Zrozumienie znaczenia okresowych audytów własności intelektualnej dla Twojej firmy

Strona główna / Blog / Komercjalizacja portfela patentowego / Zrozumienie znaczenia okresowych audytów własności intelektualnej dla Twojej firmy

Przed nastaniem ery Internetu firmy skupiały się bardziej na aktywach materialnych, takich jak grunty, maszyny itp., niż na dobrach niematerialnych. Dopiero po boomie internetowym w latach 1990. własność intelektualna stała się istotnym elementem zysków firmy. Patenty, tajemnice handlowe, prawa autorskie i znaki towarowe to różne rodzaje własności intelektualnej będące własnością przedsiębiorstw. Solidny portfel własności intelektualnej dodaje ogromnej wartości przedsiębiorstwu, czyniąc go bardziej konkurencyjnym i zyskownym. W miarę jak firmy zaczynają zdawać sobie sprawę ze znaczenia własności intelektualnej dla swojego sukcesu komercyjnego, zapotrzebowanie na audyty własności intelektualnej wzrosło. Znaczenie audytów własności intelektualnej jest realizowany przez duże firmy z rozbudowanym portfolio, a także start-upy oraz małe i średnie firmy, które rozpoczynają swoją przygodę z IP.   

Spis treści

Poniżej omawiamy dziedzinę audytów własności intelektualnej wraz z ich znaczeniem, rodzajami, kosztami i znaczeniem dla odniesienia sukcesu w biznesie.  

Czym jest panel Audyt IP? 

An Audyt własności intelektualnej to procedura przeprowadzana przez profesjonalnych audytorów w celu systematycznego przeglądu i analizy patentów firmy. Cała własność intelektualna należąca do firmy jest oceniana pod kątem zarządzania ryzykiem, rozwiązywania problemów i wdrażania najlepszych praktyk. Aby przeprowadzić audyt własności intelektualnej, sporządzana jest inwentaryzacja zasobów własności intelektualnej firmy. Następnie sprawdza się je pod kątem wykorzystanej i niewykorzystanej własności intelektualnej, prawowitości własności intelektualnej oraz przypadków naruszeń. Taka ocena pomaga przedsiębiorstwom podejmować świadome decyzje i formułować skuteczne strategie własności intelektualnej.  

Rodzaje audytu IP 

 • Ogólne: Nowe firmy lub te, które rozważają nowe podejście marketingowe, zasady własności intelektualnej, standardy lub większe reorganizacje, wybierają tego typu uogólnioną własność intelektualną. Ma szeroki zakres i dotyka różnych aspektów. 
 • Oparta na zdarzeniach: znana również jako IP Due Diligence, IP oparta na zdarzeniach jest wykonywana w szczególnych okolicznościach, takich jak fuzje i przejęcia, wprowadzanie IPO, wprowadzanie nowego produktu/usługi, licencjonowanie własności intelektualnej oraz w przypadkach upadłości. Celem jest ocena wartości i ryzyka związanego z aktywami własności intelektualnej firmy.  
 • Ograniczone: Ograniczone audyty własności intelektualnej mają wąski zakres i ograniczają się do oszacowania konkretnego zasobu własności intelektualnej. Określanie obrotu osobistego, zgłoszenia dotyczące własności intelektualnej za granicą, przygotowanie do postępowania sądowego itp. to tylko niektóre z przypadków, w których stosowana jest ograniczona własność intelektualna.   

Importujnce Audytów IP 

Audyty własności intelektualnej mogą być skarbnicą informacji i spostrzeżeń na temat własności intelektualnej firmy. Przeprowadzanie okresowego audytu własności intelektualnej ma kilka korzyści:   

 1. Identyfikacja adresu IP: Firmy mogą dowiedzieć się o własnej i licencjonowanej własności intelektualnej podczas przeprowadzania audytu. Pomaga im to w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych ze sprzedażą, licencjonowaniem lub czerpaniem zysków z własności intelektualnej w inny sposób. Inne pakty związane z własnością intelektualną, takie jak umowy licencyjne, umowy NDA, transfer technologii, umowy o pracę itp. również podlegają przeglądowi, aby upewnić się, że nie zostały naruszone.  
 2. Odkrywanie możliwości zysku: Odpowiednio przeprowadzony audyt własności intelektualnej nie ogranicza się tylko do przeglądu własności intelektualnej firmy, ale przeprowadza także analizę rynku w celu ujawnienia siły konkurencji i możliwości handlowych, które można wykorzystać na rynku krajowym i międzynarodowym.  
 3. Unikanie kosztownych postępowań sądowych: Postępowania sądowe dotyczące własności intelektualnej są kosztowne i mogą ciągnąć się latami. Stanowi to ogromne uszczerbek w zasobach małych firm, którym brakuje finansów i wiedzy specjalistycznej potrzebnej do toczenia długotrwałych batalii prawnych. Jednak przy pomocy audytu własności intelektualnej firmy mogą przewidzieć potencjalne problemy związane z naruszeniami praw własności intelektualnej, a także inne wady ich własności intelektualnej. Można je następnie na czas naprawić, co pozwala uniknąć kosztownych sporów prawnych.  

Przygotowywać się do An Audyt IP 

Poniżej znajdują się działania poprzedzające audyt, które należy podjąć, aby zapewnić zgodność wyników audytu z wymaganiami firmy.  

 • Cel audytu musi być jasny. Audyt może być nieograniczony pod względem zakresu i wyników. Dlatego ważne jest, aby jasno określić cel, aby zapewnić, że wszystkie zasoby zostaną wykorzystane we właściwym kierunku.  
 • Ocena roli własności intelektualnej w podejmowaniu decyzji. Ważne jest, aby mieć świadomość, jak aktywa IP firmy wpływają na jej relacje zewnętrzne i wewnętrzne oraz strategię biznesową. 
 • Planowanie obszarów, które mają zostać pokryte. Konkretne obszary działalności, które mają zostać objęte audytem, ​​muszą zostać określone w planie audytu. Plan musi również uwzględniać harmonogram, przydział budżetu, obowiązki członków zespołu itp.  
 • Utwórz listę kontrolną. Lista kontrolna służy jako podręczny dokument pozwalający upewnić się, że żaden obszar nie zostanie przeoczony. Jest używany przez każdego członka zespołu i dostosowywany do potrzeb firmy.  

Koszt audytów własności intelektualnej 

Audyty własności intelektualnej są różnego rodzaju, a czas i wysiłek wymagany przez każdy z nich jest inny. Dokładny wymiar pracy i wynagrodzenia można obliczyć dopiero po uwzględnieniu wielkości firmy oraz zakresu i zakresu pracy.  

Zazwyczaj opłata za audyt własności intelektualnej jest rozliczana według stawki godzinowej prawnika lub według innego uzgodnionego wspólnie wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę wartość dodaną, jaką oferuje audyt własności intelektualnej, niezwykle istotne jest zatrudnienie doświadczonego zespołu do wykonania tego zadania.  

Wnioski 

Efektywne zarządzanie zasobami własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdego przedsiębiorstwa. The znaczenie IP kontrole in nie można ignorować oceny, zachowania i zwiększania wartości własności intelektualnej. Należy pamiętać, że audyt własności intelektualnej jest narzędziem, a nie narzędziem koniec sam w sobie. Informacje uzyskane podczas audytów mogą stanowić podstawę solidnej strategii biznesowej oraz pomóc w strukturyzowaniu i zarządzaniu aktywami.  

O TTC

Nieustannie dostrzegamy wartość nowych technologii wdrażanych przez naszą wykwalifikowaną załogę kierowniczą z doświadczeniem przypominającym naszych profesjonalistów. Podobnie jak profesjonaliści z zakresu własności intelektualnej, których wspieramy, nasz głód rozwoju nigdy się nie kończy. IMPROWIZUJEMY, ADAPTUJEMY i WDRAŻAMY w sposób strategiczny.

Konsultanci TT oferuje szereg wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań do zarządzania własnością intelektualną, począwszy od

i wiele więcej. Dostarczamy rozwiązania pod klucz zarówno kancelariom prawnym, jak i korporacjom wielu branż.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy