Jak wyglądał krajobraz patentowy SBI?

Home / Trendy firmowe / Jak wyglądał krajobraz patentowy SBI?

 Profil SBI

State Bank of India (SBI) to największy bank w Indiach i międzynarodowa firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Bombaju. Została założona w 1955 roku i jest własnością rządu Indii. SBI oferuje szeroką gamę produktów i usług bankowych, w tym bankowość osobistą, bankowość korporacyjną, bankowość inwestycyjną i ubezpieczenia.

Posiadając ponad 22,000 58,000 oddziałów i 2023 98 bankomatów w całych Indiach, SBI ma silną pozycję na rynku krajowym. Według stanu na kwiecień XNUMX r. kapitalizacja rynkowa SBI wynosi około XNUMX miliardów dolarów, co czyni go jednym z najcenniejszych banków na świecie.  

Spis treści

Kwantyfikacja patentów SBI

Na koniec 2023 r. Portfolio patentów SBI robi wrażenie i liczy 206 patent rodzin globalnie. Należą do nich niektóre z najbardziej znanych wynalazków SBI, z 132 patent rodzin nadal żyje i 74 nie jest już aktywny. Odzwierciedla to status SBI jako znaczącego gracza w branży technologicznej, ze znaczną obecnością na liście różnych krajów SBI 2023, demonstrowanie globalny zasięg i wpływy. 

Skontaktuj się z naszym ekspertem, aby uzyskać pomoc

Ile patentów ma SBI?

Jak wyglądał krajobraz patentowy SBI?

Ten wykres kołowy pokazuje liczbę aktywnych, oczekujących i martwych patentów.

SBI ma 132 żywe i 74 martwe rodziny patentowe.

Ile patentów zgłaszało co roku SBI?

Jak wyglądał krajobraz patentowy SBI?

Ile patentów SBI składa się w różnych krajach? 

Złożono patenty SBI liczny kraje, co odzwierciedla jej obecność międzynarodową i strategiczne znaczenie ochrony jej wynalazków na całym świecie. Lista krajów SBI 2023 obejmuje główne rynki, na których działa SBI działa i utrzymuje pozycję lidera w przemysł autonomiczny. 

Jak wyglądał krajobraz patentowy SBI?

Klasyfikacja IPC Wise Trendy Patentowe według domeny technologicznej

Klasyfikacja IPC 

Kategoria 

Preparaty lecznicze zawierające organiczne składniki aktywne  

(A61K31) 

Leki specjalnego przeznaczenia, nieujęte w grupach A61P1/00-A61P41/00  

(A61P43) 

Preparaty lecznicze zawierające nieorganiczne składniki aktywne  

(A61K33) 

Leki przeciwnowotworowe  

(A61P35) 

Preparaty lecznicze otrzymywane przez obróbkę materiałów energią falową lub promieniowaniem cząsteczkowym  

(A61K41) 

Leki przeciwinfekcyjne, tj. antybiotyki, środki antyseptyczne, chemioterapeutyki  

(A61P31) 

Leki na zaburzenia immunologiczne lub alergiczne  

(A61P37) 

Analiza obrazu  

(G06T7) 

Preparaty lecznicze zawierające składniki aktywne nieujęte w grupach A61K31/00-A61K41/00  

(A61K45) 

Preparaty do badań in vivo  

(A61K49) 

SBI patenty są różnorodne i obejmują szereg klasyfikacji IPC Preparaty lecznicze zawierające organiczne składniki aktywne (A61K31) do Preparaty do badań in vivo (A61K49). SBI statystyki pokazują, że firma nie tylko koncentruje się na bieżących potrzebach technologicznych, ale także toruje drogę do przyszłego rozwoju.

Pojawiające się trendy w branżach: spojrzenie porównawcze

Cecha 

G06T7 (technologia komputerowa/przetwarzanie grafiki) 

A61K31 (technologia medyczna/farmaceutyka) 

Fokus Innowacji 

Postęp w renderowaniu i przetwarzaniu grafiki komputerowej 

Opracowywanie nowych leków i kompozycji farmaceutycznych 

Kluczowy postęp technologiczny 

Techniki śledzenia promieni w czasie rzeczywistym zapewniające większą wierność wizualną, obliczenia o wysokiej wydajności do przetwarzania grafiki (GPU), aplikacje rzeczywistości wirtualnej (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR), uczenie maszynowe do przetwarzania obrazów/wideo. 

Systemy dostarczania leków i mechanizmy kontrolowanego uwalniania, Nowe cele molekularne i mechanizmy działania, Biologia i terapie genowe, Medycyna personalizowana i terapie celowane. 

Najpopularniejsze podkategorie zgłoszeń patentowych  

Algorytmy śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, wysokowydajne architektury przetwarzania grafiki, technologie wyświetlania VR/AR, uczenie maszynowe w celu ulepszania obrazu/wideo. 

Systemy dostarczania leków, Nowe cele i mechanizmy molekularne, Biologia i terapie genowe, Diagnostyka/terapeutyka medycyny spersonalizowanej. 

Wpływ na branże 

Gry, rozrywka, media i produkcja, projektowanie i symulacja inżynieryjna, architektura i urbanistyka, wizualizacje naukowe. 

Farmacja i biotechnologia, urządzenia i diagnostyka medyczna, medycyna spersonalizowana i genomika, IT i zarządzanie danymi w służbie zdrowia. 

Prognozowane przyszłe trendy 

Ciągły nacisk na renderowanie w czasie rzeczywistym i wierność wizualną, Integracja sztucznej inteligencji w celu uzyskania bardziej realistycznej i interaktywnej grafiki, Przetwarzanie grafiki w chmurze w celu zapewnienia szerszej dostępności, Postęp w technologiach VR/AR dla różnych zastosowań. 

Rozwój nowych platform odkrywania leków (np. opartych na sztucznej inteligencji), Nacisk na medycynę precyzyjną i terapie celowane, Rosnące wykorzystanie leków biopodobnych, Rosnące znaczenie terapii skojarzonych. 

Porównując różne aspekty of SBI patenty, np Technologia komputerowa/przetwarzanie grafiki i Technologia medyczna/farmaceutyka podkreśla firmy przewidywanie w obszarach takich jak sztuczna inteligencja i technologie bezprzewodowe. Tendencje te wskazują, gdzie SBI wynalazki kierują przyszłością technologii.   

Wybitne publikacje i częstotliwość cytowań

Poniższa tabela przedstawia patenty z większość liczba dalszych cytatów. Patenty te prawdopodobnie będą źródłem postępu w tej dziedzinie i można je uznać za wartościowe i kluczowe wynalazki. 

Wnioski

Podsumowując Bank Stanu Indii (SBI) w ciągu dekady od 2013 do 2023 r. stworzyła imponujący portfel patentów, co świadczy o jej zaangażowaniu w innowacje i postęp technologiczny.  

Posiadając 206 rodzin patentów, w tym 87 aktywnych, SBI wniosło znaczący wkład w różne sektory, od preparatów leczniczych po technologię komputerową. Strategiczne skupienie się na różnorodnych obszarach technologicznych nie tylko wzmacnia pozycję SBI w sektorze bankowym, ale także wspiera jego wizję zrównoważonej przyszłości. Analiza ta ukazuje proaktywną rolę SBI w kształtowaniu trendów branżowych i jego potencjał wpływania na przyszłe wdrożenia technologiczne, podkreślając jego kluczową rolę w globalnym krajobrazie bankowym.      

Uwaga: dane te pochodzą z lat 2013–2023 na podstawie rodzin patentów.

O TTC

At Konsultanci TT, jesteśmy wiodącym dostawcą niestandardowej własności intelektualnej (IP), wywiadu technologicznego, badań biznesowych i wsparcia innowacji. Nasze podejście łączy narzędzia AI i modelu wielkojęzykowego (LLM) z ludzką wiedzą, dostarczając niezrównane rozwiązania.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów ds. własności intelektualnej, konsultantów technicznych, byłych egzaminatorów USPTO, europejskich rzeczników patentowych i nie tylko. Obsługujemy firmy z listy Fortune 500, innowatorów, kancelarie prawne, uniwersytety i instytucje finansowe.

Usługi:

Wybierz konsultantów TT, aby uzyskać dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania najwyższej jakości, które na nowo definiują zarządzanie własnością intelektualną.

Skontaktuj się z nami
Techspacera

Z 150 Milionn+ Patenty i 220 Milionn+ Publikacje badawcze w swojej bazie danych, zapewniaćs szybki i praktyczny wgląd w aktualne trendy i przyszłośćk technologii przez pryzmat technologii. 

Logo Korpusu

Nasz autorski tezaurus zawierający ponad 3 miliardy słów technicznych. Ten korpus techniczny pomaga naszym poszukiwaczom patentów szybko identyfikować synonimiczne i interoperacyjne słowa w celu kompleksowych wyszukiwań.

Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy