Wykorzystanie badania nieważności patentu do wstępnej obrony w postępowaniu przedprocesowym

Home / Blog / Wyszukiwanie naruszeń / Wykorzystanie badania nieważności patentu do wstępnej obrony w postępowaniu przedprocesowym

Wprowadzenie 

Z biegiem lat znaczenie technologii w biznesie wzrosło. Dzięki temu biznesy się rozwijają Nowa technologia często uzyskać patenty zabezpieczające swoje wynalazki. Ze względu na wzrost in patentów, obecnie są większe perspektywy dla patentów koncesjonowanie oraz przypadki naruszeń patentów. W celu unieważnić roszczenia konkurenta i uniknąć odszkodowań karnych, firmy że są przedmiotem postępowań sądowych o naruszenie lub szukać aby ich uniknąć często zdecydować się na prowadzenie poszukiwań unieważnienia patentów. Ten artykuł wchodzi w grę dobry szczegół o poszukiwaniach unieważnienia patentów, w tym o tym, czym są i jak działają w pre-spórI więcej. 

Spis treści

Szukaj nieważności: potężny instrument

Uczestnicy rynku w gospodarkach wschodzących i na całym świecie rywalizują o lwią część krajobrazu technicznego wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej 4.0. Dlatego nieuniknione jest, że taki konflikt zakończy się przegraną jednej strony, a wygraną drugiej. Najlepszym sposobem obrony przed roszczeniami z tytułu naruszenia patentu lub zwiększenia przewagi nad konkurentem poprzez zdobycie przewagi taktycznej lub technologicznej nad rywalem jest przeprowadzenie poszukiwania nieważności. Ustalając ważność lub nieważność patentów w procesach sądowych o naruszenie patentów, duże firmy rozwiązywały w przeszłości konflikty patentowe. Jednak w wyniku ciągłych innowacji i zmieniających się wymagań rynku, wojny patentowe obecnie przybierają na sile. 
Teraz musisz się zastanawiać, gdzie stosuje się wyszukiwanie unieważnienia patentu. 
Podzielmy to dla ciebie; 
Wyszukiwanie pod kątem nieważności patentu jest zwykle wykorzystywane do potwierdzenia ważności patentu (w takim przypadku jedna z osób jest pozwanym i musi wykazać, że jego roszczenia są zasadne, aby móc bronić się przed potencjalnym sporem o naruszenie patentu) lub unieważnić roszczenia patentowe konkurenta (zwany także powodem). Oprócz określenia ważności lub nieważności patentu, wyszukiwanie nieważności może służyć do oceny siły patentu pod kątem celów związanych z licencjonowaniem, przejęciem lub fuzją. Jeżeli pozwany odniesie sukces, patent powoda może zostać uznany za nieważny i niezdolny do zapobieżenia sprzedaży lub produkcji kwestionowanej technologii przez inne osoby. 

Co jest A Wyszukiwanie nieważności patentu? 

Badanie nieważności patentu, zwane także badaniem sprzeciwu, ma na celu znalezienie dokumentów patentowych i niepatentowych, które mogą mieć wpływ na zastrzeżenia danego patentu. Prowadzone jest również poszukiwanie ważności lub nieważności patentu, aby ocenić siłę patentu i określić, jak dobrze może on odeprzeć wyzwania związane z ważnością. 

Korzystając z wyników tego wyszukiwania, możesz unieważniać roszczenia patentowe i blokować patenty, co może być pomocne w procesie licencjonowania lub przejęcia firmy.  

Cel Połączenia Wyszukiwanie nieważności patentu

Celem wyszukiwania ważności/nieważności jest potwierdzenie możliwości wyegzekwowania zastrzeżeń patentowych lub, alternatywnie, odpowiednie unieważnienie jednego lub większej liczby zastrzeżeń patentowych. Wyszukiwanie ogranicza się do okresu liczonego od daty pierwszeństwa patentu docelowego. 

Wyszukiwanie ważności lub nieważności patentów jest niezwykle dokładne, ponieważ ma praktycznie nieograniczony potencjał. Jeśli firma chce unieważnić patent konkurenta, może szukać dalej, aż znajdzie informacje, które pomogą jej w osiągnięciu celu.  

Kiedy stoisz przed pozwem o naruszenie praw patentowych, badanie ważności lub nieważności patentu można wykorzystać w celu ustalenia, czy istnieje szansa na obronę przed nieważnością. Wyszukiwanie stanu techniki służy do stwierdzenia nieważności patentu, który został lub może zostać wyróżniony. Można go również wykorzystać do proaktywnej oceny ważności patentu przed jego egzekwowaniem. Dlatego niezwykle istotne jest przeprowadzenie jak najszerszego i najbardziej szczegółowego wyszukiwania nieważności. 

Zastosowania wyszukiwania nieważności patentów 

Zazwyczaj wyszukiwania nieważności używa się do następujących działań.  

Unieważnij naruszenie patentu spowodowane przez Ciebie: 
Możesz skorzystać z Wyszukiwania ważności, aby spróbować unieważnić patent, jeśli zostałeś oskarżony o jego naruszenie. 

Przygotuj się do egzekwowania patentów: 
Przeszukanie ważności może potwierdzić Twoją zdolność do egzekwowania prawa lub ujawnić wcześniej nieodkryty stan wiedzy, który może być szkodliwy dla Twojej obrony. 

Analiza, czy dana technologia jest obecnie stosowana, jest niezbędna w przypadku praktycznie każdej możliwej opcji monetyzacji patentu, jeśli chodzi o określenie wartości patentu. 

Na przykład podstawową zasadą oceny, czy technologia narusza patent, jest interpretacja zastrzeżenia patentowego w celu określenia jego zakresu i znaczenia przed porównaniem go z produktem, który rzekomo narusza patent. Jesteśmy świadomi, że aby zastrzeżenie patentowe zostało uznane za naruszone, każdy element zastrzeżenia musi występować w produkcie rzekomo naruszającym prawo. 

Zastosowanie Wyszukiwanie nieważności patentu In Postępowanie przedsądowe  

Oto kilka prostych sztuczek stosowanych podczas wyszukiwania unieważnień patentów w celu wykorzystania ich w sprawach przedsądowych.  

Przeprowadza się krótkie i szybkie wyszukiwanie, aby znaleźć wiele odniesień do stanu techniki, które w szerokim zakresie ujawniają innowacyjne cechy zastrzeżenia patentowego, w połączeniu z obszernym raportem mapującym/opartym na klauzulach. Czas i wysiłek wymagany do rejestrowania i mapowania roszczeń można skrócić za pomocą tych szybkich wyszukiwań. 

Spostrzeżenia i odniesienia do stanu techniki można skutecznie wykorzystać, aby odstraszyć oskarżycieli i udowodnić, że powołane przez nich podstawy nie są wystarczająco mocne, aby utrzymać ich w procesie sądowym. Mając to na uwadze, przed rozpoczęciem poszukiwania nieważności patentu należy najpierw wziąć pod uwagę datę zgłoszenia patentu. Możesz odkryć stan techniki poprzez wyszukiwanie unieważnienia patentu, które poprzedni ekspert mógł przeoczyć. To najlepsza odpowiedź, jeśli firma kwestionuje patent konkurencji lub przygotowuje obronę przed oskarżeniem o naruszenie. 

Wnioski

Wyszukiwania te są wymagane nie tylko podczas sporów sądowych i scenariuszy naruszeń, ale także w sprawach poprzedzających postępowanie sądowe. 

Analiza przedsądowa, zwana także analizą przed złożeniem wniosku, ma kluczowe znaczenie dla ostatecznego wyniku pozwu patentowego. Konsultanci Wet TT dokładnie badają patent(y), które mają być przedmiotem sporu sądowego, nie pozostawiają żadnych wątpliwości i sporządzają kompletny raport, na podstawie którego można podjąć działania. Raport ten pomaga w ocenie mocnych i słabych stron sprawy zarówno z punktu widzenia prawników, jak i ich klientów. Pomagamy także prawnikom skoncentrować się na najlepszym możliwym sformułowaniu roszczenia i stworzyć wykresy zawierające dowody wewnętrzne i zewnętrzne. Kiedy przygotowujesz się do przesłuchania Markmana, te wykresy są bardzo pomocne. 

Sięgnij Konsultanci TT jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w zakresie poszukiwania nieważności patentu w postępowaniu przedsądowym. 

O TTC

Nieustannie dostrzegamy wartość nowych technologii wdrażanych przez naszą wykwalifikowaną załogę kierowniczą z doświadczeniem przypominającym naszych profesjonalistów. Podobnie jak profesjonaliści z zakresu własności intelektualnej, których wspieramy, nasz głód rozwoju nigdy się nie kończy. IMPROWIZUJEMY, ADAPTUJEMY i WDRAŻAMY w sposób strategiczny.

Konsultanci TT oferuje szereg wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań do zarządzania własnością intelektualną, począwszy od

i wiele więcej. Dostarczamy rozwiązania pod klucz zarówno kancelariom prawnym, jak i korporacjom wielu branż.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy