Dodaj wartość do procesu rozwoju produktu dzięki tym 5 wskazówkom

Home / Blog / Własność intelektualna / Dodaj wartość do procesu rozwoju produktu dzięki tym 5 wskazówkom

TPierwszym etapem procesu rozwoju nowego produktu jest co decyduje o efekcie końcowym produktu. Na tym etapie uwzględniane są wszystkie istotne kroki związane z przełożeniem wizji produktu na rzeczywistość. To sprawia, że ​​etap rozwoju produktu jest niezwykle istotny dla przedsiębiorstwa. Poniżej omawiamy kroki związane z proces badań i rozwoju produktów, podróż od pomysłu do produktu końcowego oraz wskazówki dotyczące optymalizacji całego procesu z uwzględnieniem specyfikacji technicznych związanych z własnością intelektualną. 

Spis treści

Ramy sześciu kroków

Proces rozwoju produktu można podzielić na 6 etapów, które usprawniają proces i pomagają wypuścić na rynek innowacyjny i unikalny produkt. Tutaj podsumowujemy jaki jest pierwszy etap procesu rozwoju nowego produktu wraz z pozostałymi 5 etapami:  

Na tym etapie przeprowadza się burzę mózgów, mając na uwadze cele biznesowe, rynek docelowy itp. Aby przyjąć najbardziej wykonalny pomysł, można zastosować różne narzędzia i zasoby.  

Nazywany także etapem odkrywania, tutaj przeprowadzana jest szczegółowa analiza technicznych, marketingowych i biznesowych aspektów produktu. Makiety, prototypy i projekty służą do opracowania produktu i określenia jego podstawowej funkcjonalności.  

Prowadzone są intensywne badania rynku, aby zrozumieć krajobraz konkurencyjny i ocenić, gdzie pasuje on odpowiednio na rynku. Celem jest stworzenie produktu do masowej produkcji. 

Po stworzeniu prototypu na etapie projektowania nadawane są mu ostatnie poprawki, które pomagają udoskonalić produkt. Są różne testy przeprowadzone a opinie konsumentów są wykorzystywane do jego doskonalenia i ulepszania. 

Na tym etapie jest już produkt końcowy gotowy i należy ustalić strategię marketingową. Można przeprowadzić marketing testowy, aby przewidzieć skuteczność planu wprowadzenia na rynek, a także produktu na rynku.  

Ostatni etap rozwoju produktu polega na przeniesieniu specyfikacji itp. do produkcji, opracowaniu ostatecznego planu marketingowego i operacjonalizacji całego procesu.  

Etapy procesu rozwoju produktu

Powyższy obraz jest przykładem schematu blokowego inteligentnej automatycznej pomocy (US20120016678A1) 

5 wskazówek dotyczących własności intelektualnej, które pomogą przyspieszyć proces rozwoju produktu:

Te 5 wskazówek może pomóc firmom wykorzystać etap rozwoju produktu do synchronizacji z celami organizacji w zakresie praw własności intelektualnej: 

Aby odnieść sukces w wysoce konkurencyjnym krajobrazie patentowym, organizacje muszą stale ewoluować i akceptować zmiany. Solidny pomysł jest podstawą całego procesu i pomaga zidentyfikować pierwszy etap procesu rozwoju produktu. Zbudowanie mechanizmu zachęcania i promowania pomysłów pracowników pomaga stworzyć wiarygodną pulę pomysłów w firmie. Wykorzystując pomysły pracowników, organizacja może generować świeże i merytoryczne pomysły, które są unikalne i dostępne wyłącznie dla firmy.  

Ponieważ rodzą się one w organizacji, ochrona tych pomysłów na etapie inicjacji jest możliwa i zwiększa bezpieczeństwo IP.  

W miarę jak zacierają się granice między strategiami własności intelektualnej i strategiami biznesowymi, ich łączenie staje się powszechną praktyką w organizacjach. Prawa własności intelektualnej mogą być chronione w formie patentów, znaków towarowych, praw autorskich i tajemnic handlowych. Wybór odpowiedniego rodzaju ochrony będzie zależał od obecnych i przyszłych celów biznesowych firmy.  

Opatentowując wynalazek, firmy mają dwie możliwości, tj. drogę stanowiącą tajemnicę handlową i drogę patentową. Wybór pomiędzy nimi będzie zależał od kształtu, jaki przybierze produkt końcowy. Dlatego najlepiej poczekać do późniejszych etapów, kiedy wszystkie wymagania dotyczące zgłoszenia patentowego produktu będą gotowe. Charakter wynalazku, analiza konkurencji, prawdopodobieństwo powstania podobnych dzieł przez inne firmy/niezależnych twórców itp. to kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę podejmując tę ​​ważną decyzję.  

Ponieważ firmy domagają się patentów i opracowują wynalazki w zawrotnym tempie, bycie na bieżąco na każdym etapie jest koniecznością. Aby zapewnić naprawdę konkurencyjne i ulepszone skrzydło badawczo-rozwojowe, konieczne jest wykorzystanie informacji o własności intelektualnej na etapie opracowywania produktu. Dokumenty patentowe mogą ujawnić istotne informacje na temat najnowszych dostępnych technologii, zapobiegając w ten sposób marnowaniu zasobów w momencie opracowywania produktu. Dostarcza także pomysłów, które mogą ulepszyć konstrukcję produktu lub pomóc w obniżeniu kosztów jego wytworzenia. Ostatecznie pomoże to nie tylko w zmniejszeniu wydatków, ale także w przyspieszeniu wypuszczenia produktu na rynek.  

 

Na tym etapie należy ocenić każdą istniejącą własność intelektualną, która nie ma wpływu na cykl rozwoju produktu. Na etapie początkowym lub na etapie przeglądu ważne jest rozważenie wykonalności istniejących IP i posortowanie ich na podstawowe i inne. Po zidentyfikowaniu własności intelektualnej innej niż podstawowa należy przeprowadzić wycenę ekspercką, aby podjąć ostateczną decyzję o udzieleniu im licencji zewnętrznej. Znaczenie tego etapu polega na jego zdolności do obniżenia całkowitych kosztów związanych z etapem rozwoju produktu.  

Umowa wzajemnej licencji pozwala jednej stronie korzystać z opatentowanej technologii drugiej. Stanowi to doskonały sposób na dostęp do najnowszej technologii bez konieczności poświęcania dodatkowego czasu i zasobów niezbędnych do jej stworzenia. W niektórych przypadkach umowa może być również nieodpłatna, dając licencjobiorcy dodatkowe korzyści pieniężne. Takie porozumienia są również nazywane pulami patentów i oferują scenariusz korzystny dla obu stron. Decydując się na korzystanie z licencji krzyżowych, ważne jest, aby skonsultować się z prawnikami, aby zdecydować, jaki rodzaj umowy należy zawrzeć, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie.  

Reasumując

Powyższe wskazówki mogą być bardzo pomocne dla firm w usprawnianiu etapu rozwoju produktu. Oprócz powyższych czynników, zdolność firmy do wykorzystania istniejącej własności intelektualnej jest decydującym czynnikiem decydującym o powodzeniu procesu rozwoju.  

O TTC

Nieustannie dostrzegamy wartość nowych technologii wdrażanych przez naszą wykwalifikowaną załogę kierowniczą z doświadczeniem przypominającym naszych profesjonalistów. Podobnie jak profesjonaliści z zakresu własności intelektualnej, których wspieramy, nasz głód rozwoju nigdy się nie kończy. IMPROWIZUJEMY, ADAPTUJEMY i WDRAŻAMY w sposób strategiczny.

Konsultanci TT oferuje szereg wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań do zarządzania własnością intelektualną, począwszy od

i wiele więcej. Dostarczamy rozwiązania pod klucz zarówno kancelariom prawnym, jak i korporacjom wielu branż.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy