Sporządzanie wniosków patentowych na innowacje AI: radzenie sobie z wyzwaniami i znajdowanie rozwiązań

Home / Blog / Opracowywanie patentów i ilustracje / Sporządzanie wniosków patentowych na innowacje AI: radzenie sobie z wyzwaniami i znajdowanie rozwiązań

Wprowadzenie  

Branża sztucznej inteligencji doświadczyła monumentalnego wzrostu, który obecnie może pochwalić się wartością 150.3 miliarda dolarów w 2023 r. i prognozuje się, że do 1,345.2 r. gwałtownie wzrośnie do imponującej kwoty 2030 XNUMX miliarda dolarów. Taki wzrost nie tylko uwydatnia postęp w sztucznej inteligencji; podkreśla jego potencjał transformacyjny we wszystkich sektorach i branżach. 

W tej transformacyjnej fazie sztucznej inteligencji rola patentów na innowacje w zakresie sztucznej inteligencji staje się najważniejsza. Te patenty to nie tylko formalności prawne; pełnią rolę strażników ludzkiej kreatywności w świecie coraz bardziej zorientowanym na sztuczną inteligencję.  

Ich znaczenie wykracza poza ochronę – stymulują innowacje, napędzają postęp gospodarczy, tworzą podstawy prawne i torują drogę przyszłej trajektorii sztucznej inteligencji. 

Spis treści

Zrozumienie trzech filarów innowacji AI

Sporządzanie wniosków patentowych na innowacje AI: radzenie sobie z wyzwaniami i znajdowanie rozwiązań

Kluczowe dla patentów na sztuczną inteligencję są trzy podstawowe elementy, z których każdy kładzie nacisk w różnym stopniu w zastosowaniach: 

 • Innowacyjne algorytmy i techniki: Sercem przełomowych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji są nowatorskie algorytmy, formuły matematyczne lub metody obliczeniowe, które umożliwiają podejmowanie inteligentnych decyzji. 
 • Podstawy sprzętowe: Kluczowe komponenty sprzętowe, takie jak procesory graficzne lub TPU, odgrywają zasadniczą rolę w zwiększaniu możliwości obliczeniowych sztucznej inteligencji. Patenty w tej dziedzinie koncentrują się na namacalnej infrastrukturze, która zwiększa wydajność sztucznej inteligencji. 
 • Praktyczne zastosowania: Prawdziwe zalety sztucznej inteligencji ujawniają się, gdy rozwiązuje ona namacalne problemy występujące w świecie rzeczywistym, czy to w diagnostyce opieki zdrowotnej, czy w transporcie autonomicznym. 

Delikatna równowaga i interakcja między tymi komponentami kształtują dziedzinę patentów na sztuczną inteligencję, co wymaga skrupulatnego połączenia w celu zapewnienia solidnej ochrony. 

To powiedziawszy, proces patentowania innowacji w zakresie sztucznej inteligencji nie jest pozbawiony przeszkód. Płynny i skomplikowany charakter technologii sztucznej inteligencji stwarza odrębne wyzwania na drodze do patentowania. W kolejnych sekcjach przyjrzymy się bliżej tym wyzwaniom i przedstawimy wgląd w metodologie umożliwiające radzenie sobie z nimi i przezwyciężanie ich. 

Poruszanie się po cienkiej linii między abstrakcyjnymi pomysłami a innowacjami AI objętymi patentem

Patentowanie wynalazków związanych ze sztuczną inteligencją jest przedsięwzięciem złożonym, głównie ze względu na napięcie pomiędzy identyfikacją abstrakcyjnych pomysłów a określające kwalifikację patentową pomysłowe koncepcje. Równowaga ta jest szczególnie widoczna, biorąc pod uwagę podstawy sztucznej inteligencji oparte na algorytmach i procedurach matematycznych.  

Wyzwanie? Wyznaczenie granicy między tym, co uważa się za abstrakcyjny pomysł, a tym, co kwalifikuje się jako wynalazek w dziedzinie sztucznej inteligencji wymagający opatentowania. Zagłębmy się w ten problem i rzućmy światło na sposoby skutecznego rozwiązania tego problemu. 

Zagadka AI: abstrakcyjna czy pomysłowa? 

Istota sztucznej inteligencji opiera się na zaawansowanych algorytmach, analizie danych i matematyceormulaS. Chociaż elementy te mają kluczowe znaczenie dla działań sztucznej inteligencji, często można je postrzegać jako zwykłą abstrakcję pomysłS. Zatem dylemat określaniu czy innowacja AI jest jedynie abstrakcją pomysł lub jeśli przedstawia pomysł wynalazczy posiadający rzeczywiście zdolność patentową. 

Demistyfikacja wyzwań 

 • Oznaczanie jako abstrakcyjnych pomysłów: Amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych (USPTO) oraz sądownictwo często klasyfikują innowacje jako abstrakcyjne, jeśli obejmują algorytmy matematyczne lub podstawowe zasady. Takie oznakowanie może być problematyczne i prowadzić do potencjalnej odmowy przyznania patentu. 
 • Płynna natura sztucznej inteligencji: Dzięki szybkiemu postępowi sztucznej inteligencji koncepcja niegdyś uważana za abstrakcyjną może wkrótce zostać uznana za zasługującą na opatentowanie w miarę rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Z drugiej strony to, co uznano za podlegające opatentowaniu, może stać się produktem generycznym i w ten sposób utracić swoją kwalifikowalność odróżniającą. 
 • Zróżnicowane postrzeganie: Rozgraniczenie między tym, co abstrakcyjne, a tym, co wynalazcze, często może być kwestią osobistego osądu. Badacze patentów, eksperci prawni i sędziowie nie zawsze zgadzają się, co wprowadza kolejną warstwę zawiłości do procesu składania wniosków patentowych. 

Dla prawników zajmujących się własnością intelektualną, ekspertów w zakresie opracowywania patentów, innowatorów i liderów badań i rozwoju istotne jest zrozumienie tych wyzwań i opracowanie strategii ich przezwyciężenia. Rozpoznawanie subtelnych niuansów i bycie na bieżąco ze zmieniającym się krajobrazem sztucznej inteligencji będzie miało kluczowe znaczenie dla pomyślnego opatentowania innowacji w zakresie sztucznej inteligencji. 

Test kwalifikowalności patentu Alice/Mayo 

A. Podstawa kwalifikowalności patentów w AI 

W miarę ciągłego postępu sztucznej inteligencji (AI) i zmiany krajobrazu technologicznego kwestia kwalifikowalności patentów staje się sprawą najwyższej wagi. W USA test Alice/Mayo jest kamieniem węgielnym ustalanie zdolności patentowej wynalazków.  

Test ten został ustalony na podstawie dwóch kluczowych spraw Sądu Najwyższego: Alice Corp. przeciwko CLS Bank International (2014) i Mayo Collaborative Services przeciwko Prometheus Laboratories, Inc. (2012). Jego rola? Rozróżnienie, czy wynalazki spełniają kryteria ochrony patentowej. 

Zasadniczo test Alice/Mayo ocenia, czy wynalazek pasuje do jednej z czterech kategorii objętych patentem zdefiniowanych przez Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO): procesy, maszyny, produkty i składy materii.  

B. Zrozumienie czterech filarów kwalifikowalności patentów w sztucznej inteligencji 

Sporządzanie wniosków patentowych na innowacje AI: radzenie sobie z wyzwaniami i znajdowanie rozwiązań
 • Przydatny proces: Sztuczna inteligencja jest pełna procesów transformacyjnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o algorytmy uczenia maszynowego udoskonalające strategie biznesowe, czy sieci neuronowe usprawniające diagnostykę medyczną, zakres procesów AI jest oszałamiający.

Aby spełnić kryteria Alice/Mayo, proces sztucznej inteligencji powinien prezentować namacalne, rzeczywiste zastosowania, wykraczające poza zwykłe abstrakcyjne pomysły. 

 • Maszyna: Sztuczna inteligencja często przyczynia się do rozwoju innowacyjnych maszyn lub udoskonaleń już istniejących. Weź pod uwagę sprzęt dostosowany do zadań AI, taki jak określone procesory graficzne (GPU). 

Aby maszynę można było uznać za objętą patentem, powinna ona wykazywać funkcjonalność w świecie rzeczywistym i postęp technologiczny, wykraczający poza jedynie teoretyczny projekt. 

 • Produkcja: Sztuczna inteligencja znacząco wpływa na sferę produkcyjną, a automatyzacja kierowana przez sztuczną inteligencję zmienia metody produkcji. Aby kwalifikować się do ochrony patentowej, innowacje produkcyjne oparte na sztucznej inteligencji, takie jak wszechstronne zrobotyzowane systemy montażowe, muszą udokumentować namacalne utworzenie lub modyfikację produktów lub systemów. 
   
 • Skład materii: Choć w dziedzinie sztucznej inteligencji jest to rzadsze, zdarzają się przypadki, w których na pierwszy plan wysuwają się nowatorskie kompozycje materii, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak inżynieria materiałowa i projektowanie sprzętu.  

Przykładem może być rozwój nowych materiałów półprzewodnikowych do zadań AI. Aby kompozycje takie były warte opatentowania, powinny wykazywać namacalne i praktyczne zalety. 

Aby odnieść sukces na arenie patentów na sztuczną inteligencję, niezbędne jest opanowanie niuansów testu Alice/Mayo. Zarówno dla innowatorów, jak i specjalistów zajmujących się prawami własności intelektualnej w USA głębokie zrozumienie zastosowania tego testu do sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia solidnych zabezpieczeń patentowych.  

Wymaga to wyrafinowanej strategii, często wymagającej dokładnej dokumentacji szczegółowo opisującej praktyczne zastosowanie wynalazku, skok technologiczny i wymierne zastosowania. 

W stronę solidniejszych roszczeń patentowych na sztuczną inteligencję 

Opracowywanie patentów na innowacje AI wymaga strategicznego podejścia, które łączy precyzję z głębokim zrozumieniem złożoności sztucznej inteligencji. Celem jest nie tylko ochrona własności intelektualnej, ale także zwiększenie jej atrakcyjności komercyjnej. W tym miejscu przyjrzymy się czterem kluczowym czynnikom, które sprawiają, że wnioski patentowe dotyczące sztucznej inteligencji są bardziej groźne: 

 • Określ konkretną domenę
  W sztucznej inteligencji konkretny obszar, którego dotyczy Twój wynalazek, ma ogromne znaczenie. Wskazując domenę w swoim zgłoszeniu patentowym, możesz ograniczyć zakres ochrony, ale umocnić zasadność roszczenia. Zapewnia to również przejrzystość praktycznych przypadków zastosowania innowacji.

  Na przykład, jeśli sztuczna inteligencja koncentruje się na przetwarzaniu języka naturalnego, zdefiniowanie jej domeny może oznaczać skupienie się na sektorach takich jak opieka zdrowotna, prawo lub obsługa klienta. Taka przejrzystość nie tylko pomaga w formułowaniu precyzyjnych twierdzeń, ale także odzwierciedla dogłębną ocenę roli sztucznej inteligencji w konkretnym otoczeniu. 
 • Opisz szczegółowo proces AI
  Kiedy opisujesz proces sztucznej inteligencji leżący u podstaw Twojej innowacji, liczy się głębia. Wiąże się to z odejściem od ogólnych opisów i zagłębieniem się w niuanse techniczne, które wyróżniają Twoją sztuczną inteligencję. 

  Dzielenie się szczegółowymi szczegółami na temat struktury systemu, algorytmów i danych wejściowych wzmacnia Twoje roszczenia patentowe, pokazując, że Twój wynalazek nie jest mglistą koncepcją, ale dobrze przemyślanym i odrębnym rozwiązaniem AI.

  Na przykład, jeśli sztuczna inteligencja dotyczy wykrywania obrazu, patent powinien dotyczyć rodzaju sieci neuronowej, poszczególnych używanych warstw i wszelkich innowacyjnych technik szkoleniowych. Im bogatsze dane techniczne, tym silniejsze staje się zastrzeżenie patentowe. 
 • Zaprezentuj zalety techniczne
  Cel patentu nie ogranicza się do zabezpieczenia pomysłu. Powinno także podkreślać wyższość techniczną Twojej sztucznej inteligencji. Konieczne jest jasne określenie, w jaki sposób Twój model sztucznej inteligencji przyćmiewa istniejące systemy lub w jaki sposób rozwiązuje wcześniej nierozwiązane problemy. Wydobycie tych zalet technicznych pomaga recenzentom patentów i potencjalnym licencjodawcom w ocenie prawdziwej wartości wynalazku.

  Na przykład, jeśli Twoje narzędzie oceny medycznej oparte na sztucznej inteligencji wykrywa rzadkie choroby z niezrównaną precyzją i szybkością, podkreśl te korzyści. Poparcie twierdzeń liczbami, porównaniami i danymi empirycznymi zwiększa wagę wyróżnienia Twojego wynalazku. 
 • Bilansowanie zależności od algorytmów
  Chociaż algorytmy stanowią szkielet sztucznej inteligencji, nadmierne opieranie się na nich przy składaniu wniosków patentowych może przynieść odwrotny skutek. Amerykański obszar patentowy stał się ostrożny w stosunku do przyznawania patentów uznawanych za nadmiernie oparte na algorytmach lub koncepcyjne. Aby zwiększyć wiarygodność roszczeń patentowych, konieczne jest zwrócenie uwagi na namacalne, rzeczywiste wdrożenia sztucznej inteligencji.

  Zamiast po prostu przedstawiać swoje dzieło jako algorytm, wyjaśnij, jak działa ono z częściami fizycznymi, czujnikami lub określonymi danymi, aby uzyskać jasne wyniki. Taka postawa wskazuje, że Twoja innowacja nie jest jedynie spekulatywnym pomysłem, ale rewolucyjną technologią przynoszącą wymierne korzyści. 

Wskazówki dotyczące sporządzania wniosków patentowych opartych na sztucznej inteligencji 

Rośnie liczba innowacji ukierunkowanych na sztuczną inteligencję. W miarę ich ciągłego rozwoju istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia tych wynalazków za pomocą skrupulatnie opracowanych zastrzeżeń patentowych.  

Dla amerykańskich prawników zajmujących się prawami własności intelektualnej, ekspertów w zakresie opracowywania patentów i innowatorów opanowanie sztuki roszczeń patentowych dotyczących sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie nie tylko dla ochrony własności intelektualnej, ale także dla sprawnego poruszania się po zróżnicowanym krajobrazie patentów na sztuczną inteligencję. 

 1. Warstwowa strategia zgłaszania roszczeń

Opracowywanie patentów na sztuczną inteligencję wymaga zróżnicowanego, wielowarstwowego podejścia. Strukturyzując zastrzeżenia według różnych poziomów szczegółowości, można uchwycić wieloaspektowy charakter wynalazku: 

 • Szeroka ochrona: Warstwowe zastrzeżenia zapewniają, że wynalazek jest chroniony całościowo, obejmując nie tylko główną technologię, ale także jej różnorodne zastosowania i przejawy. 
 • Elastyczność: Sztuczna inteligencja to domena płynna. W miarę ewolucji innowacji lub znajdowania nowych nisz, wielowarstwowe roszczenia zapewniają elastyczność w modyfikowaniu zakresu patentów w miarę rozwoju technologicznego. 
 • Postawa defensywna: Takie podejście działa jak bastion przeciwko konkurentom, uniemożliwiając im obejście Twojego patentu poprzez uwzględnienie zarówno ogólnych, jak i szczegółowych aspektów Twojego wynalazku. 

Rozważ rozwiązanie AI w przetwarzaniu języka naturalnego. Ustrukturyzowane roszczenia mogą obejmować ogólną metodę, precyzyjne algorytmy i potencjalne zastosowania branżowe, wzmacniając i dostosowując Twoją obronę patentową. 

 1. Twierdzenie funkcjonalne: przedkładanie funkcji nad formę

Twierdzenie funkcjonalne przenosi uwagę na cel wynalazku, przedkładając jego użyteczność nad specyfikę jego działania: 

 • Postawa neutralna technologicznie: W świecie, w którym techniki sztucznej inteligencji szybko ewoluują, twierdzenia funkcjonalne, koncentrując się na użyteczności, można dostosować w różnych iteracjach technologicznych. 
 • Zwinność: Takie twierdzenia są zwinne i obejmują niezliczone sposoby, w jakie narzędzie AI osiąga swój cel. Jest to szczególnie istotne w przypadku sztucznej inteligencji, gdzie prawdziwą innowacją może być świeże podejście do długotrwałego wyzwania. 
 • Gotowość na przyszłość: AI zmienia się szybko. Koncentrując się na rozwiązanym problemie, a nie na rozwiązaniu, zastrzeżenia funkcjonalne zapewniają, że patent pozostanie aktualny na przestrzeni czasu. 

Na przykład zamiast skupiać się na szczegółowym algorytmie sztucznej inteligencji do tłumaczenia językowego, twierdzenie funkcjonalne mogłoby podkreślać „system biegły w tłumaczeniu języka naturalnego”, kładąc nacisk na użyteczność zamiast na mechanikę. 

 1. Specyfika danych: zakorzenienie w rzeczywistych przypadkach użycia

W AI dane są podstawą. Podkreślenie szczegółów danych we wniosku patentowym sprawia, że ​​funkcja rozwiązania AI staje się jaśniejsza. 

 • Pochodzenie danych: Zdefiniuj typy danych i źródła napędzające Twoją sztuczną inteligencję. Może to obejmować publiczne zbiory danych, zbiory zastrzeżone, dane wyjściowe z czujników itp., co podkreśla odrębność danych. 
 • Dane treningowe: Oświetl specyfikę danych szkoleniowych, obejmującą ich ilość, integralność i różnorodność. Podkreśla to innowacyjność w zakresie wykorzystania i pielęgnacji danych. 
 • Manipulacja danymi: Zagłęb się w techniki przetwarzania danych, rzucając światło na innowacyjne procesy stanowiące integralną część Twojej sztucznej inteligencji. 

Wyobraź sobie innowację AI wzmacniającą analizę obrazu medycznego. Zastrzeżenie patentowe może podkreślać wykorzystanie unikalnego zbioru danych w połączeniu z innowacyjnym przetwarzaniem danych, kładąc nacisk na innowacyjność i wydajność danych. 

 1. Unikaj nadmiernych uogólnień

Choć szerokie twierdzenia mają swoje miejsce, ważne jest, aby unikać nadmiernej niejasności: 

 • Precyzja: Roszczenia powinny zachować równowagę — wystarczająco szerokie, aby objęły wynalazek, ale nie na tyle szerokie, aby pokrywały się ze stanem techniki lub niepowiązaną technologią. 
 • Różnice w szczegółach: Zajmij się różnymi aspektami i implementacjami swojego rozwiązania AI. Klarowność jest kluczowa. 
 • Prezentacja praktyczności: Skoncentruj się na rzeczywistych zastosowaniach i zaletach sztucznej inteligencji, ustalając jej unikalną propozycję i wartość. 

Na przykład narzędzie AI usprawniające wykorzystanie energii w inteligentnych budynkach może zawierać zastrzeżenia szczegółowo opisujące konkretne algorytmy i mierzalny wzrost wydajności, wzmacniające ochronę patentową i podkreślające jego wyjątkową użyteczność. 

Korzystanie ze sztucznej inteligencji i LLM Narzędzia/technologie do automatycznego sporządzania wniosków patentowych na sztuczną inteligencję 

W wyrafinowanej dziedzinie własności intelektualnej sztuczna inteligencja (AI) wprowadza wyjątkowe złożoności. Ochrona innowacji w zakresie sztucznej inteligencji za pomocą żelaznych patentów jest niezbędna.  

Opracowywanie takich patentów wymaga połączenia wiedzy technicznej i wszechstronnego zrozumienia zawiłości prawnych. Rozwiązaniem okazała się sztuczna inteligencja, modele wielkojęzykowe (LLM) oraz narzędzia i technologie generatywne oparte na sztucznej inteligencji.  

Te narzędzia umiejętnie automatyczne sporządzanie wniosków patentowych dla odkryć związanych ze sztuczną inteligencją, przy jednoczesnym ścisłym przestrzeganiu standardów prawnych dotyczących sztucznej inteligencji.

Zapewnienie zgodności prawnej wynalazków AI

 1. Zrozumienie terenu prawnego AI
  Wynalazki AI często działają w ramach stale zmieniających się paradygmatów prawnych. Ważne jest, aby przestrzegali obowiązujących przepisów i regulacji. Narzędzia te można precyzyjnie zaprogramować w celu zrozumienia i wdrożenia struktur prawnych dotyczących sztucznej inteligencji.

  Potrafią skutecznie zapewnić, że wnioski patentowe spełniają skomplikowane wymogi prawne dotyczące sztucznej inteligencji, minimalizując ryzyko odrzucenia lub sporu sądowego.
   

 2. Rozwiązywanie problemów związanych z kwalifikowalnością patentów
  Linia oddzielająca dzieła sztucznej inteligencji objęte patentem od abstrakcyjnych pomysłów może być cienka. Narzędzia LLM umożliwiają analizę innowacji AI i wskazanie elementów, które zasługują na ochronę patentową.

  Podkreślają te elementy podlegające opatentowaniu, zapewniając, że aplikacje podkreślają aspekty prawnie chronione.

   

 3. Przestrzeganie zasad dotyczących sztucznej inteligencji
  Szczególnie w sektorach takich jak opieka zdrowotna, jazda autonomiczna i finanse wynalazki oparte na sztucznej inteligencji podlegają odrębnym przepisom. Narzędzia LLM mogą przeglądać te szczegółowe struktury regulacyjne, potwierdzając, że wnioski patentowe dotyczące sztucznej inteligencji są zgodne z wymogami specyficznymi dla danej branży, wzmacniając w ten sposób legitymację patentów w tych branżach. 

Wyposażenie narzędzi LLM do dekodowania zaawansowanych algorytmów AI 

 1. Zrozumienie algorytmów AI
  Kluczowe znaczenie dla wielu innowacji związanych ze sztuczną inteligencją stanowią jej algorytmy, począwszy od metodologii głębokiego uczenia się po skomplikowaną analizę danych. Narzędzia LLM można dostosować tak, aby uchwycić i wyjaśnić te złożone algorytmy, wyróżniając innowacyjne elementy kluczowe dla praw patentowych.
   
 2.  Analiza językowa algorytmów AI
  Integrując doskonałe przetwarzanie języka naturalnego dostosowane do sztucznej inteligencji, narzędzia LLM mogą przeglądać artykuły naukowe, dokumenty techniczne i bazy danych kodowania, aby uzyskać istotne informacje na temat zastosowanych algorytmów.

  Toruje drogę do tworzenia wniosków patentowych, które odzwierciedlają przełomowy charakter tych algorytmów.
   

 3.  Powiązanie algorytmów z kryteriami prawnymi
  W przypadku patentów zgodnych ze standardami prawnymi narzędzia LLM łączą wykryte algorytmy z warunkami wstępnymi patentu. Określają segmenty algorytmów, które są zgodne z kwalifikowalnością patentu, innowacyjnością i odrębnością, zapewniając, że zgłoszenie patentowe całościowo odzwierciedla zarówno jego wymiar techniczny, jak i prawny. 

Łączenie wiedzy technicznej z precyzją prawną 

Narzędzia LLM wyróżniają się harmonizacją innowacji technicznych z wymogami prawnymi. Potrafią płynnie łączyć zarys techniczny wynalazków związanych ze sztuczną inteligencją z niezbędnym sformułowaniem prawnym w przypadku wniosków patentowych.  
 
To połączenie gwarantuje patenty, a nie tylko ochronęs Innowacja AIs szeroko, ale także w ramach parametrów prawnych. 

Ewolucja i zdolność adaptacji 

W miarę ewolucji innowacji AI i związanych z nimi aspektów prawnych narzędzia LLM można kształtować tak, aby stale ewoluowały w tandemie. Oni pozostawać być na bieżąco z najnowszymi zmianami prawnymi w dziedzinie sztucznej inteligencji i w razie potrzeby udoskonalać swoje techniki opracowywania.  
 
Gwarantuje to proaktywne podejście patenty pozostawać istotne i mocne w stale zmieniającym się środowisku sztucznej inteligencji. 

Wnioski

W ewoluującym krajobrazie sztucznej inteligencji sporządzanie precyzyjnych i kompleksowych wniosków patentowych nigdy nie było tak istotne. Ponieważ sztuczna inteligencja w dalszym ciągu redefiniuje branże i życie codzienne, zapewnienie odpowiedniej ochrony wynalazków sprzyja innowacjom, zachowując jednocześnie nienaruszalność praw własności intelektualnej.  

Wykorzystując zaawansowane narzędzia i zachowując dogłębną wiedzę na temat niuansów technicznych i prawnych, zainteresowane strony mogą skutecznie poruszać się po tej złożonej dziedzinie. W miarę postępu w epoce opartej na sztucznej inteligencji solidność wniosków patentowych niewątpliwie odegra kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości wynalazków i ich słusznej ochrony. 

O TTC

At Konsultanci TT, jesteśmy wiodącym dostawcą niestandardowej własności intelektualnej (IP), wywiadu technologicznego, badań biznesowych i wsparcia innowacji. Nasze podejście łączy narzędzia AI i modelu wielkojęzykowego (LLM) z ludzką wiedzą, dostarczając niezrównane rozwiązania.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów ds. własności intelektualnej, konsultantów technicznych, byłych egzaminatorów USPTO, europejskich rzeczników patentowych i nie tylko. Obsługujemy firmy z listy Fortune 500, innowatorów, kancelarie prawne, uniwersytety i instytucje finansowe.

Usługi:

Wybierz konsultantów TT, aby uzyskać dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania najwyższej jakości, które na nowo definiują zarządzanie własnością intelektualną.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy