Patenty Intela — najważniejsze spostrzeżenia i statystyki

Home / Trendy firmowe / Patenty Intela — najważniejsze spostrzeżenia i statystyki

Profil Intela

Intel Corporation, założona w 1968 roku, jest wiodącą światową firmą technologiczną, znaną ze swojej kluczowej roli w kształtowaniu przemysłu półprzewodników. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mikroprocesorów, zintegrowanych kart graficznych, chipsetów oraz szeregu produktów związanych z informatyką i komunikacją.  

Procesory Intel można znaleźć w szerokiej gamie urządzeń, od komputerów osobistych i serwerów po systemy wbudowane i urządzenia IoT, co czyni je kamieniem węgielnym nowoczesnej technologii komputerowej. Innowacje firmy odegrały kluczową rolę w rozwoju mocy obliczeniowej, efektywności energetycznej i łączności, ustanawiając firmę Intel jako kluczowego gracza w sektorze technologii.

Spis treści

 Kwantyfikacja patentów Intela

Portfolio patentów Intela na koniec 2023 r. stanowi świadectwo jego innowacyjności i wiodącej pozycji w branży, mogąc się pochwalić 13507 aktywny patent rodzin, 13911 które nie są już aktywne, oraz 7944 aż do. Ta imponująca kolekcja podkreśla znaczący globalny wpływ firmy Intel i jej niezachwiane zaangażowanie w rozwój technologii w różnych sektorach.

Skontaktuj się z naszym ekspertem, aby uzyskać pomoc

Ile patentów ma Intel?

Patenty Intela — najważniejsze spostrzeżenia i statystyki

Ten wykres kołowy pokazuje liczbę aktywnych, oczekujących i martwych patentów.

Intel mamy 21,451 żywych i 13,911 martwych rodzin patentowych

Ile patentów zgłaszał co roku firma Intel?

Patenty Intela — najważniejsze spostrzeżenia i statystyki

Ile patentów firmy Intel zgłoszonych jest w różnych krajach? 

Zgłoszono patenty Intela liczny kraje, co odzwierciedla jej obecność międzynarodową i strategiczne znaczenie ochrony jej wynalazków na całym świecie. Lista krajów firmy Intel na rok 2023 obejmuje główne rynki, na których działa firma Intel działa i utrzymuje pozycję lidera technologicznego. 

Klasyfikacja IPC Wise Trendy Patentowe według domeny technologicznej

Patenty Intela — najważniejsze spostrzeżenia i statystyki

Klasyfikacja IPC 

Kategoria 

Urządzenia do sterowania programowego, np. jednostki sterujące  

(G06F9) 

Szczegóły dotyczące półprzewodników lub innych urządzeń półprzewodnikowych  

(H01L23) 

Procesy lub aparatura specjalnie przystosowane do produkcji lub obróbki urządzeń półprzewodnikowych lub półprzewodnikowych lub ich części  

(H01L21) 

Szczegóły nieujęte w grupach i G06F3/00-G06F13/00 G06F21/00  

(G06F1) 

Dostęp, adresowanie lub alokacja w systemach lub architekturach pamięci  

(G06F12) 

Wzajemne połączenie lub przesyłanie informacji lub innych sygnałów pomiędzy pamięciami, urządzeniami wejścia/wyjścia lub jednostkami centralnymi  

(G06F13) 

Urządzenia wejściowe do przesyłania danych do przetworzenia do postaci możliwej do przetwarzania przez komputer; Układy wyjściowe do przesyłania danych z jednostki przetwarzającej do jednostki wyjściowej, np. układy interfejsów  

(G06F3) 

Urządzenia półprzewodnikowe specjalnie przystosowane do prostowania, wzmacniania, oscylacji lub przełączania i posiadające co najmniej jedną barierę skoku potencjału lub barierę powierzchniową; Kondensatory lub rezystory z co najmniej jedną barierą skoku potencjału lub barierą powierzchniową, np. warstwą zubożoną na złączu PN lub warstwą koncentracji nośnika; Szczegóły dotyczące ciał półprzewodnikowych lub ich elektrod  

(H01L29) 

Zarządzanie zasobami lokalnymi, np. wybór lub alokacja zasobów bezprzewodowych lub planowanie ruchu bezprzewodowego  

(H04W72) 

Układy, aparatura, obwody lub systemy nieobjęte żadną z grup H04L1/00-H04L27/00  

(H04L29) 

Patenty firmy Intel są różnorodne i obejmują szereg klasyfikacji IPC, od układów do sterowania programami, np. jednostek sterujących (G06F9) po układy, aparaturę, obwody lub systemy, nieobjęte ani jedną z grup H04L1/00-H04L27/00 (H04L29) . Intel statystyki pokazują, że firma nie tylko koncentruje się na bieżących potrzebach technologicznych, ale także toruje drogę do przyszłego rozwoju. 

Pojawiające się trendy w technologii komputerowej: widok porównawczy

Cecha 

G06F9 (Elektryczne systemy przetwarzania cyfrowego) 

H01L23 (Urządzenia półprzewodnikowe) 

Fokus Innowacji 

Optymalizacja sprzętu, przetwarzanie rozproszone, zarządzanie zasobami, wyspecjalizowane architektury dla AI 

Inżynieria materiałowa, produkcja urządzeń, miniaturyzacja, nowe funkcjonalności 

Kluczowy postęp technologiczny 

Przetwarzanie brzegowe dla aplikacji czasu rzeczywistego, Heterogeniczne architektury obliczeniowe, Akceleracja sprzętowa (GPU, FPGA) dla sztucznej inteligencji, Wirtualizacja i konteneryzacja (Kubernetes) 

Nowe technologie tranzystorowe (np. GaN, grafen), integracja i układanie 3D, zaawansowane techniki litograficzne (EUV), Integracja nowatorskich materiałów (np. spintronika) 

Podkategorie najpopularniejszych zgłoszeń patentowych (szacunkowe) 

Rozwiązania i bezpieczeństwo przetwarzania brzegowego, Zarządzanie zasobami w środowiskach zwirtualizowanych, Akceleracja sprzętowa dla AI, Rozproszone architektury obliczeniowe. 

Nowe technologie i metody wytwarzania tranzystorów, integracja 3D i techniki układania w stosy, Zaawansowane metody litograficzne, Integracja nowatorskich materiałów i funkcjonalności. 

Wpływ na branże 

Przetwarzanie w chmurze, centra danych, aplikacje AI/ML, obliczenia wysokiej wydajności, Internet rzeczy (IoT) 

Elektronika użytkowa, motoryzacja, telekomunikacja, przechowywanie danych, informatyka, energoelektronika 

Prognozowane przyszłe trendy 

Ciągły nacisk na wspólne projektowanie sprzętu i oprogramowania, wyspecjalizowane architektury obliczeniowe dla sztucznej inteligencji, głębszą integrację sztucznej inteligencji z zarządzaniem zasobami, ewolucję przetwarzania brzegowego i mgły obliczeniowej 

Rozwój tranzystorów nowej generacji, dalsza miniaturyzacja i skalowanie urządzeń, integracja nowych funkcjonalności (np. przetwarzanie neuromorficzne), eksploracja nowych materiałów i architektur urządzeń 

Porównując różne aspekty firmy Intel patenty, takie jak półprzewodnikowe układy scalone i urządzenia oraz cyfrowe przetwarzanie obrazu lub grafiki, podkreślają firma prognozowanie w obszarach takich jak uczenie maszynowe i obliczenia kwantowe. Tendencje te wskazują, gdzie wynalazki Intela kierują przyszłością technologii. 

Wybitne publikacje i częstotliwość cytowań

Poniższa tabela przedstawia patenty z większość liczba dalszych cytatów. Patenty te prawdopodobnie będą źródłem postępu w tej dziedzinie i można je uznać za wartościowe i kluczowe wynalazki. 

Wnioski

W latach 2013–2023 firma Intel Corporation portfolio patentowe prezentuje swój trwały wpływ i innowacyjność w branży technologicznej. Posiadając 13507 aktywnych rodzin patentów i znaczące zgłoszenia na głównych rynkach światowych, firma Intel demonstruje zaangażowanie w rozwój technologii w kluczowych obszarach, takich jak urządzenia półprzewodnikowe i architektury komputerowe.

Pomimo tendencji malejącej liczby udzielonych patentów, strategiczne skupienie się firmy na obszarach o dużym wpływie, takich jak cyfrowe przetwarzanie obrazu i energooszczędne projektowanie chipów, podkreśla jej rolę w kształtowaniu przyszłego postępu technologicznego. Patenty firmy Intel, zwłaszcza te często cytowane, podkreślają jej fundamentalny wkład i przewidywanie w rozwiązywaniu bieżących i pojawiających się trendów technologicznych.

Uwaga: te dane są pobierane od 2013 r. do 2023. 

O TTC

At Konsultanci TT, jesteśmy wiodącym dostawcą niestandardowej własności intelektualnej (IP), wywiadu technologicznego, badań biznesowych i wsparcia innowacji. Nasze podejście łączy narzędzia AI i modelu wielkojęzykowego (LLM) z ludzką wiedzą, dostarczając niezrównane rozwiązania.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów ds. własności intelektualnej, konsultantów technicznych, byłych egzaminatorów USPTO, europejskich rzeczników patentowych i nie tylko. Obsługujemy firmy z listy Fortune 500, innowatorów, kancelarie prawne, uniwersytety i instytucje finansowe.

Usługi:

Wybierz konsultantów TT, aby uzyskać dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania najwyższej jakości, które na nowo definiują zarządzanie własnością intelektualną.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy