuj kompleksowe zestawy roszczeń

Dostosowane analizy i interaktywne wykresy oparte na taksonomii i rozmieszczeniu geograficznym
Postępowanie patentowe i odpowiedź Urzędu na działania

Negocjuj zakres zastrzeżeń zgłoszenia patentowego, pokonując zastrzeżenia rzeczoznawcy patentowego

Analiza krajobrazu

Odkryj trendy techniczne poprzez mapowanie patentów w celu lepszej interpretacji technologii

skauting technologiczny

Wykorzystaj innowacyjną strategię rozpoznania biznesu, aby zidentyfikować najlepszych partnerów i technologie

Zrozum swój portfel produktów i zidentyfikuj odpowiedni portfel zainteresowań
Test porównawczy konkurencji

Utrzymuje przewagę konkurencyjną poprzez porównywanie produktów z trendami konkurencji

Zrozum swój portfel produktów i zidentyfikuj odpowiedni portfel zainteresowań
Analiza białych znaków

Analizuj luki technologiczne w konkurencyjnym krajobrazie istniejących branż

Porównawcza analiza statystyczna obszarów technologicznych i dogłębne badanie patentu
Śledzenie technologii

Obserwuj trendy technologiczne, pojawiające się technologie i zamień je w możliwości

skauting technologicznyNOWOŚĆ

Wykorzystaj innowacyjną strategię rozpoznania biznesu, aby zidentyfikować najlepszych partnerów i technologie

Umiejętność analizowania patentów, literatury niepatentowej, produktów rynkowych, biznesowych i komercyjnych_
Rozwiązania w zakresie badań rynku

Uzyskaj dostęp do dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań w zakresie badań rynku i najnowocześniejszych analiz trendów pojawiających się technologii

Standardowe technologie
Technologia 360° i rozwiązania rynkowe

Włącz zrównoważony rozwój dzięki dokładnej analizie środowisk biznesowych i krajobrazu technologicznego

Raporty

Najnowsze raporty

Uzyskaj najnowsze informacje na temat technologii dzięki naszym raportom branżowym

Nie znaleziono postów!

klientem Opinie

blogi

Najnowsze blogi

Zdobądź najnowsze informacje na temat technologii dzięki naszym blogom branżowym

 

Bądźmy w kontakcie

  TOP

  Poproś o bezpłatną próbkę

  Nasze profile społecznościowe:

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

    Poproś o oddzwonienie!

    Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy