Znaczenie analizy krajobrazu patentowego dla strategii biznesowej

Strona główna / Blog / Analiza krajobrazu / Znaczenie analizy krajobrazu patentowego dla strategii biznesowej

Połączenia inowość leży u podstaw procesu patentowego; nie może jednak samo w sobie zagwarantować sukcesu. Oprócz pracy nad wynalazkiem, rokTher podkład musi zostać pokryty, aby wesprzeć produkt końcowy. Organizacja stosuje różne środki, aby je zapewnić wyzywająca praca kończy się cennym patentem. Patent architektura krajobrazu jest jednym z takich narzędzi pomaga zwiększając swoje szanse na korzystny wynik.  

Spis treści

Co to jest krajobraz patentowy Analiza? 

Architektura krajobrazu patentowego zapewnia przegląd trendów biznesowych, naukowych i technologicznych, aby zapewnić decydentom głęboki wgląd. W tym wieloetapowym procesie gromadzone są odpowiednie dane z regionu geograficznego, branży lub technologii w celu przeglądu, uporządkowania i wyodrębnienia wartości dla organizacji. 

Oferując wgląd w aktualny krajobraz, Krajobraz patentowy Raporty (PLR) odgrywają zasadniczą rolę w minimalizacji ryzyka poprzez świadome podejmowanie decyzji. Zamiast polegać na intuicji lub sieciach osobistych, PLR (Patent Landscape Reports) wykorzystuje technologię do podejmowania kluczowych decyzji w oparciu o informacje oparte na danych.  

Źródłem gromadzenia danych w wyszukiwaniu krajobrazu patentowego są dokumenty patentowe i literatura niepatentowa. Publikacje, wnioski PCT (Układ o współpracy pacjentów), udzielone patenty, dokumenty po przyznaniu patentu, kody rodzaju, klasyfikacje, zastrzeżenia, cytaty itp. stanowią dokumenty patentowe podlegające przeglądowi. Stanowią one główne źródło raportów PLR. 

Literatura niepatentowa obejmuje czasopisma naukowe, publikacje z konferencji publicznych i ogłoszenia o badaniach, media społecznościowe, czasopisma itp. Stanowi to wtórne źródło badań w zakresie gromadzenia danych PLR. 

Znaczenie raportu dotyczącego kształtowania krajobrazu patentowego   

Zakres PLR waha się od szerokiego do wąskiego, w zależności od wymagań organizacyjnych. Niektóre raporty są tak obszerne, że nawet obejmują Swoboda działania i inne elementy peryferyjne. Niezależnie od zakresu, prime cel PLR jest pomagać w świadomym podejmowaniu decyzji. Strategiczne decyzje dotyczące inwestycji, badań i rozwoju, wprowadzenia na rynek nowych produktów i działań konkurencji są łatwiejsze dzięki PLR. Szczególnie w branżach opartych na technologii PLR są niezwykle przydatne do przesiewania ogromnej ilości danych i złożoności problemów przesłaniających proces podejmowania decyzji. Chociaż ryzyka nie można całkowicie wyeliminować, solidna analiza historii i trendów zwiększa prawdopodobieństwo pożądanego wyniku. 

Wykorzystanie PLR ​​do kształtowania strategii biznesowej 

PLR są niezbędnym sposobem uzyskania wglądu w różne aspekty, które wpływają na proces podejmowania decyzji. Poniżej znajdują się sposoby, w jakie może ulepszyć analizę biznesową: 

 1. Monitorowanie konkurencji 
  Analiza i monitorowanie konkurencji jest istotnym elementem strategii biznesowej. Biorąc pod uwagę, że żadna branża nie jest pozbawiona konkurencji, PLR jest obowiązkowy we wszystkich sektorach. Może zapewnić głęboki wgląd w sprzedaż, strategie i udział w rynku konkurencji. Możesz uzyskać istotne informacje na temat produktów, które Twój konkurent opracowuje lub zamierza rozwijać, jego strategicznych partnerstw/współpracy, wysiłków badawczo-rozwojowych, a także częstotliwości postępowań sądowych. Dane te można skutecznie wykorzystać do rozpoznania kolejnego ruchu i opracowania skutecznej strategii przeciwnej.  
 2. fuzje i przejęcia 
  W przypadku firm zorientowanych na technologię korzyści innowacyjne i dostosowanie są równie ważne, jak tradycyjne czynniki rynkowe i ekonomiczne. Dokonując technologicznego due diligence, mogą ocenić kompatybilność i określić, które spółki przejąć. Jeśli dwie firmy pracują nad podobnym tematem, mogą różnić się podejściem. Zrozumienie tej różnicy może uzasadnić fuzję, mając na uwadze wyższy cel. Za pomocą PLR firmy mogą zdobyć wiedzę na temat różnych aspektów i ocenić wpływ fuzji i przejęć. 
 3.  Badania i rozwój 
  Raporty PLR pomagają w mapowaniu patentów i aktywów posiadanych przez organizację. Pomaga to w identyfikacji luk lub „białych przestrzeni”, w które organizacja może się zapuścić. Podkreśla możliwości przyszłego wzrostu dostępne w danym sektorze, a także istniejącą presję konkurencji. Organizacje mogą również dowiedzieć się, czy dany obszar technologii przejdzie do komercjalizacji. Pomaga to skierować wysiłki we właściwym kierunku i opracować systematyczne podejście do inwestowania czasu i zasobów w realne opcje.  
 4. Spory sądowe i licencjonowanie 
  PLR ujawniają szczegółowe informacje o firmach, które projektują w pobliżu Twojego podstawowego adresu IP lub w jego pobliżu. Informacje te można wykorzystać do identyfikacji osób naruszających prawo, a także możliwości uzyskania licencji. Jeśli konkurent grozi wejściem na Twoje terytorium technologiczne lub już narusza tę technologię, można zastosować drogę sądową, aby uniemożliwić mu kradzież opatentowanej technologii. Alternatywnie właściciele patentów mogą udzielać licencji na swoją technologię podmiotom naruszającym prawo, a także start-upom, które odniosą korzyści z technologii i prawdopodobnie będą zainteresowane jej licencjonowaniem. Pomaga to zarabiać na wynalazku, zachowując jednocześnie prawa własności.  

zapewnienie Skuteczne raporty PLR 

Tworzenie raportów PLR jest procesem czasochłonnym i kosztownym, dlatego ważne jest, aby zapewniały one organizacji zadowalające wyniki. W raportach należy zadawać właściwe pytania, które dotyczą potrzeb organizacji. Odpowiednie odpowiedzi muszą być pod warunkiem, za te sprawozdania uzasadnieniem, które je skutecznie uzasadnia. Raporty spełniające te standardy są wysokiej jakości i niezwykle cenne w procesie decyzyjnym. 

Wnioski  

Raporty PLR są nieocenionym narzędziem umożliwiającym podejmowanie świadomych decyzji. Nie ma ustalonego wzorca PLA, każdy raport jest tworzony w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb organizacji i mając na uwadze różne cele. Jednak produkt końcowy jest zawsze dokumentem dostarczającym ukierunkowanych informacji/danych dostępnych dla organizacji. Uzyskane w ten sposób informacje mają ogromny wpływ na podejmowanie decyzji i można je wykorzystać do osiągnięcia znaczących korzyści teraźniejszości i przyszłości.  

Biorąc pod uwagę znaczenie PLR ​​dla formułowania polityki organizacyjnej, sporządzenie raportu należy powierzyć renomowanej i doświadczonej firmie. Zatrudnienie zaufanej firmy to pierwszy krok do zapewnienia owocnych wyników, które w dłuższej perspektywie zapewnią organizacji trwałe korzyści.  

O TTC

Nieustannie dostrzegamy wartość nowych technologii wdrażanych przez naszą wykwalifikowaną załogę kierowniczą z doświadczeniem przypominającym naszych profesjonalistów. Podobnie jak profesjonaliści z zakresu własności intelektualnej, których wspieramy, nasz głód rozwoju nigdy się nie kończy. IMPROWIZUJEMY, ADAPTUJEMY i WDRAŻAMY w sposób strategiczny.

Konsultanci TT oferuje szereg wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań do zarządzania własnością intelektualną, począwszy od

i wiele więcej. Dostarczamy rozwiązania pod klucz zarówno kancelariom prawnym, jak i korporacjom wielu branż.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy