USŁUGI IP

Standardowy niezbędny Patenty (SEP)

Odkryj standardowe patenty niezbędne w Twoim portfelu IP

Dajemy ci Hybrydowy sstandardowe patenty niezbędne (SEP) analiza usługas, gdzie łączymy ekspertyza naszych doświadczonych specjalistów zaawansowany Oparte na sztucznej inteligencji i LLM własna platforma-XLSCOUT, To synergia zapewnia niezrównaną ekspertyza in identyfikacja nieodkryte SEP w twoim teczka. Unikaj pułapek związanych z wykorzystaniem technologii standardowych/innych niż podstawowe i niezamierzonym naruszeniem SEP bez odpowiedniej licencji. Byli tutaj, aby podkreślić i złagodzić te obawy. 

Chcesz znaleźć ukryte SEP w swoim portfelu?​

Autonomiczne Metodologia

Licencja SEP

Licencja SEP

Kontrola niezbędności SEP

SEP (kontrola istotności)

Ekstrakcja i analiza niezadeklarowanych patentów związanych ze standardami

SEP (kontrola istotności)

Autonomiczne Metodologia

Licencja SEP

Kontrola niezbędności SEP

Ekstrakcja i analiza niezadeklarowanych patentów związanych ze standardami

Dlaczego warto wybrać konsultantów TT Do standardowego niezbędnego wyszukiwania patentów?
 • Kompleksowe standardowe repozytorium – XLSCOUT, które koreluje patenty, standardowe wkłady i SEP 
 • Zebrany kompleksowy zbiór danych obejmujący standardy, wkład w spotkania i e-maile ponad 10 SSO 
 • Kontrola niezbędności hybrydy poparta analizą ekspercką merytoryczną 
 • Analiza pierwszego cięcia oparta na sztucznej inteligencji 
 • Niezwykle wykwalifikowani inżynierowie z doświadczeniem w szerokim zakresie standardów technologicznych opracowanych przez różne organizacje ustalające standardy (SSO) 
 • Wewnętrzne repozytorium do ekstrakcji danych związanych z SEP, takich jak dokumenty ze spotkań, wersje robocze, zgłoszenia itp.  
 • Stawiamy Twoje cele na pierwszym miejscu w naszej strategii wyszukiwania, oferując dostosowane usługi i wskazówki. 
 • Wydajna i niedroga analiza patentów SEP przeprowadzona przez nasz doświadczony zespół przy użyciu danych wysokiej klasy. 
 • Zidentyfikuj optymalne możliwości inwestycji w badania i rozwój poprzez naszą wszechstronną analizę, analizę porównawczą i ocenę.  
 • Solidne strategie standardów SEP poprzez przegląd portfolio i mocnych i słabych stron konkurentów, dowodów stosowania i niezbędności standardów 

Kto to robi Służymy?

szkoła

Szkoła/Uniwersytety

fortunę 500

Organizacje z listy Fortune 500

startupy

Startups

Kancelarie Prawne

Kancelarie Prawne

Innowatorzy

Innowatorzy

Korporacje

Korporacje

Klienci Opinie
+
Wykonane projekty jakościowe
+
lata doświadczenia
+
KRAJE

Szukam:

-Potwierdź istotność dla grupy Kandydatów SEP 

-Odkryj niezadeklarowane SEP ukryte w Twoim portfelu własności intelektualnej   

- Zidentyfikować najnowsza wersja standardowego mapowania na Twoim SEP   

-  Znokautuj drapieżne SEP i zapisz Patent SEP koszt licencji   

Potwierdź istotność dla grupy Kandydatów SEP 

Odkryj niezadeklarowane SEP ukryte w Twoim portfelu własności intelektualnej   

-Zidentyfikować najnowsza wersja standardowego mapowania na Twoim SEP   

Znokautuj drapieżne SEP i zapisz Patent SEP koszt licencji   

Skorzystaj z usług konsultantów TT Standardowa niezbędna usługa patentowa
Grupa 377@2x

Doświadczony zespół ekspertów prawnych i technicznych specjalizujących się w SEP 

Grupa 378@2x

Kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie licencjonowania, składania i zarządzania patentami SEP

Grupa 379@2x

Konsultacje eksperckie w kwestiach prawnych związanych z SEP, w tym w zakresie zgodności z FRAND

Grupa 377@2x

Wspomagana sztuczną inteligencją, zastrzeżona platforma do oceny i zarządzania standardowymi patentami (SEP).

Chcesz znaleźć, chronić i zarabiać na swoich Portfel września?

Uczyć się więcej:

Walizka Badania naukowe

Latest blogi

W wiadomościach

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest patent niezbędny do spełnienia standardów (SEP)?​

Podstawowy patent standardowy (SEP) to patent zastrzegający wynalazek niezbędny do spełnienia normy. Normy te często odnoszą się do technologii, które są chronione systemem patentowym.â € <

 

Normy to wymagania techniczne lub specyfikacje, które mają na celu zapewnienie wspólnego projektu produktu lub procesu.

 

Patenty niezbędne do a standard i zostały przyjęte przez organizację ustanawiającą standardy (SSO), są znane jako SEP.

 

Krótko mówiąc, standardowy patent niezbędny (SEP) to patent, który można odpowiednio przypisać do obowiązkowej normy branżowej, tak że produkt zgodny z tą normą narusza patent.â € <

Jak działają patenty niezbędne do spełnienia standardów?

Standardowy patent zasadniczy zaczyna się od typowego patentu i staje się niezbędny dla danego standardu zwykle wtedy, gdy jeden z producentów uzna go za istotny. uczestniczący uczestnicy standardu.â € <

Co to jest zawyżenie deklaracji w SEP?

Zawyżanie deklaracji ma miejsce, gdy właściciel patentu twierdzi, że patenty są niezbędne dla normy, ale norma może zostać wdrożona bez pociągania za sobą konsekwencji patenty. Może to spowodować, że firmy będą negocjować i płacić za licencje, których nie potrzebują zapłacić i może mieć wpływ na przedsiębiorstwa przepłacać.â € <

Która organizacja ustala warunki licencji FRAND dla SEP w Indiach?​

Biuro Standardów Indyjskich (BIS)â € <

Jakie są główne kwestie związane z postępowaniami sądowymi dotyczącymi SEP?​
 • Zatrzymanie patentuâ € <
 • Baza tantiemâ € <
 • Układanie tantiemâ € <
 • Dostępność nakazu sądowego
Co to jest FRAND?

W ramach procesu ustanawiania standardów, a czasami w ramach procesu stwierdzania, że ​​patent jest niezbędny dla normy, autorzy technologii, którzy są właścicielami patentów na tę technologię, zgadzają się udzielić licencji na patent na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach, zgodnie z polityką organizacja ustanawiająca standardy, czasami określana w skrócie FRAND.â € <

 • Sprawiedliwy: Zwykle dość łatwo jest rozpoznać nieuczciwe wymogi licencyjne, np. żądanie koncesji, które nie są częścią umowy licencyjnej z licencjobiorcą lub powiązania udzielenia licencji z niepowiązanymi zobowiązaniami. Jednak sprawiedliwość jest subiektywna i trudniejsza do zdefiniowania.â € <
 • Rozsądny: To także teoria subiektywna. Dobrym punktem odniesienia przy ocenie zasadności byłoby porównanie, w szczególności z ogólną praktyką branżową przy omawianiu stawek opłat licencyjnych.â € <
 • Niedyskryminujące: Licencjobiorcy znajdujący się w podobnej sytuacji powinni zawsze otrzymywać te same warunki i stawki. Jeśli z jakiegoś powodu tak się nie stanie, to tam zawsze powinny istnieć obiektywne podstawy odmiennego traktowania.â € <
Czy można wymagać od firmy, aby udzieliła konkurencji licencji na swoje patenty niezbędne do spełnienia standardów (SEP)?

Tak, firmy posiadające SEP mogą być zobowiązane do udzielenia licencji na nie konkurentom na warunkach FRAND. Dzieje się tak dlatego, że SEP uważa się za niezbędne do zapewnienia zgodności ze standardami branżowymi, a odmowa dostępu do nich może zaszkodzić konkurencji i innowacjom na rynku. Warunki licencji muszą być jednak uczciwe i rozsądne oraz niedyskryminujące w stosunku do wszystkich stron ubiegających się o udzielenie licencji na technologię. 

Jakie są potencjalne konsekwencje dla firmy, która narusza zobowiązania FRAND w ramach swoich SEP?

Naruszenie zobowiązań FRAND w przypadku SEP może skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi dla firmy. W niektórych przypadkach firmie może grozić postępowanie sądowe z zakresu prawa antymonopolowego lub działania regulacyjne, jeśli dopuści się zachowań antykonkurencyjnych poprzez odmowę dostępu do swoich SEP lub pobranie dyskryminujących opłat licencyjnych. Dodatkowo naruszenie zobowiązań FRAND może zaszkodzić reputacji firmy i relacjom z partnerami branżowymi, wmoże to mieć wpływ na ich zdolność do konkurowania na rynku. 

W jaki sposób moduł wyszukiwania standardowego pomaga w wyszukiwaniu standardowych patentów podstawowych (SEP)?

Moduł Wyszukiwania Standardowego znacząco usprawnia wyszukiwanie standardowych patentów zasadniczych poprzez że potężne możliwości wyszukiwania. Zaawansowane operatory wyszukiwania umożliwiają tworzenie złożonych zapytań, zapewniając szybkie znalezienie najbardziej odpowiednich SEP. Co więcej, dokładny filtr dat pomaga zawęzić wyszukiwanie do konkretnego ramy czasowe, poprawiając dokładność wyników. 

Czym licencja patentowa SEP różni się od zwykłego licencjonowania patentowego?

Licencjonowanie patentów SEP zazwyczaj dotyczy patentów kluczowych dla standardów branżowych. Biorąc pod uwagę ich istotność, warunki licencji na SEP często muszą być sprawiedliwe, rozsądne i niedyskryminujące (FRAND), zapewniając wszystkim stronom w branży dostęp do technologii bez dyskryminacji i wygórowanych kosztów. Zwykłe licencje patentowe mogą nie być objęte takimi warunkami. 

Dlaczego firma może szukać wskazówek u konsultantów SEP?

Konsultanci SEP specjalizują się w zawiłościach Standard Essential Patents. Ze względu na wyjątkowy charakter i znaczenie SEP w różnych branżach często stosuje się wskazówki ekspertów poszukiwany aby kierować negocjacjami licencyjnymi, zarządzać potencjalnymi naruszeniami lub zrozumieć krajobraz SEP w określonej domenie technologicznej.

Jakie korzyści niesie ze sobą uzyskanie licencji SEP dla firmy?

Licencja SEP zapewnia a firma z prawne upoważnienie do wykorzystać i wdrożyć pewne opatentowane technologie kluczowe dla standardów branżowych. Pomaga to nie tylko w uniknięciu problemów związanych z naruszeniami, ale także zapewnia kompatybilność i interoperacyjność w branży, wspierając innowacje i rozwój rynku.

Czym proces patentowania SEP różni się od patentowania innych wynalazków?

Chociaż podstawowym procesem patentowania szczątki podobnie, patentowanie SEP (lub patentu SEP) obejmuje dodatkowy etap, w którym posiadacz patentu oświadcza organizacji ustanawiającej standardy (SSO), że patent jest niezbędny dla określonej normy branżowej. Deklaracja ta często jest połączona z umową o udzielenie licencji na SEP na warunkach FRAND.

Czy istnieją jakieś globalne organy regulacyjne nadzorujące licencjonowanie SEP?

Będąc tam nie jest stanowi jeden globalny organ nadzorujący licencjonowanie patentów SEP, różne regionalne i krajowe SSO odgrywają rolę w monitorowaniu SEP i zarządzaniu nimi. Organizacje takie jak 3GPP, IEEE i ETSI to niektóre z SSO, które posiadają ramy dla SEP. Ponadto konsultanci SEP często są na bieżąco z zmieniającym się krajobrazem i wytycznymi w różnych obszarach jurysdykcje.

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na konsultację i rozpocząć precyzyjne i przewidywalne kształtowanie standardowej strategii wyszukiwania niezbędnych patentów (SEP). 

Powiązane usługi

Komercjalizacja portfela patentowego

Wyszukiwanie naruszeń patentów

Optymalizacja portfela patentów

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  Zabezpiecz swoje innowacje i odblokuj potencjał rynkowy dzięki naszym Zintegrowane podejście AI.

  Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby skontaktować się z naszymi ekspertami

   Przekształcanie pomysłów w aktywa strategiczne

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy