5 trendów w technologii gleby: pielęgnowanie rolnictwa na rzecz zrównoważonej przyszłości

Home / Blog / Analiza krajobrazu / 5 trendów w technologii gleby: pielęgnowanie rolnictwa na rzecz zrównoważonej przyszłości

Ewolucja krajobrazu rolniczego 

Globalny krajobraz rolniczy is w środku znacząca ewolucja, napędzana potrzebą zrównoważenia potrzeb rosnącej populacji z koniecznością ochrony środowiska. Technologia gleby wyłania się jako filar tej transformacji, kierując praktyki rolnicze w stronę zrównoważonego rozwoju. 

Spis treści

Dynamika rynku: trajektoria wzrostu 

Rynek technologii glebowych charakteryzuje się silnym wzrostem i może wkrótce wzrosnąć $ 40.7 mld 2022 do przewidywanego $ 57.1 mld 2028, przy stałej złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) 4.5%.  

Ta trajektoria finansowa podkreśla zmieniający się paradygmat w rolnictwie, gdzie coraz częściej poszukuje się innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać wyzwaniom związanym z żyznością gleby, erozją, zagęszczeniem i ogólnym stanem gleby. 

Krajobraz patentowy branży innowacji w zakresie gleby 

Poruszanie się po krajobraz patentowy branży innowacji glebowych odsłania całą gamę pomysłowych rozwiązań. Od bioinokulantów po robotykę — poznaj obszar intelektualny kształtujący zrównoważone rolnictwo. 

Podsumowanie portfela 

Trendy w technologii gleby: pielęgnowanie rolnictwa na rzecz zrównoważonej przyszłości

Załamanie technologii 

Trendy w technologii gleby: pielęgnowanie rolnictwa na rzecz zrównoważonej przyszłości

Trend powodzenia zgłoszeń patentowych   

Trendy w technologii gleby: pielęgnowanie rolnictwa na rzecz zrównoważonej przyszłości

Trendy w technologii gruntów 2023 

W stale zmieniającym się krajobrazie rolnictwa rok 2023 świadkowie głęboka zmiana wynikająca z przełomowych technologii glebowych. Od innowacyjnych podejść do sekwestracji dwutlenku węgla po transformacyjną rekultywację gleby, kontrolę zagęszczenia, zapobieganie erozji i zarządzanie płodnością, technologie i gracze przodują w redefiniowaniu zrównoważonych praktyk rolniczych. 

1. Sekwestracja węgla w gospodarowaniu glebą 

Poprawa zdolności gleby do wchłaniania i zatrzymywania węgla z biomasy roślinnej ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rolnictwa. Proces ten nie tylko przyczynia się do sekwestracji węgla, ale także pomaga w restytucji zdegradowanych gleb, wzmacniając uprawy przed skutkami zarówno susz, jak i ulewnych opadów.  

W królestwie start-upy zajmujące się gospodarką glebąrosnącą tendencją jest promowanie i zachęcanie do sekwestracji dwutlenku węgla w glebie. Te start-upy wykorzystują różnorodne platformy do pomiaru, monitorowania, weryfikacji i nagradzania rolników stosujących praktyki podnoszące poziom węgla w glebie.  

Co więcej, niektóre start-upy ułatwiają połączenia między rolnikami a nabywcami, którzy płacą za kredyty węglowe w glebie, zapewniając mechanizm kompensacji własnych emisji. 

CapChar: Pionierska sekwestracja węgla organicznego w glebie 

CapChar, innowacyjny start-up z siedzibą w Wielkiej Brytanii, stoi na czele sekwestracji węgla organicznego w glebie. Firma wykorzystuje technologię pieca pirolitycznego do przetwarzania zrębków drzewnych niskiej jakości na biowęgiel. Jest to proces, który nie tylko zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, ale także znacznie zwiększa żyzność gleby.  

Opatentowana technologia pieca opracowana przez CapChar skutecznie suszy i poddaje pirolizie mokre zrębki w jednym naczyniu, uzyskując wysokiej jakości biowęgiel. Dzięki uprawie biowęgla CapChar umożliwia właścicielom gruntów, rolnikom i przedsiębiorstwom zmniejszenie ich śladu węglowego, jednocześnie dbając o zdrowie gleby. 

Fotonom: Transformacyjne postępy w mikrobiologicznej sekwestracji gleby 

Photonome, dynamiczny start-up z siedzibą w USA, napędza innowacje w zakresie mikrobiologicznej sekwestracji gleby. Firma koncentruje się na rozwoju naturalnych konsorcjów drobnoustrojów, które rolnicy wykorzystują jako molekularną roślinę okrywową.

Mikroorganizmy te odgrywają wieloaspektową rolę, wiążąc azot, sekwestrując węgiel w glebie i poprawiając stan gleby poprzez poprawę dostępności składników odżywczych i zatrzymywania wody. Zastosowanie tych drobnoustrojów po zbiorach przynosi korzyści agronomiczne, ponieważ drobnoustroje aktywnie sekwestrują węgiel atmosferyczny w sezonie wegetacyjnym.  

Zmagazynowany węgiel wzbogaca glebę jako materię organiczną, jednocześnie redukując emisję gazów cieplarnianych i poprawiając plony. Rozwiązanie Photonome oferuje rolnikom opłacalny, przyjazny dla środowiska i skalowalny sposób na zwiększenie plonów i jakości gleby, a wszystko to przy jednoczesnej minimalizacji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszeniu uzależnienia od nawozów. 

2. Praktyki w zakresie rekultywacji i odtwarzania gleby 

Zanieczyszczenie gleby wynikające z działalności antropogenicznej, takiej jak procesy przemysłowe, niewłaściwe usuwanie odpadów i niektóre praktyki rolnicze, stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemów.  

W odpowiedzi na to startupy przodują rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie rekultywacji i rekultywacji gleby, stosując takie metody, jak bioremediacja, fitoremediacja, nanoremediacja i remediacja elektrokinetyczna. 

Bioremediacja i fitoremediacja: zielone podejście do zdrowia gleby 

Startupy opowiadają się za bioremediacją – procesem, w którym specjalnie zaprojektowane drobnoustroje rozkładają zanieczyszczenia w glebie, skutecznie przywracając jej strukturę i różnorodność mikrobiologiczną.  

Fitoremediacjakolejne ekologiczne rozwiązanie polega na wykorzystaniu roślin do pochłaniania i gromadzenia zanieczyszczeń, w sposób naturalny oczyszczając glebę. Podejścia te nie tylko łagodzą zobowiązania środowiskowe, ale także zapewniają zrównoważone alternatywy dla konwencjonalnych metod rekultywacji gleby. 

Nanoremediacja i remediacja elektrokinetyczna: odsłonięcie granic technologicznych 

W pogoni za najnowocześniejszymi rozwiązaniami start-upy sięgają po nanorekultywację, wykorzystując nanocząstki lub nanomateriały do ​​skutecznego ukierunkowania i neutralizacji zanieczyszczeń.  

Ponadto obiecującą technologią staje się rekultywacja elektrokinetyczna, polegająca na wykorzystaniu prądów elektrycznych do odkażania źródeł gleby. Te zaawansowane metody pokazują zaangażowanie branży w przesuwanie granic innowacji w renaturyzacji gleby. 

Wyzwania miejskie: rekultywacja gleby dla zdrowia ludzkiego 

Na obszarach miejskich, gdzie metale ciężkie i zanieczyszczenia zagrażają integralności gleby, działalność rolnicza może stwarzać ryzyko dla zdrowia ludzkiego. Działania na rzecz rekultywacji i odtwarzania gleby odgrywają kluczową rolę w minimalizowaniu tych zagrożeń, zapewnieniu zdrowia publicznego i jednoczesnym zwiększeniu plonów rolnych. 

Innowacje związane z Ziemią stałą: cuda mikrobiologiczne dla zdrowia gleby 

Kanadyjski start-up Fixed Earth Innovations przewodzi w dziedzinie mikrobiologicznej rekultywacji gleby. Wykorzystując specjalnie zaprojektowane mikroorganizmy, startup oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązanie umożliwiające degradację substancji zanieczyszczających i zwiększenie żyzności gleby. Rozmieszczenie tych drobnoustrojów jest dostosowywane do konkretnego miejsca, zapewniając ukierunkowane podejście do przywracania zdrowia mikroorganizmów w glebie.  

Fixed Earth Innovations zajmuje się spektrum zanieczyszczeń, w tym węglowodorami, zasoleniem, sulfolanem oraz substancjami per- i polifluoroalkilowymi (PFAS), zmniejszając odpowiedzialność za środowisko i promując zrównoważone praktyki rolnicze. 

GRT: Pionierskie płukanie gleby na rzecz zrównoważonego rozwoju budownictwa 

GRT, kolejny kanadyjski startup, specjalizuje się w rekultywacji gleby na placach budowy, koncentrując się na zrównoważonym ponownym wykorzystaniu nadmiaru lub zanieczyszczonej gleby. Wyróżnia je opatentowana technologia mycia gleby, myjąc, sortując i ponownie włączając glebę do różnych projektów budowlanych.  

Takie podejście minimalizuje ilość odpadów, które w przeciwnym razie trafiałyby na składowiska. Zakład regeneracji zasobów GRT zapewnia skuteczne przesiewanie i sortowanie składników gleby, w tym skał, żwiru, piasku i gliny, tworząc system o zamkniętym obiegu, który znacznie zmniejsza wpływ na środowisko, obniża koszty utylizacji i zapewnia budowniczym czyste kruszywo budowlane. 

3. Kontrola zagęszczenia gleby 

Szkodliwy wpływ zagęszczonej gleby na infiltrację wody, wzrost korzeni, plony i jakość, w połączeniu ze zwiększoną erozją i spływem, podkreślają kluczowe znaczenie kontroli zagęszczenia gleby we współczesnym rolnictwie.  

Innowacyjne rozwiązania mają na celu zwiększenie zdolności gleby do zatrzymywania wody poprzez zapobieganie lub łagodzenie zagęszczenia gleby. Praktyki w zakresie kontrolowanego ruchu drogowego (CTF), ograniczające ruch ciężkich maszyn do określonych pasów na polu, przyczyniają się do tych wysiłków.  

Ponadto start-upy przodują w opracowywaniu pojazdów autonomicznych lub półautonomicznych, wykorzystując techniki rolnictwa precyzyjnego do wykonywania zadań bez zagęszczania gleby. Nowe metody, takie jak napowietrzanie gleby, ułatwiają lepszą penetrację powietrza, wody i składników odżywczych, skutecznie zmniejszając zagęszczenie. 

Zielona farma Robotyka: Innowacje oparte na kablach dla zrównoważonego rolnictwa 

Francuski start-up Greenfarm Robotics wprowadza pionierskiego robota do kontroli zagęszczenia, cuda napędzanego linkami, zaprojektowanego, aby uczynić rolnictwo bardziej zrównoważonym i zapobiegać zagęszczaniu gleby. Działając płynnie na różnych typach gleby i na zboczach, robot ten wykonuje różne prace rolnicze za pomocą wciągarek umieszczonych na masztach i kablach.  

Działając autonomicznie w zależności od warunków pogodowych i czasowych, robot kontrolujący zagęszczenie minimalizuje potrzebę stosowania środków chemicznych, rozwiązując jednocześnie problemy z zagęszczeniem gleby.  

W ten sposób nie tylko poprawia jakość plonów i plony, ale także zapewnia opłacalne, modułowe i wydajne rozwiązanie dla rolników i właścicieli gruntów, którzy chcą zmniejszyć ruch pieszy i opon na glebie, chroniąc w ten sposób zdrowie gleby. 

Rolnictwo Verge: platforma startowa do efektywnego planowania ścieżki w gospodarstwie 

W Kanadzie firma Verge Agriculture przejmuje inicjatywę dzięki Launch Pad, interaktywnej platformie przeznaczonej do planowania i optymalizacji ścieżek gospodarstw. Integrując inteligencję geoprzestrzenną i symulacje planowania ścieżki, platforma ta jest przeznaczona zarówno dla pracowników, jak i robotów.  

Po utworzeniu map gleby rolnicy mogą modyfikować i optymalizować układy torów, aby dostosować je do swoich unikalnych wymagań, zapewniając wydajną pracę na polu. Innowacyjne rozwiązanie Verge Agriculture umożliwia rolnikom szczegółowe planowanie swoich działań, ograniczając ruch pieszy i łagodząc ugniatanie gleby.  

To nie tylko obniża koszty produkcji, ale także przyczynia się do zachowania zdrowia gleby i zapobiegania erozji. 

4. Zapobieganie erozji gleby 

Ponieważ erozja gleby stanowi poważne zagrożenie dla jakości i produktywności gleby, innowacyjne start-upy odgrywają wiodącą rolę w opracowywaniu środków zapobiegawczych przeciwko erozji wodnej i wietrznej. Inicjatywy te mają na celu ochronę gleby, zwiększenie jej stabilności i ograniczenie erozji poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących ze źródeł biodegradowalnych.

Technologie takie jak hydrosiew i uprawa zbóż zapobiegających erozji przyczyniają się do stabilizacji powierzchni gleby, zachowania żyzności gleby, poprawy jakości wody i ochrony środowiska. 

SymFonio: Uprawa Fonio Przeciw erozji gleby 

Pochodzący z Holandii SymFonio wprowadza rewolucyjne rozwiązanie w walce z erozją gleby — Fonio, ziarno rolne uprawiane w Afryce. To bezglutenowe i pożywne ziarno rośnie na piaszczystej glebie bez potrzeby stosowania nawozów i pestycydów.  

System głęboko korzeniowy Fonio przeciwdziała pustynnieniu i erozji, co czyni go nieocenionym sojusznikiem w walce z degradacją gleby. Dzięki krótkiemu okresowi wegetacyjnemu i odporności na trudne warunki środowiskowe SymFonio oferuje rolnikom zrównoważoną i opłacalną strategię zwalczania erozji gleby i pustynnienia.  

Inicjatywa ta nie tylko chroni zdrowie gleby, ale także wprowadza do krajobrazu rolniczego uprawy o wysokiej wartości, odporne na suszę. 

Wody w glebie: Uratuj – Mikronizowany roztwór do kontroli erozji gleby 

Brytyjski start-up Soilwater przedstawia Rescaype, rewolucyjne rozwiązanie w zakresie kontroli erozji gleby, dostosowane do potrzeb rolnictwa i ogrodnictwa. Ta mikronizowana i biodegradowalna formuła czerpie inspirację z poliakryloamidu modyfikowanego lantanem (la-PAM), polimeru przeznaczonego do kontaktu z żywnością, znanego ze swoich właściwości flokulacji cząstek gleby.  

Po zintegrowaniu z glebą Rescaype ułatwia zatrzymywanie wilgoci i składników odżywczych w glebie, ograniczając spływ i wymywanie. Rezultatem jest wymierna poprawa plonów i jakości plonów, łagodzenie negatywnych skutków susz i powodzi.  

Pomagając rolnikom i zarządcom gruntów w ograniczaniu erozji i eutrofizacji, Soilwater nie tylko oszczędza koszty, ale także przyczynia się do trwałej poprawy produktywności gleby. 

5. Zarządzanie żyznością gleby 

Rolnicy wykorzystują najnowocześniejsze technologie i techniki zarządzania żyznością gleby, aby zwiększyć produktywność i żyzność gleby. Stosowanie bionawozów zawierających pożyteczne mikroorganizmy zyskuje coraz większą popularność wśród właścicieli gruntów.  

Te bionawozy odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu dostępności niezbędnych składników odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas, jednocześnie poprawiając strukturę, zdrowie i odporność gleby.  

Startupy są pionierami ulepszaczy gleby pochodzących ze źródeł naturalnych lub syntetycznych, stosując je poprzez opryski dolistne lub ulepszanie gleby. Dodatki te nie tylko przyczyniają się do efektywności zarządzania żyznością gleby, ale także są zgodne z praktykami przyjaznymi dla środowiska. 

Puna Bio: Rewolucyjne wzbogacanie gleby za pomocą bioinokulantów 

Argentyński start-up Puna Bio przoduje w ulepszaniu gleby, oferując szereg środków biologicznych dostosowanych do wzbogacania gleby.  

Te bioinokulanty i biologiczne środki grzybobójcze mają na celu nie tylko zwiększanie żyzności gleby, ale także zwiększanie plonów, ograniczanie stosowania nawozów i przywracanie zdegradowanej gleby dotkniętej zasoleniem lub erozją. Podejście Puna Bio opiera się na izolowaniu i formułowaniu ekstremofili – starożytnych drobnoustrojów znanych z życia w ekstremalnych warunkach.  

Stosowane podczas zaprawiania nasion bioinokulanty znacząco zwiększają masę, długość i gęstość korzeni, jednocześnie poprawiając zdrowie i odporność gleby. 

Skarbiec Czarnego Złota: Wykorzystanie mądrości natury za pomocą organicznych odlewów robaków 

W Stanach Zjednoczonych Black Gold Trove wprowadza organiczne i naturalne rozwiązanie zarządzania żyznością gleby – organiczne odlewy robaków. Wykorzystując wermikompost, Black Gold Trove wykorzystuje odchody dżdżownic do wzbogacania gleby w składniki odżywcze i pożyteczne mikroorganizmy.  

Ta ekologiczna alternatywa dla komercyjnych nawozów jest produkowana bez pestycydów, dodatków chemicznych i organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Wysokiej jakości odlewy robaków nie tylko wspomagają wzrost roślin, ale także przyczyniają się do ogólnej żyzności gleby, zapewniając zrównoważony i skuteczny sposób wspierania przedsięwzięć rolniczych. 

Podsumowanie: Torowanie drogi do transformacji rolnictwa 

W symfonii trendów w technologii gleby krajobraz 2023 obiecuje harmonijne połączenie innowacji i zrównoważonego rozwoju. Gdy podążamy tą ewolucją, od świadomego klimatycznie tańca sekwestracji dwutlenku węgla po zaaranżowaną renaturyzację zanieczyszczonych gleb, każdy krok ucieleśnia zaangażowanie na rzecz bardziej zielonych pastwisk.  

W miarę jak patenty się rozwijają, odsłaniając bogaty zbiór intelektualnych wysiłków, staje się jasne, że narracja dotycząca technologii gleby to nie tylko trend – to zmiana paradygmatu. Prognozowany wzrost rynku przygotowuje grunt pod przyszłość, w której pielęgnowanie bogactw ziemi płynnie łączy się z zachowaniem jej istoty. 

O TTC

At Konsultanci TT, jesteśmy wiodącym dostawcą niestandardowej własności intelektualnej (IP), wywiadu technologicznego, badań biznesowych i wsparcia innowacji. Nasze podejście łączy narzędzia AI i modelu wielkojęzykowego (LLM) z ludzką wiedzą, dostarczając niezrównane rozwiązania.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów ds. własności intelektualnej, konsultantów technicznych, byłych egzaminatorów USPTO, europejskich rzeczników patentowych i nie tylko. Obsługujemy firmy z listy Fortune 500, innowatorów, kancelarie prawne, uniwersytety i instytucje finansowe.

Usługi:

Wybierz konsultantów TT, aby uzyskać dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania najwyższej jakości, które na nowo definiują zarządzanie własnością intelektualną.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy